Proxmox vs. Hyper-V – co wybrać?

Print Friendly, PDF & Email

Proxmox i Hyper-V to dwa popularne hyperwizory typu bare metal (fizyczna maszyna dedykowana jednemu klientowi), oprogramowanie, które umożliwia wirtualizację przedsiębiorstwa.

Wirtualizacja serwerów umożliwia uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Uruchamianie maszyn wirtualnych (VM) na serwerze oszczędza czas i pieniądze, wydajnie przydzielając zasoby sprzętowe do wielu systemów.

Postaram się przedstawić różnice między Proxmox i Hyper-V oraz podpowiedzieć, które rozwiązanie może sprawdzić się w Twojej organizacji.

Proxmox vs. Hyper-V – Definicje

Hyper-V i Proxmox to hiperwizory typu 1 (bare metal), co oznacza, że działają bezpośrednio na sprzęcie hosta, wykorzystując jego zasoby do zarządzania systemami operacyjnymi gościa.

Mimo że Hyper-V można zainstalować bezpośrednio na sprzęcie, wiele zaawansowanych funkcji jest dostępnych tylko wtedy, gdy rola Hyper-V jest skonfigurowana na systemie Windows Server, podczas gdy Proxmox nie wymaga podstawowego systemu operacyjnego do odblokowania wszystkich swoich narzędzi.

Proxmox

Proxmox VE to platforma wirtualizacji serwerów klasy korporacyjnej typu open source. Opiera się na systemie Debian Linux i ściśle integruje technologię KVM hypervisor i Linux Containers (LXC) na jednej platformie.

Proxmox posiada zintegrowany internetowy interfejs użytkownika, który pozwala użytkownikom zarządzać maszynami wirtualnymi, kontenerami i wysoką dostępnością dla klastrów za pomocą jednego narzędzia.

Hyper-V

Hyper-V został opracowany przez firmę Microsoft i jako taki umożliwia użytkownikom tworzenie maszyn wirtualnych w systemach x86-64 z systemem Windows. Każda maszyna wirtualna działa na swojej izolowanej partycji, umożliwiając użytkownikom jednoczesne uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na tym samym sprzęcie.

Hyper-V wymaga co najmniej jednej partycji nadrzędnej na instancję hiperwizora, która tworzy partycje podrzędne z systemami operacyjnymi gościa za pomocą interfejsu Hypercall API. Partycje muszą zawierać obsługiwaną wersję systemu Windows Server (2008 lub nowszą).

Proxmox vs. Hyper-V – Porównanie

Poniższa sekcja zawiera ogólne porównanie Proxmox i Hyper-V.

 ProxmoxHyper-V
Typ oprogramowaniaOpen sourcePrawnie zastrzeżony
Baza systemowaDebian Linux KVMWindows Server
Centralne zarządzanieTakTak
KlastryTakTak
Wysoka wydajnośćTakTak
Storage i BackupTakTak
Migracje w trybie LiveTakTak
Load Balancing dla VMTakTak
Wersja próbnaBez limitu (brak wsparcia)Brak
CenyDarmowa (wszystkie funkcje, Brak poprawek biznesowych)W cenie Windows Server.
Konieczne licencje na VM,
Windows Server Std (max. 2 w cenie systemu),    
Windows Ent. (VM bez limitu)
Porównanie Proxmox oraz Hyper-V

Funkcje

Proxmox

Proxmox ma wiele funkcji, które z czasem są rozwijane ze względu na swój charakter open source. Jest to kompletne rozwiązanie do wirtualizacji przedsiębiorstwa, które integruje internetowy interfejs GUI lub CLI z powłoką Unix lub Windows PowerShell, ułatwiając zarządzanie maszynami wirtualnymi.

Funkcje Proxmox obejmują:

 • Obsługa KVM Hypervisor i LXC. Narzędzie obsługuje technologie wirtualizacji KVM Supervisor i Linux Containers (LXC).
 • Menedżer klastra o wysokiej dostępności. Menedżer HA używany do zarządzania wieloma węzłami.
 • Migracja na żywo/online. Możliwości migracji na żywo zapewniają krótkie przestoje.
 • Kopia zapasowa. Proxmox Backup Server zapewnia nadmiarowość i przyrostowe kopie zapasowe dla pojedynczych plików i przywracania na żywo.
 • Bezpieczeństwo. Proxmox ma wbudowaną zaporę ogniową (firewall) i usługi replikacji pamięci masowej z oddzielnymi kontrolami dla makr, grup bezpieczeństwa, aliasów i zestawów adresów IP.
 • Wsparcie innych firm. Łatwa integracja narzędzi innych firm za pośrednictwem interfejsu API RESTful.
 • Polityki wielu wzorców. Ułatwia wdrażanie i konserwację zadań w całym klastrze.
 • Model sieci mostowej. Obsługuje IPv4 i IPv6 oraz do 4094 mostów na hosta.

Hyper-V

Hyper-V i Proxmox mają podobne funkcje, z tą różnicą, że potrzebują wielu narzędzi do zarządzania w Hyper-V. Windows Server umożliwia użytkownikom wybór pomiędzy trybem opartym na graficznym interfejsie użytkownika a trybem Core podczas instalacji.

Godne uwagi funkcje Hyper-V to:

 • Wirtualizacja zagnieżdżona. Umożliwia administratorom tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą hosta hiperwizora, ułatwiając testowanie oraz prace badawczo-rozwojowe przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.
 • Odzyskiwanie po awarii. Hyper-V Replica to narzędzie służące do tworzenia kopii maszyn wirtualnych i ich przywracania.
 • Optymalizacja. Każda maszyna wirtualna posiada zestaw usług integracyjnych, ułatwiających korzystanie z maszyn wirtualnych i zwiększających kompatybilność.
 • Migracje. Hyper-V obsługuje migrację na żywo, migrację pamięci masowej oraz importowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych.
 • Zdalne połączenie. Połączenie z maszyną wirtualną Hyper-V to narzędzie z dostępem do konsoli, zapewniające dostęp do systemu gościa.
 • Bezpieczeństwo. Ochrona maszyn wirtualnych i bezpieczny rozruch zwiększają bezpieczeństwo i chronią przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem.
 • Punkty kontrolne. Hyper-V umożliwia użytkownikom tworzenie punktów kontrolnych i zachowywanie stanu systemu na dysku wirtualnym, w tym całej zawartości, w określonym momencie.

Wydajność

Proxmox i Hyper-V zapewniają doskonałą wydajność w szerokim zakresie konfiguracji. Poniższa tabela zawiera przegląd kluczowych różnych możliwości wydajności:

ProxmoxHyper-V
Limit vCPU16064
Limit Logicznych CPU768512
Pamięć RAM12TB24TB
Limit węzłów (Nodes)Ograniczenia sprzętowe hosta64
Wydajność Proxmox vs. Hyper-V

Proxmox oferuje te same funkcje za darmo wszystkim użytkownikom. Z drugiej strony Hyper-V ogranicza liczbę maszyn wirtualnych na podstawie planu cenowego.

Najnowsza wersja systemu Windows Server 2022 obsługuje zagnieżdżoną wirtualizację na procesorach AMD.

Proxmox oferuje informacje o wydajności klastrów, pojedynczych węzłów, maszyn wirtualnych lub kontenerów, a wszystko to w internetowym interfejsie użytkownika. Wyświetlanie wszystkich informacji o wydajności w jednym panelu administracyjnym pozwala zobaczyć, w jaki sposób zasoby są dystrybuowane między maszynami wirtualnymi i kontenerami, a także szybko zlokalizować wąskie gardła wydajności.

Proxmox oferuje narzędzie Backup Server, umożliwiające użytkownikom tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów na poziomie przedsiębiorstwa. Hyper-V umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z systemu operacyjnego hosta za pomocą narzędzia VSS Writer lub interfejsu API WMI.

Oba hiperwizory zapewniają maksymalną wydajność, jeśli są zarządzane przez administratorów, którzy wiedzą, jak dostosować każdy hiperwizor i wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie wydajności.

Klastry

Oba hiperwizory obsługują klastrowanie, co niesie za sobą liczne korzyści. Największe korzyści to migracja maszyn wirtualnych między węzłami klastra i zarządzanie wieloma serwerami z jednego interfejsu.

Proxmox

Proxmox pozwala użytkownikom zarządzać wieloma serwerami za pomocą internetowego interfejsu zarządzania. GUI jest przydatny podczas zarządzania farmami serwerów. Narzędzie Proxmox Cluster Manager zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo przy użyciu różnych metod uwierzytelniania i umożliwia użytkownikom migrację maszyn wirtualnych i kontenerów w klastrze.

Nie ma ograniczeń co do liczby węzłów w klastrze, z wyjątkiem konfiguracji hosta i wydajności sieci. Zwiększ dostępność, konfigurując wiele serwerów Proxmox.

Hyper-V

Hyper-V obsługuje tworzenie klastrów za pomocą narzędzia Failover Cluster Manager, które jest dostarczane bezpłatnie z systemem Windows Server i umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie klastrami przełączania awaryjnego. Klaster pracy awaryjnej utrzymuje wysoką dostępność aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

Innym narzędziem ułatwiającym tworzenie klastrów Hyper-V jest narzędzie System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Program SCVMM nie jest jednak dołączony do systemu Windows Server i należy go zakupić osobno.

SCVMM umożliwia użytkownikom zarządzanie hostami Hyper-V i klastrami przełączania awaryjnego na skalę zbyt dużą dla menedżera Hyper-V. Łączy wiele zadań zarządzania w jednym narzędziu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i pulpitem analitycznym.

Łatwość użycia

Proxmox

Proxmox jest oparty na Linuksie (Debian), dzięki czemu jest łatwy w użyciu, jeśli masz wcześniejsze doświadczenie w pracy z Linuksem. Dodatkowo zintegrowany graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web ułatwia zarządzanie wszystkimi zadaniami w jednym miejscu. Interfejs sieciowy oparty jest na ExtJS i obsługuje wszystkie nowoczesne przeglądarki.

GUI dla Proxmox

Jednak administrator Proxmox jest wciąż w fazie rozwoju, a niektóre zaawansowane opcje wymagają użycia wiersza poleceń.

Hyper-V

Będąc produktem firmy Microsoft, Hyper-V jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Jednak zarządzanie zadaniami jest podzielone na pięć narzędzi do zarządzania.

GUI dla Hyper-V

Na przykład bardzo łatwo jest utworzyć maszynę wirtualną, ale zarządzanie nią i wykonywanie różnych zadań konserwacyjnych wymaga różnych interfejsów. Dotyczy to w szczególności klastrów, ponieważ wymaga kilku różnych narzędzi do wykonania wszystkich niezbędnych zadań – w tym Hyper-V Manager i Failover-Cluster Manager.

Narzędzie Hyper-V Manager zapewnia podstawowe funkcje maszyny wirtualnej — tworzenie, pobieranie, aktualizowanie lub usuwanie. Jest to jednak ograniczone pod względem przenoszenia maszyn wirtualnych między hostami i dostępności kilku metryk wydajności. Zaawansowana funkcjonalność wymaga zainstalowania dodatkowych narzędzi.

Łatwość przenoszenia

Proxmox

Proxmox obsługuje wiele formatów obrazów, w tym HDD, QCOW, QCOW2, QED, VDI itp. Obsługa szerokiej gamy obrazów ułatwia przenoszenie maszyn wirtualnych i obsługę systemów operacyjnych w maszynach wirtualnych gości.

Jednak importowanie i eksportowanie obrazu wymaga zaawansowanego użycia wiersza poleceń, a także narzędzia Proxmox Backup Server. Najłatwiejszym sposobem przeniesienia obrazu jest utworzenie kopii zapasowej konfiguracji na bieżącej maszynie wirtualnej i przywrócenie jej na innej.

Hyper-V

Hyper-V zapewnia funkcję Live Migration, która umożliwia użytkownikom przenoszenie uruchomionych maszyn wirtualnych z jednego hosta na inny bez przestojów. Użyj funkcji migracji na żywo podczas stosowania poprawek lub gdy chcesz przenieść maszynę wirtualną na host z większą ilością dostępnych zasobów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie.

Hyper-V zapisuje system gościa w pojedynczym pliku wirtualnego dysku twardego, obsługującym formaty VHD i VHDX. Po migracji systemu gościa wykrywa wszelkie zmiany sprzętowe za pośrednictwem usług integracji i instaluje niezbędne sterowniki w celu poprawy wydajności.

Hyper-V umożliwia również użytkownikom tworzenie i używanie szablonów maszyn wirtualnych. Szablony to ogólne kopie maszyn wirtualnych, których można użyć do utworzenia nowej maszyny wirtualnej o tych samych cechach.

Bezpieczeństwo

Proxmox

Proxmox jest oparty na systemie Linux, co oznacza, że ma wbudowane funkcje bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym. Zapewnia automatyczne tworzenie kopii zapasowych dla węzłów określonych przez użytkownika, jednocześnie izolując maszyny wirtualne w kontenerach, chroniąc w ten sposób inne maszyny wirtualne przed potencjalnymi problemami lub złośliwym kodem w jednej maszynie wirtualnej.

Narzędzie Proxmox Backup Server szyfruje dane i cały ruch klient-serwer, chroniąc w ten sposób integralność danych. Ograniczając dostęp użytkowników w zależności od ich roli, Proxmox zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

Społeczność open source nieustannie wskazuje priorytetowe problemy, błędy lub luki w zabezpieczeniach, pomagając programistom Proxmox szybko je rozwiązać.

Hyper-V

Hyper-V oferuje aplikację wirtualnego przełącznika za darmo. Wirtualny przełącznik jest integralną częścią wirtualnej sieci, która umożliwia komunikację między maszynami wirtualnymi. Wirtualny przełącznik sprawdza każdy pakiet danych przesyłany między maszynami wirtualnymi przed ich trasowaniem, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo w środowisku wirtualnym.

Ponadto od Windows Server 2019 cały ruch w całej podsieci jest szyfrowany bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji maszyn wirtualnych lub sprzętu sieciowego.

Hyper-V poprawia bezpieczeństwo danych dzięki chronionym maszynom wirtualnym, szyfrowanym funkcją BitLocker, która pomaga zabezpieczyć dyski wirtualne. Szyfrowanie uniemożliwia uruchomienie dysku na innej maszynie wirtualnej lub odczytanie danych zawartych na dysku wirtualnym.

Wsparcie

Proxmox

Podczas gdy Proxmox oferuje wszystkie swoje funkcje za darmo, profesjonalne wsparcie zespołu technicznego Proxmox wymaga płatnej subskrypcji Proxmox VE. Subskrypcja zapewnia również dostęp do repozytorium Proxmox Enterprise Repository oraz regularne aktualizacje oprogramowania i ulepszenia bezpieczeństwa.

Dla użytkowników, którzy wykupią płatną subskrypcję, Proxmox oferuje również możliwość zarezerwowania szkolenia dla administratorów systemu lub przesłania zgłoszeń w przypadku napotkania problemów.

Jeśli jednak płatna subskrypcja nie mieści się w Twoim budżecie, prawdopodobnie możesz rozwiązać problem, przeszukując Proxmox Wiki lub szukając odpowiedzi w rozwiniętej społeczności Proxmox.

Hyper-V

Hyper-V ma doskonałe wsparcie w Internecie, ponieważ korzystają z niego programiści na całym świecie. Wiele forów, witryn pomocy, blogów, witryn społecznościowych i baz wiedzy zawiera odpowiedzi na różne problemy, które użytkownicy mogą napotkać podczas korzystania z funkcji Hyper-V.

Ewentualnie uzyskaj pomoc bezpośrednio od firmy Microsoft, zapewniając szybkie odpowiedzi i wsparcie techniczne, jeśli masz aktywną umowę pomocy technicznej z firmą Microsoft.

Ceny

Proxmox

Proxmox jest bezpłatny z opcjonalną płatną subskrypcją, która zapewnia użytkownikom dostęp do repozytorium korporacyjnego i profesjonalne wsparcie programistów Proxmox.

W momencie pisania tego artykułu dostępne plany abonamentowe są następujące:

Poziom licencjiKoszty oraz opcje wsparcia
Community€105 / rok i CPU socket
Basic€295 / rok i CPU socket
Trzy zapytania na rok.
Standard€445 / rok i CPU socket
Dziesięć zapytań na rok.
Premium€890 / rok i CPU socket
Zapytania bez limitu.
Płatne wsparcie dla Proxmox

Hyper-V

Chociaż Hyper-V można pobrać bezpłatnie jako samodzielną platformę wirtualizacji, wszelkie funkcje zarządzania wymagają uaktualnienia do jednej z pełnych wersji systemu Windows Server i zakupu System Center.

Licencjonowanie systemu Windows Server Datacenter na hoście Hyper-V umożliwia wdrożenie tylu serwerów wirtualizacji, na ile pozwala konfiguracja serwera fizycznego.

Chociaż podstawowe funkcje, takie jak tworzenie maszyny wirtualnej, tworzenie migawek i przydzielanie zasobów, są bezpłatne, firma Microsoft zaleca uaktualnienie do systemu Windows Server i zakup systemu Windows System Center w celu zarządzania serwerem.

Koszty to:

Licencja Windows System Center — od 1323 USD rocznie (wersja Windows Server Standard, 2 maszyny), $3,607 dla Datacenter (maszyny bez limitu).
Licencja Windows Server 2022 — 501 USD rocznie za edycję Essentials, 1069 USD za edycję Standard i 6155 USD za edycję Datacenter z pełnymi funkcjami wirtualizacji.

Proxmox vs. Hyper-V: jak wybrać?

Chociaż oba hiperwizory są tego samego typu i działają na serwerach typu „bare metal”, zazwyczaj są one przeznaczone dla różnych odbiorców. Wybierając hiperwizora dla swojej organizacji, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

 • Wielkość organizacji.
 • Opcje skalowalności.
 • Wpływ na budżet.
 • Wydajność (obejmuje tworzenie klastrów, tworzenie kopii zapasowych i przenośność).
 • Łatwość użycia.
 • Zarządzanie serwerem.


Proxmox to dobry wybór dla organizacji wymagających większej wewnętrznej kontroli przy ograniczonym budżecie. Jedynym kosztem jest opcjonalna subskrypcja oficjalnego wsparcia i dostępu do repozytorium korporacyjnego. Jest oparty na systemie Linux, dzięki czemu jest intuicyjny i łatwy w użyciu, jeśli jesteś przyzwyczajony do systemu operacyjnego Linux.

Z drugiej strony Hyper-V to dobry wybór dla organizacji, których administratorzy dobrze znają pakiet produktów Microsoft, ponieważ dodatkowe szkolenia nie będą potrzebne.

Jeśli już kupiłeś edycję Windows Server, licencja Hyper-V jest już dołączona bezpłatnie. Platforma wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami narzędzi do zarządzania maszynami wirtualnymi, więc należy wziąć pod uwagę wpływ na budżet.

Podsumowanie

Przedstawione za i przeciw pomogą w podjęciu decyzji co do wyboru tego typu rozwiązania. W kolejnym wpisie postaram się przedstawić porównanie Proxmox oraz VMware ESXi.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

2 komentarze do “Proxmox vs. Hyper-V – co wybrać?”

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT