Kurs Docker – Zakres egzaminu DCA CZ.1

Print Friendly, PDF & Email

Każdy z nas może zdać egzamin DCA (Docker Certified Associate). Egzamin można zdać poprzez internet, koszt egzaminu to $195 lub € 175.

Egzamin składa się z 6 modułów:

 1. Orchiestracja – stanowi 25% wszystkich zagadnień na egzaminie,
 2. Tworzenie,zarządzanie obrazami oraz rejestrem, który je przechowuje – stanowi 20% wszystkich zagadnień na egzaminie,
 3. Instalacja oraz konfiguracja – stanowi 15% wszystkich zagadnień na egzaminie,
 4. Zarządzanie siecią – stanowi 15% wszystkich zagadnień na egzaminie,
 5. Zabezpieczenie dockera – stanowi 15% wszystkich zagadnień na egzaminie,
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową – stanowi 10% wszystkich zagadnień na egzaminie

Poniżej dokładniejszy opis każdego z modułów:

 1. Orchiestracja:
  1. Konfiguracja klastra swormowego dla węzła zarządzającego oraz roboczego,
  2. Różnice pomiędzy działaniem kontenera a usługi,
  3. Blokowanie klastra swormowego,
  4. Uruchomienie pojedynczego kontenera a usługi na klastrze swarm,
  5. Inspekcja działającego kontenera,
  6. Wdrażanie aplikacji przy pomocy YAML,
  7. Manipulowanie stakiem usług,
  8. Replikacje usługi,
  9. Podstawy sieci, zarządzanie portami,
  10. Montowanie wolumenów,
  11. Globalne serwisy a replikacja,
  12. Rozwiązywanie problemów przy wdrażaniu aplikacji,
  13. Nadawanie nazw węzłom w celu łatwiejszej identyfikacji,
  14. Działanie środowiska Docker’a w połączeniu ze starszymi wersji aplikacji,
  15. Znaczenie kworum przy działaniu klastra swarm,
  16. Tworzenie szablonu usługi przy pomocy „docker service create”
 2. Tworzenie,zarządzanie obrazami oraz rejestrem, który je przechowuje:
  1. Opcje Docker’a min. add, copy, volumes, expose, entrypoint,
  2. Główne składniki Dockerfile’a,
  3. Tworzenie własnego obrazu Docker’a za pomocą Dockerfile,
  4. Podstawowe polecenia Docker’a do zarządzania obrazami: list, delete, prune, rmi,
  5. Inspekcja obrazu Dockera, pokazanie jego atrybutów,
  6. Tagowanie obrazów,
  7. Wykorzystanie rejestru do przechowywania obrazów,
  8. Wyświetlanie warstw obrazu,
  9. Tworzenie obrazu Docker’a,
  10. Spłaszczenie obrazu Docker’a do jednej warstwy,
  11. Opis działania warstw przy działaniu Docker’a,
  12. Wysłanie obrazu do rejestru,
  13. Konfiguracja rejestru,
  14. Logowanie się do rejestru zewnętrznego,
  15. Wyszukiwanie obrazów w rejestrze,
  16. Tagowanie obrazów,
  17. Wysłanie obrazu do zewnętrznego rejestru,
  18. Zarejestrowanie obrazu w rejestrze,
  19. Pobranie obrazu z rejestru,
  20. Usuwanie obrazu Docker’a,
  21. Usuwanie obrazu Docker’a z rejestru
 3. Instalacja oraz konfiguracja :
  1. Wykonanie aktualizacji silnika Docker’a,
  2. Instalacja Docker’a z repozytorium, wybór sterownika dysku, dokończenie instalacji,
  3. Logowanie zdarzeń w środowisku Docker’a,
  4. Konfiguracja klastra swarm,
  5. Tworzenie manager’a oraz grupy użytkowników,
  6. Rozwiązywanie problemów z instalacją oraz konfiguracją,
  7. Określenie ilości miejsca potrzebnego do utworzenia środowiska,
  8. Zrozumienie działania przestrzeni nazw, cgroups oraz konfiguracja certyfikatów,
  9. Utworzenie certyfikatu klient-serwer pozwalającego na dostęp Docker’a do rejestru obrazów,
  10. Wdrożenie UCP (Universal Control Plane), DTR (Docker Trusted Registry) oraz konfiguracja HA (Hight Availability),
  11. Konfiguracja kopii zapasowej,
  12. Autostart Docker’a przy uruchamianiu hosta,
 4. Zarządzanie siecią:
  1. Tworzenie mostu łączącego wnętrze kontenera ze środowiskiem zewnętrznym,
  2. Rozwiązywanie problemów z łącznością,
  3. Publikowanie portów, aby aplikacja była dostępna dla użytkownika,
  4. Wyświetlanie adresu IP oraz portu, przez który mamy dostęp do kontenera,
  5. Różne sposoby konfiguracji sterownika sieciowego,
  6. Konfiguracja zewnętrznego serwera DNS,
  7. Konfiguracja load balancera dla Dockera przy pomocy HTTP/HTTPS,
  8. Zrozumienie przepływu danych pomiędzy rejestrami a UCP,
  9. Wdrożenie usługi, dla której grupa podsieci będzie przezroczysta,
 5. Zabezpieczenie dockera:
  1. Podpisanie obrazu, w celu akceptacji jego podłączenia do silnika Docker’a,
  2. Skanowanie obrazu Docker’a
  3. Włączenie ograniczenia zaufania,
  4. Konfiguracja RBAC (Role-based User Access Control) w UCP,
  5. Integracja UCP z Active Directory lub LDAP,
  6. Powiązanie UCP z kontem użytkownika,
  7. Opis domyślnych zabezpieczeń silnika Docker’a,
  8. Opis domyślnych zabezpieczeń dla klastra swarm,
  9. Opis MTLS (Mutual authentication) ,
  10. Identyfikacja ról,
  11. Różnica pomiędzy managerem UCP a zwykłym węzłem,
  12. Konfiguracja zewnętrznych certyfikatów dla UCP a DTR
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową:
  1. Wybór sterownika dysku w zależności od systemu operacyjnego,
  2. Konfiguracja devicemapper’a,
  3. Porównanie object storage oraz block storage,
  4. Identyfikacja warstw aplikacji oraz ich umiejscowienia w systemie plików,
  5. Trwałe przechowywanie danych na woluminach,
  6. Usuwanie nieużywanych obrazów, czyszczenie przestrzeni dyskowej,
  7. Używanie przestrzeni dyskowej dla klastra,

Część zagadnień z powyższej listy będzie przeze mnie przedstawiona w kolejnych wpisach. W kolejnym wpisie pokaże proces instalacji Docker’a.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT