Migracja MSSQL 2012 Server cz.7

Print Friendly, PDF & Email

Migracja jest procesem przejścia ze starszej wersji sinika bazy na nowszy, wraz z przeniesieniem plików bazy oraz podmiotów zabezpieczeń(loginów użytkowników mających dostęp do bazy).

Poniżej krótka informacja dotycząca wymagań systemowych, które muszą być spełnione, aby przejść ze starszych wersji MS SQL do wersji 2012.

Ogólnym wymogiem jest posiadanie na serwerze poza oczywiście MS SQL 2012 również systemu, który wspiera tą wersję silnika. Wymogi spełnia jedynie Windows 2008 oraz Vista/7.

Migracja z MS SQL 2005 do MS SQL 2012

Wymagane jest, aby SQL 2005 posiadał SP4, poniżej lista możliwych migracji:

MS SQL 2005 SP4 Enterprise -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence

MS SQL 2005 SP4 Developer -> MS SQL 2012 Developer

MS SQL 2005 SP4 Standard -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence, Standard

MS SQL 2005 SP4 Workgroup -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2005 SP4 Express -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard,Web, Express

Migracja z MS SQL 2008 do MS SQL 2012

MS SQL 2008 SP2 Enterprise -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence

MS SQL 2008 SP2 Developer -> MS SQL 2012 Developer

MS SQL 2008 SP2 Standard -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence, Standard

MS SQL 2008 SP2 Workgroup -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2008 SP2 Express -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard,Web, Express

Migracja z MS SQL 2008 R2 do MS SQL 2012

Wymagane jest, aby SQL 2008R2  posiadał SP1, poniżej lista możliwych migracji:
MS SQL 2008 R2 SP1 Datacenter -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence
MS SQL 2008 R2 SP1 Enterprise -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence

MS SQL 2008 R2 SP1 Developer -> MS SQL 2012 Developer

MS SQL 2008 R2 SP1 Standard -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence, Standard

MS SQL 2008 R2 SP1 Workgroup -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2008 R2 SP1 Express -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard,Web, Express

Migracja pomiędzy wersjami MS SQL 2012

MS SQL 2012 Enterprise -> MS SQL 2012  Business Inteligence
MS SQL 2012  Business Inteligence -> MS SQL 2012 Enterprise
MS SQL 2012 Developer -> MS SQL 2012 Enterprise,Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2012 Standard -> MS SQL 2012 Enterprise,Business Inteligence, Standard

MS SQL 2012 Web -> MS SQL 2012 Enterprise,Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2012 Express -> MS SQL 2012 Enterprise,Business Inteligence,Standard,Web

MS SQL 2012 Evaluation -> MS SQL 2012 Enterprise,Business Inteligence,Standard,Web
Należy pamiętać, że aktualizacji należy poddać Database Engine, Analysis Services oraz Reporting Services.
1) Instalacja Upgrade Advisor:
Możemy użyć Upgrade Advisor w celu sprawdzenia jakie komponenty naszej instancji mogą sprawiać nam problemy, (musimy mieć zainstalowany pakiet .Net 4.0), w tym celu w wykonamy poniższe kroki:
1.1) Uruchamiamy SQL Server Instalation Center, przechodzi na Planning w nim wybieramy Install Upgrade Advisor
1.2) Po zainstalowaniu uruchamiamy SQL Server 2012 Upgrade Advisor, który znajduje się w folderze Microsoft SLQ Server 2012 z menu Start,
1.3) W nowym okienku klikamy na Launch Upgrade Advisor Analysis Wizard, następnie Next,
1.4)Na stronie SQL Server Compnents, klikamy na Detect, w celu automatycznego wykrycia zainstalowanych komponentów,
1.5) Na stronie Connection Parameters, wybieramy instancję i metodę uwierzytelnienia z listy
1.6)Na stronie SQL Server Parameters wybieramy, które bazy mają być analizowane,
1.7) Na stronie Confirm Upgrade Advisor Settings klikamy Run
1.8) Po zakończeniu klikamy na Lanuch Report, zobaczymy co ewentualnie może powodować problemy w trakcie migracji
2) Rodzaje migracji 

Możemy wyróżnik kilka rodzajów migracji między wersjami silnika bazy:
2.1) Odłączanie bazy danych

Usuwamy bazę z oryginalnej instancji SQL, jednak nie zmieniamy nic w plikach samej bazy. Metody tej możemy użyć jeżeli:
-Baza danych nie jest replikacją, w przeciwnym razie musimy wyłączyć jej publikowanie,
-Baza nie może być zdublowana, w przeciwnym wypadku musimy wyłączyć jej dublowanie
-Baza nie może posiadać migawek,
-Nie jest możliwe odłączenie baz systemowych
Aby odłączyć bazę wykonujemy poniższe kroki:
2.1.1) Uruchamiamy SQL Server Managment Studio
2.1.2)Klikamy prawym klawiszem na bazę do odłączenia, wybieramy Task, a następnie Detach
2.1.3) W oknie Detach Database klikamy OK (jeżeli do bazy mamy jakieś podpięcie zaznaczamy Drop connections oraz Update statistics)
Odłączenia możemy również dokonać przy pomocy T-SQL
Use master;
GO
Exec sp-detach_db @dbname = [nazwa_bazy];
GO

2.2) Przyłączenie bazy danych

2.2.1) Uruchamiamy SQL Server Managment Studio
2.2.2)Klikamy na węzeł Databases, następnie wybieramy opcję Attach,
2.33) W nowym oknie klikamy na Add, aby dodać plik bazy danych

Po dodaniu pliku bazy, powinien pojawić się automatycznie plik dziennika, jeżeli to nie nastąpi  po przyciskiem Add w drugim wierszu klikamy na wielokropek i wskazujemy ręcznie plik dziennika.

Podłączenia możemy dokonać przy pomocy poniższego polecenia:

Use master;
GO
Create Database nazwa_bazy On  (Filename = 'lokalizacja_dyskuplik_bazy.mdf’), (Filename =’lokalizacja_dyskuplik_dziennika.ldf ’) For Attach;
GO 

Importowanie zachowuje indeksowanie zawarte w starej instancji bazy, chyba że domyślna opcja MS SQL 2012 została zmieniona (Server Properties->Advanced->Full-Text Upgrade) .
Poziom dostępności instancji zostaje ustawiony na 90 jeżeli stara instancja miała 80 lub mniej, jeżeli ten poziom ustawiony była na 90 lub 100 pozostanie bez zmian.

3) Kopiowanie bazy na inne serwery:

3.1) Copy Database Wizard:

Musimy w instancji docelowej mieć uruchomiony SQL Server Agent.


Poniżej lista kroków potrzebnych do skopiowania bazy omawianą metodą:

1) Uruchamiamy SQL Server Managment Studio, w ten sposób łączymy się z instancją źródłowa orz docelową, użyjemy do tego celu konta należącego do grupy sysadmin,
2) W instancji źródłowej klikamy prawym na bazę do skopiowania, wybieramy Task->Copy Database.


Wskazujemy bazę danych z której będą kopiowane dane.

Następnie bazę docelową.
Wybieramy metodę kopiowania bazy.
Następnie wybieramy czy bazę chcemy tylko skopiować czy przenieść.
Wskazujemy nazwę naszej nowej bazy w nowej instancji.

Wybieramy, które elementy mają być kopiowane, domyślnie są to loginy.

Klikamy Next, aż zobaczymy poniższe okno, możemy rozpocząć kopiowanie bazy.


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT