25 pytań o Active Directory na rozmowę o pracę

Print Friendly, PDF & Email

Active Directory to technologia firmy Microsoft ułatwiająca zarządzanie sieciami komputerowymi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Administratora spotkasz się z typowymi pytaniami dotyczącymi tej technologii. Poznanie podstawowych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej w Active Directory może pomóc w poprawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zwiększeniu szans na zdobycie pracy.

W tym artykule przedstawię niektóre z najważniejszych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej Active Directory dla juniorów.

Zanim zagłębimy się w pytania i odpowiedzi na rozmowę kwalifikacyjną dotyczące Active Directory, powinniśmy dowiedzieć się nieco więcej o Microsoft Active Directory.

Co to jest Microsoft Active Directory?

Microsoft Active Directory (AD) to usługa katalogowa, która zapewnia platformę do organizowania, zarządzania i zabezpieczania zasobów sieciowych. Jest to centralne repozytorium informacji o kontach użytkowników i innych danych wykorzystywanych przez aplikacje i usługi w sieci.

Ponadto usługa Active Directory jest podstawowym składnikiem systemu Microsoft Windows Server i jest zawarta w większości wydań systemu Windows Server. AD przechowuje informacje o koncie użytkownika, takie jak hasła i inne dane używane przez aplikacje i usługi w sieci.

Usługa Active Directory została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Windows 2000 Server i została uwzględniona we wszystkich kolejnych wersjach systemu Windows Server. AD jest oparty na protokole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i zapewnia strukturę do organizowania, zarządzania i zabezpieczania zasobów sieciowych.

Active Directory zapewnia wiele funkcji i korzyści, w tym:

 • Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie — Active Directory może służyć do uwierzytelniania użytkowników i komputerów w sieci. Może być również używany do kontrolowania dostępu do zasobów, takich jak pliki, foldery i drukarki.
 • Uproszczona administracja — AD zapewnia scentralizowaną lokalizację do zarządzania użytkownikami, komputerami i innymi obiektami w sieci. Upraszcza to administrację i zmniejsza potrzebę angażowania Administratora w ręczne zarządzanie zasobami.

Najważniejsze umiejętności potrzebne do pracy związanej z Active Directory

Dostępnych jest wiele zadań Active Directory, każde z własnym zestawem obowiązków. Musisz dobrze rozumieć, jak działa system i być w stanie skutecznie nim zarządzać.

Oto niektóre z najważniejszych umiejętności potrzebnych do pracy w usłudze Active Directory:

Administracja Active Directory

Administracja Active Directory to proces zarządzania kontami użytkowników, kontami komputerów i uprawnieniami bezpieczeństwa. Obejmuje to tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, konfigurowanie grup zabezpieczeń i zarządzanie listami kontroli dostępu.

Zarządzanie Group Policy Management (GPO)

Zasady grupy to funkcja usługi Active Directory, która umożliwia centralne zarządzanie ustawieniami użytkowników i komputerów. Obejmuje to konfigurowanie konfiguracji komputera i użytkownika, zarządzanie wdrożeniami oprogramowania oraz kontrolowanie dostępu do zasobów.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Active Directory jest odpowiedzialne za zapewnienie, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do zasobów sieciowych. Obejmuje to konfigurowanie zasad uwierzytelniania i autoryzacji, zarządzanie grupami zabezpieczeń oraz inspekcję aktywności użytkowników.

Skrypty PowerShell

PowerShell to potężny język skryptowy, którego można używać do automatyzacji zadań usługi Active Directory. Obejmuje to tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, zarządzanie grupami zabezpieczeń i wykonywanie skryptów PowerShell.

Wsparcie techniczne użytkownika

Active Directory to złożony system i sporadyczne problemy techniczne są nieuniknione. Jako administrator Active Directory będziesz odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia technicznego użytkownikom i rozwiązywanie pojawiających się problemów.

To tylko niektóre z umiejętności potrzebnych do pracy w usłudze Active Directory, ale w AD jest więcej umiejętności, które pozwolą Ci podnieść swoje umiejętności.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w usłudze Active Directory

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym kandydatem, podczas rozmowy kwalifikacyjnej Active Directory możesz natknąć się na szereg podstawowych pytań. Oto najprostsze i najprostsze pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w usłudze Active Directory, które powinieneś przejść.

Co rozumiesz przez Active Directory?

Active Directory to usługa katalogowa używana do przechowywania i zarządzania siecią, taką jak konta użytkowników, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jest to centralne repozytorium dla wszystkich użytkowników i komputerów w sieci. Active Directory może służyć do centralnego zarządzania dużymi sieciami.

Zapewnia również uwierzytelnianie i autoryzację dla użytkowników na dostęp do zasobów sieciowych.

Jakie są główne składniki Active Directory?

Głównymi składnikami Active Directory są

 • System nazw domen (DNS),
 • Lekki protokół dostępu do katalogu (LDAP),
 • Kerberos,
 • Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS).

Co to jest domena w Active Directory?

Domena to grupa zasobów sieciowych, które współdzielą wspólną granicę zabezpieczeń. W usłudze Active Directory domena to logiczna grupa komputerów, użytkowników i innych zasobów zarządzanych za pomocą jednego zestawu narzędzi administracyjnych i zasad zabezpieczeń.

Co masz na myśli przez kontroler domeny?

Kontroler domeny to serwer odpowiedzialny za utrzymywanie bezpieczeństwa i integralności domeny Active Directory (AD). Kontroler domeny uwierzytelnia i autoryzuje dostęp wszystkich użytkowników i komputerów do zasobów w domenie. Ponadto wymusza zasady bezpieczeństwa domeny i zapewnia centralny punkt administrowania domeną. Replikują również dane usługi Active Directory na inne kontrolery domeny.

Co to jest DNS w Active Directory?

DNS to hierarchia serwerów, która konwertuje nazwy domen czytelne dla człowieka (takie jak domena.com) na adresy IP (takie jak 192.0.2.1). Active Directory używa systemu DNS do lokalizowania kontrolerów domeny i innych zasobów w domenie.

Co to jest LDAP w Active Directory?

LDAP to protokół dostępu do informacji katalogowych i zmian, których można w nich dokonać. Active Directory używa protokołu LDAP do komunikacji z innymi usługami katalogowymi, takimi jak Novell Directory Services (NDS) i usługi katalogowe oparte na systemie Unix.

Czym jest las w Active Directory?

Kiedy Administratorzy rozmawiają o Active Directory, często wspominają o lesie.

Las to najwyższy poziom organizacji w usłudze Active Directory. Jest to kolekcja jednego lub więcej drzew domen, które mają wspólny schemat i wspólny wykaz globalny. Las może być również postrzegany jako granica bezpieczeństwa. Lasy zapewniają miarę bezpieczeństwa i izolacji między domenami.

Wymień zalety korzystania z usługi Active Directory?

Active Directory może pomóc uprościć administrowanie siecią i bezpieczeństwo. Przechowując informacje w centralnej lokalizacji, łatwiej jest zarządzać i zabezpieczać zasoby w sieci. Ponadto usługa Active Directory może oferować funkcje pojedynczego logowania, co oznacza, że użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wielu zasobów za pomocą jednego zestawu poświadczeń.

Co rozumiesz przez tombstone w Active Directory?

Tombstone to obiekt w Active Directory, który reprezentuje usunięty obiekt.

Za każdym razem, gdy obiekt jest usuwany z Active Directory, w rzeczywistości nie jest usuwany z katalogu. Zamiast tego obiekt jest oznaczony specjalnym atrybutem, który wskazuje, że jest to obiekt usunięty. Pozwala to na przywrócenie obiektu w razie potrzeby.

Atrybut tombstone nazywa się isDeleted, a gdy jest ustawiony na TRUE, obiekt jest skutecznie usuwany z Active Directory. Jednak obiekt nie jest w rzeczywistości usuwany z bazy danych. Jest po prostu oznaczony jako niedostępny (usunięty).

Co to są zasady domyślnych kontrolerów domeny?

Domyślne zasady kontrolerów domeny to zestaw ustawień zasad grupy, które są stosowane do wszystkich kontrolerów domeny w domenie usługi Active Directory. Reguły te regulują wszystko, od sposobu przechowywania haseł po zarządzanie kontami użytkowników. Celem domyślnych zasad kontrolerów domeny jest zapewnienie spójnego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich użytkowników.

O co chodzi w zasadach grupy?

Zasady grupy usługi Active Directory służą do zarządzania kontami komputerów w domenie i ich konfigurowania. Zasady grupy mogą służyć do centralnego zarządzania różnymi ustawieniami na komputerach przyłączonych do domeny, w tym:

 • Ustawienia bezpieczeństwa,
 • Wdrażanie oprogramowania,
 • Skrypty,
 • Mapowanie drukarek i dysków

Zasady grupy są potężnym narzędziem do zarządzania środowiskami Active Directory i mogą być używane do wprowadzania masowych zmian w konfiguracjach komputerów. Jeśli musisz wprowadzić zmiany na dużej liczbie komputerów, zasady grupy mogą zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku.

Co to jest Kosz usługi Active Directory?

Kosz usługi Active Directory to funkcja systemu Windows Server, która umożliwia odzyskanie przypadkowo usuniętych obiektów. Po usunięciu obiektu z Active Directory nie jest on natychmiast usuwany z bazy danych. Zamiast tego usunięty obiekt został przeniesiony do Kosza, gdzie w razie potrzeby można go przywrócić.

Co to są usługi federacyjne Active Directory?

Active Directory Federation Services (ADFS) to usługa zarządzania tożsamościami firmy Microsoft, która zapewnia użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym możliwości logowania jednokrotnego (SSO). Umożliwia organizacjom federację swoich tożsamości Active Directory (AD) z innymi organizacjami, takimi jak partnerzy lub dostawcy. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do zasobów w środowisku federacyjnym przy użyciu ich poświadczeń usługi AD. ADFS udostępnia również szereg funkcji poprawiających bezpieczeństwo i użyteczność, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe i odzyskiwanie kont.

Co to są usługi certyfikatów Active Directory?

Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (Active Directory Certificate Services) (AD CS) to rola serwera, która umożliwia administratorowi wystawianie certyfikatów cyfrowych dla organizacji i zarządzanie nimi. AD CS zapewnia szereg usług, w tym:

 • Wydanie i odnowienie certyfikatu
 • Unieważnienie certyfikatu
 • Zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie urzędem certyfikacji (CA)

Usługi certyfikatów AD są ważną częścią każdej infrastruktury bezpieczeństwa sieci i mogą pomóc w zapewnieniu wyższego poziomu pewności komunikacji między urządzeniami i aplikacjami.

Co to są usługi zarządzania prawami w usłudze Active Directory?

Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (Active Directory Rights Management Services ) (AD RMS) to technologia firmy Microsoft, która zapewnia scentralizowany sposób zarządzania prawami cyfrowymi dokumentów i innych plików. Dzięki temu organizacje mogą kontrolować, w jaki sposób ich zawartość jest używana, przez kogo i jak długo. Ponadto AD RMS może pomóc w zapobieganiu wyciekom poufnych informacji poza organizację.

Jakie zagrożenia napotkasz podczas korzystania z Active Directory?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi Active Directory. Jednym z największych zagrożeń jest to, że Active Directory może być pojedynczym punktem awarii dla organizacji. Jeśli usługa Active Directory ulegnie awarii, wszystkie usługi od niej zależne również ulegną awarii.

Innym zagrożeniem jest to, że Active Directory może być celem atakujących. Jeśli atakujący zdoła złamać Active Directory, może uzyskać dostęp do wszystkich chronionych przez nią zasobów. Może to obejmować dane wrażliwe, takie jak dane klientów lub informacje finansowe.

Jak zabezpieczyć Active Directory?

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie Active Directory, ale niektóre z najważniejszych kroków to:

 • Upewnij się, że na wszystkich kontrolerach domeny działa najnowsza wersja systemu operacyjnego i zastosowano wszystkie najnowsze poprawki zabezpieczeń.
 • Skonfiguruj usługę Active Directory, aby używać silnych haseł i zasad haseł.
 • Zaimplementuj uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla wszystkich użytkowników.
 • Użyj inspekcji, aby śledzić zmiany dokonywane w obiektach Active Directory i monitorować pod kątem podejrzanej aktywności.


Ogranicz dostęp do serwerów i danych Active Directory tylko do upoważnionego personelu.
Podejmując te kroki, możesz zapewnić, że Twoje środowisko Active Directory jest bezpieczne i chronione przed potencjalnymi zagrożeniami.

Jakie są typowe problemy z usługą Active Directory?

Istnieje kilka typowych problemów z usługą Active Directory, które mogą wystąpić. Jednym z nich jest to, że baza danych Active Directory może ulec uszkodzeniu. Może się tak zdarzyć, jeśli baza danych nie jest odpowiednio utrzymywana lub jeśli zostanie uszkodzona. Innym częstym problemem jest to, że Active Directory może przestać odpowiadać. Może się tak zdarzyć, jeśli serwery obsługujące usługę Active Directory nie działają prawidłowo lub sieć jest przeciążona.

Wymień kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z usługą Active Directory?

Istnieje kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z usługą Active Directory, które mogą pomóc w przypadku problemów z konfiguracją usługi AD. Najpierw upewnij się, że ustawienia DNS są poprawne. Często problemy z AD mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień DNS. Po drugie, sprawdź dzienniki zdarzeń na swoich kontrolerach domeny. Dzienniki zdarzeń mogą dostarczyć cennych informacji o tym, co dzieje się w Twoim środowisku AD. Na koniec upewnij się, że sprawdziłeś stan replikacji swoich kontrolerów domeny. Często problemy z replikacją mogą powodować problemy z AD.

Wymień niektóre z najlepszych praktyk dotyczących Active Directory?

Active Directory to potężne narzędzie do zarządzania kontami użytkowników i kontroli dostępu w środowisku korporacyjnym. Jednak usługa Active Directory może również stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie prawidłowo skonfigurowana. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczania Active Directory:

 • Używaj silnych haseł do wszystkich kont.
 • Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wszystkich kont.
 • Użyj obiektów zasad grupy (GPO), aby kontrolować dostęp do poufnych danych i zasobów.
 • Audytować cały dostęp do Active Directory.
 • Ogranicz fizyczny dostęp do serwerów i centrów danych, w których wdrożono usługę Active Directory.


Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, możesz pomóc zabezpieczyć Active Directory i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do sieci.

Co to jest folder SYSVOL?

Folder SYSVOL jest krytyczną częścią usługi Active Directory. Przechowuje bazę danych i pliki dziennika Active Directory. Bez folderu SYSVOL usługa Active Directory nie mogłaby działać.

Folder SYSVOL znajduje się na serwerze obsługującym kontroler domeny Active Directory. Folder zazwyczaj znajduje się w C:\Windows\SYSVOL.

Co to jest Katalog globalny w Active Directory?

Wykaz globalny to baza danych zawierająca replikę każdego obiektu w każdej domenie w lesie. Wykaz globalny jest przechowywany na kontrolerze domeny, który został wyznaczony jako serwer wykazu globalnego i jest replikowany na każdy inny kontroler domeny w lesie.

Katalog globalny zapewnia scentralizowane repozytorium informacji, które jest wykorzystywane do ułatwienia wyszukiwania obiektów w całym lesie.

Gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie obiektu, zapytanie jest kierowane do serwera wykazu globalnego. Serwer wykazu globalnego przeszukuje następnie swoją bazę danych i zwraca listę wszystkich obiektów spełniających kryteria wyszukiwania.

Co to jest Kerberos w Active Directory?

Kerberos to szeroko stosowany protokół uwierzytelniania sieciowego. Jest używany przez wiele dużych organizacji w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do swoich sieci. Kerberos jest standardowym składnikiem Microsoft Windows Server i jest używany przez Active Directory do uwierzytelniania użytkowników.

Kerberos używa kombinacji szyfrowania i biletów, aby zapewnić użytkownikom bezpieczny sposób uwierzytelniania w sieci. Gdy użytkownik próbuje zalogować się do systemu chronionego protokołem Kerberos, najpierw otrzymuje bilet od serwera Kerberos. Ten bilet jest następnie używany do żądania usługi z innego serwera w sieci.

Bilet jest zaszyfrowany hasłem użytkownika, więc tylko użytkownik, który zażądał biletu, może go odszyfrować. Gwarantuje to, że tylko zamierzony użytkownik może uzyskać dostęp do zasobów sieciowych.

Co to jest migawka usługi Active Directory?

Migawka usługi Active Directory to kopia bazy danych usługi Active Directory tylko do odczytu. Może być używany do przywracania zawartości bazy danych Active Directory w przypadku utraty danych. Migawki usługi Active Directory są możliwe dzięki usłudze kopiowania woluminów w tle (VSS), która jest usługą systemu Windows, która tworzy kopie plików w określonym momencie.

Jaka jest różnica między lokalnymi, globalnymi i uniwersalnymi grupami domeny w Active Directory?

Jeśli chodzi o Active Directory, istnieją trzy różne typy grup, których można używać do zarządzania dostępem użytkowników: lokalna w domenie, globalna i uniwersalna.

 • Lokalne grupy domeny służą do przyznawania uprawnień użytkownikom w obrębie jednej domeny.
 • Grupy globalne służą do nadawania uprawnień użytkownikom w wielu domenach.
 • Grupy uniwersalne służą do nadawania uprawnień użytkownikom w wielu domenach i lasach.

Więc z której grupy powinieneś skorzystać? To naprawdę zależy od Twoich potrzeb. Jeśli musisz nadać uprawnienia tylko użytkownikom w obrębie jednej domeny, prawdopodobnie wystarczy grupa lokalna domeny. Jeśli chcesz nadać uprawnienia użytkownikom w wielu domenach, musisz użyć grupy globalnej lub uniwersalnej.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższa lista podstawowych pytań i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej Microsoft Active Directory pomoże Ci pokonać przeszkody podczas rozmowy kwalifikacyjnej Active Directory.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT