#32 GPO – Firefox blokowanie zapisywania haseł w przeglądarce

#32 GPO Firefox blokowanie zapisywania haseł

Konfiguracja zasady GPO dzięki, której zablokujesz zapisywanie haseł w Firefox. https://github.com/mozilla/policy-templates/releases ADML C:cd C:\Firefox\windows\en-US\copy /y firefox.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-UScopy /y mozilla.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US ADMX C:cd C:\Firefox\windows\copy /y firefox.admx C:\Windows\PolicyDefinitionscopy /y mozilla.admx C:\Windows\PolicyDefinitions

beitadmin.pl - Droga Administratora IT