Nieodzownym narzędziem każdego programu lub systemu jest możliwość przechowywania informacji na temat jego działania. Podobnie jest w przypadku MS SQL 2012, do tego celu stworzono „Dziennik Błędów”. Poza błędami przechowuje również informacje na temat poprawnego wykonania procesu , wykonania backupu bazy oraz wykonania zewnętrznych skryptów.
Po ponownym uruchomieniu instancji baza rozpoczyna nowy cykl w tworzeniu dziennika błędów, domyślnie baza przechowuje do 6 dzienników błędów, jeżeli chcemy zmienić to ustawienie wykonujemy poniższe kroki:

– Uruchamiamy SQL Server Managment Studio,
Przechodzimy do ManagmentSQL Server Logs  klikamy prawym z menu wybieramy Configure,
W oknie zaznaczamy Limit the number of error logd files before they are cycled, wpisujemy tam wartość, która reprezentuje ile logów ma być przechowywanych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.