Funkcja Resource Governor (zarządca zasobów) pozwala na zarządzanie pamięcią oraz mocą procesora w stosunku do instancji MS SQL 2012:

* Zasoby można przydzielać jedynie do DB Engine,
* Przy jego pomocy nie damy rady monitorować obciążenia różnych instancji,
* Kontrola dotyczy jedynie pamięci operacyjnej oraz mocy procesora,

Powyższą funkcję możemy włączyć wykonując następujące kroki:
-Otwieramy SQL Server Managment Studio,
-Przechodzimy do Managment,
-Edytujemy opcję Resource Governor,
-Zaznaczamy opcję Enable Resource Governor

Prostszym sposobem jest uruchomienie Resource Governor za pomocą T-SQL:

ALTER RESOURCE GOVERNOR  RECONFIGURE;
GO

Jeżeli chcemy tę funkcję wyłączyć wystarczy wydać poniższe polecenie:

ALTER RESOURCE GOVERNOR  DISABLE;
GO

Pula zasobów wchodzi w skład Resource Governor, reprezentuje grupę zasobów, które są dostępne są dla DB Engine.Każda pula zasobów wchodzi w skład Grupy obciążeń.
Pule zasobów można podzielić na 2 grupy:

Wewnętrzna pula – to zasoby używane przez instancję SQL, nie możemy modyfikować tej puli, zasoby w tej puli są nieograniczone.
Pula domyślna – jest pulą, którą możemy modyfikować, dzięki czemu jesteśmy w stanie przypisać zasoby wedle potrzeb.

Pulę zasobów możemy włączyć wykonując poniższe kroki:

– W SQL Server Managment Studio przechodzimy do Managment, klikamy prawym na Resource Governor  i wybieramy Properites,
– W panelu klikamy na gwiazdkę (*),
– Wpisujemy nazwę puli oraz określamy min. oraz max. wartość dla procesora oraz pamięci.

Pulę zasobów możemy skonfigurować poprzez polecenie T-SQL:

CREATE RESOURCE POOL nazwa_puli
WITH (MIN_CPU_PERCENT = 15);
GO
ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE;   

Powyższa pula przydzieli 15% zasobów procesora.

Grupy obciążeń są przypisane do puli zasobów.
W celu włączenia Grupy obciążeń wykonujemy poniższe kroki:

– Wchodzimy do ManagmentResource Governor w SQL Managment Studio,
– Prawym klikamy na Workload Groups w wybranej puli zasobów,
– Wybieramy New Workload Group,
– Wpisujemy nazwę grupy i skonfigurujemy własności, tak jak np na poniższym screenie:

Grupę obciążeń możemy utworzyć przy pomocy T-SQL:

CREATE WORKLOAD GROUP nazwa_grupy
USING nazwa_puli;
GO
ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE;
GO


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.