Synchronizacja danych między Raspberry Pi a kontem Google.

Nasze Raspberry możemy wykorzystać do synchronizacji danych z naszym kontem na serwerach google’a. 1) Wymagane pakiety oraz konfiguracja: apt – get install git cmake build-essential libgcrypt11-dev libjson0-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev binutils-dev qt4-dev-tools libyajl-dev libboost-all-dev git clone git://github.com/Grive/grive.git cd grive cmake . Przed kompilacją musimy wprowadzić pewne zmiany w kodzie źródłowym: nano libgrive/src/drive/State.cc Zamieniamy linie 251, 252, 256: last_sync.Add( „SEC”,   JSON(m_last_sync.SEC() ) ); last_sync.Add( „NSEC”,  JSON(m_last_sync.NanoSec() ) ); na:

Raspberry Pi jako serwer Proxy – Squid

W poprzednim wpisie zmieniliśmy nasze Raspberry w AP, teraz chciałbym dodać do niego jeszcze możliwość cache’owania często przeglądanych stron. Polecenia wykonujemy z konta root. 1) Instalacja Squid: apt – get install squid Zachowamy oryginalną konfigurację: cd /etc/squid/sudo  cp squid.conf squid.conf.origin nano squid.conf  na końcu pliku dodajemy naszą sieć: ACL LocalNet src 192.168.0.0/24ACL LocalNet2 src 192.168.1.0/24 Pozwólmy wszystkim na dostęp do naszego proxy: http_access allow localhost http_access allow LocalNet http_access allow LocalNet2 http_access

Raspberry Pi jako Access Point

Nasze Raspberry przy odrobinie pracy może stać się Acess Pointem, oczywiście możemy kupić gotowy AP, jednak dzięki dostępowi do systemu będziemy mogli również skonfigurować Squid’a, dzięki czemu strony będące często używane szybciej będą siꔳadować”. 1) Wymagania: – Raspberry Pi z Raspianem,– Karta Wifi TP-Link TL-WN722N lub inna (pozwalająca na pracę w trybie master),– Dostęp do internetu po kablu , 2) Karta WiFi: Po podpięciu karty oraz wykonaniu polecenia iwconfig, powinniśmy zobaczyć

Raspberry Pi jako serwer ASP.NET na Raspian

Możemy nasze Raspberry wykorzystać jako prosty serwer obsługujący ASP.NET, czyli odpowiednik PHP w Microsoft.Cały proces przeprowadzamy na Raspian (okrojona wersja Debiana przystosowana dla Raspberry oraz konta root). 1) Potrzebne pakiety:  apt – get install nginx apt – get install mono-fastcgi-server4 2) Plik konfiguracyjny: nano /etc/nginx/sites-available/asp Dodajemy:

Następnie edytujemy: nano /etc/nginx/fastcgi_params oraz dodajemy: fastcgi_param PATH_INFO „”; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; Na koniec restart ngix: /etc/init.d/nginx restart 3) Testowanie: Tworzymy katalog asp w ścieżce

SQL,PL/SQL – Funkcje agregujące – Oracle 10/11 cz.10

Następną istotną rzeczą w SQL są tzw. funkcje agregujące, dzięki nim otrzymujemy jeden wynik z kilku danych, np. sumę pensji naszych pracowników, czy też ich średnią pensję. 1) AVG-średnia: Poniższej zapytanie pokazujące średnią pensję naszych pracowników: SELECT ROUND(AVG(salary)) AS „Średnia pensja” FROM employees; 2) COUNT-Suma wierszy: Przy pomocy Count możemy zliczyć wystąpienia wierszy zgodnych z zapytaniem: SELECT count(*) AS „liczba pracujących” FROM employees; 3) MIN/MAX: Działanie jest raczej oczywiste: SELECT

SQL,PL/SQL – Data – Oracle 10/11 cz.9

Oracle daje nam możliwość wykorzystania wbudowanych funkcji, jedną z nich jest ta dotycząca dat. W bazie istnieje tabela o nazwie DUAL, z której możemy w czasie rzeczywistym pobierać dane dotyczące naszej bazy. Na dacie możemy również wykonywać obliczenia dokładnie tak samo jak na zwykłych liczbach. Możemy pokazać obecną datę (RRRR/MM/DD) przy pomocy: SELECT sysdate FROM DUAL; Poniższe zapytanie w wyniku poda nam zaokrągloną wartość reprezentującą różnicę w latach pomiędzy dzisiejszą

Raspberry Pi monitoring przy pomocy USB/IP Logitech C110

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem pokrótce korzystanie z kamerki wpiętej w slot na płycie głównej. Dziś chciałbym pokazać konfigurację kamerki, do której możemy dostać się po adresie IP z okna przeglądarki. Wymagane komponenty:1) Raspberry Pi  B,2) Kamerka na usb (ja używam Logitech’a C110, może być inna).3) Skonfigurowane połączenie do internetu (Wi-Fi / LAN) 1) Potrzebne oprogramowanie: Kamerkę podłączamy pod usb przed jego uruchomieniem.Wykonanie poniższego polecenia pozwoli na pobranie wszystkich

Konfiguracja WiFi pod Raspberry Pi

Pół soboty walczyłem z ustawieniem Raspberry Pi, przy pomocy telewizora, kabla hdmi oraz pożyczonej z pracy klawiatury USB;). Procesor pokręcony na Medium=900MHz, dobrze że mam kaloryferki założone, trzeba będzie sprawdzić jak działa na Higth=1GHz. Jak na razie jest ok, aczkolwiek na X-ach trochę się przycina, dlatego piszę w konsoli. Jako że mam internet mobilny musiałem poustawiać hotspota na S3, żebym w ogóle miał internet. Do tego konfiguracja WiFi, na pulpicie

Serwer czasu Windows 2008 R2, synchronizacja na stacjach roboczych

W ostatnim czasie w pracy walczyłem z punktowymi zanikami dostępu do internetu, brak poczty, skype’a oraz przeglądania stron. Nie pomagały restarty komputerów, przypisywanie / zmiana adresu IP oraz DNS. Dopiero podczas przeglądania logów na stacjach końcowych zauważyłem błędy związane z DNS oraz DHCP. Było to dość dziwne, ponieważ adres pobierany był w poprawny sposób (brama,maska, dns). Jednak później okazało się, że problemem był serwer czasu. Stacje lokalne źle pobierały czas,

SQL,PL/SQL – Funkcje numeryczne – Oracle 10/11 cz.8

Wiele czynności z danymi nie byłoby możliwe bez funkcji matematycznych, choćby zaokrąglenie liczb. Poniżej najpopularniejsze funkcje numeryczne: 1) ROUND (x,[y]) – zaokrąglenie wyrażenia X do parametru Y, który określa liczbę miejsc po przecinku, jeżeli parametr Y jest pusty miejsc po przecinku nie będzie. 2) TRUNC (x,[y]) – przy jego pomocy wyrażenie X możemy pozbawić kilku miejsc po przecinku, tak jak powyżej jeżeli Y nie ma wartości domyślnie wstawiane jest 0,

Droga Administratora IT.