10 trendów chmury obliczeniowej o których musisz pamiętać w 2021 roku

Print Friendly, PDF & Email

Przetwarzanie w chmurze stało się kluczowym elementem środowiska przedsiębiorstw, a także codziennego życia konsumentów. Takie możliwości techniczne były w dużej mierze odpowiedzialne za utrzymanie globalnej gospodarki w czasie pandemii. Przyszłe trendy przetwarzania w chmurze wskazują, że będzie ona ważna dla wszystkich organizacji, które szukają lepszej skalowalności, efektywności kosztowej i ciągłości biznesowej.

Co więcej, następstwa pandemii będą nadal wpływać na trendy biznesowe, zwłaszcza z naciskiem na fundamentalne elementy poprawiające elastyczność. Jednocześnie organizacje, które koncentrują się na chmurze jako ciągłej drodze do doskonalenia, mogą wykorzystać najbardziej uzasadnione korzyści z chmury. Dlatego bycie na bieżąco z trendami przetwarzania w chmurze na 2021 r. znacząco przyczyni się do wykorzystania okazji na rynku pracy. Oto 10 znaczących trendów przetwarzania w chmurze, których możesz się spodziewać w 2021 roku.

Wzmocnienie hybrydowego przetwarzania w chmurze


Jeden z najważniejszych trendów przetwarzania w chmurze dotyczy chmury hybrydowej. Różne przedsiębiorstwa wykorzystują hybrydowy system przetwarzania w chmurze do optymalizacji produkcji i powiązanych przepływów pracy. Eksperci uważają, że wiele organizacji zdecyduje się na hybrydowe przetwarzanie w chmurze w 2021 r. Podstawowe zalety hybrydowego przetwarzania w chmurze znajdują odzwierciedlenie w idealnej szybkości oraz wyższym bezpieczeństwie. Dodatkowo można będzie nadal wykorzystywać serwery, które znajdują się w pomieszczeniach wewnątrz organizacji, a z czasem migrować kolejne elementy infrastruktury do chmury.

Chmura hybrydowa redukuje opóźnienia, prowadząc w ten sposób do lepszej wydajności infrastruktury, dzięki czemu pracuje ona bez przestojów. Ponadto użytkownicy mogą również skorzystać z dostosowywania za pomocą chmury hybrydowej do rozwiązywania różnych przypadków użycia. Co najważniejsze, chmura hybrydowa jest jedyną propozycją pod względem standardów bezpieczeństwa, które zapewniają połączenie bezpieczeństwa chmury prywatnej i publicznej.

Rosnąca wartość globalnego rynku chmury publicznej

Kolejny ważny czynnik wśród nadchodzących trendów w chmurze obliczeniowej dotyczy wartości globalnego rynku infrastruktury chmury publicznej. Oczekuje się, że światowy rynek infrastruktury chmury publicznej wzrośnie o około 35% i osiągnie wartość 120 miliardów dolarów do końca 2021 roku.

Według Forrester Research w 2021 roku nastąpi gwałtowny wzrost liczby organizacji przechodzących na pracę w chmurze.

W rezultacie trendy rynkowe będą sprzyjać większej adaptacji przedsiębiorstw, wartości biznesowej i przychodom dostawców. Ponadto udział globalnych wydatków IT na chmurę będzie się dalej zwiększał w 2021 r. Wydatki użytkowników końcowych na chmurę publiczną wzrosną do około 304,9 miliardów dolarów, czyli w tempie 18%.

Pandemia była głównym powodem poprawy wartości chmury obliczeniowej. Przedsiębiorstwa skupiły się bardziej na korzystaniu z dostępnych na żądanie, skalowalnych modeli chmury w celu osiągnięcia ciągłości biznesowej i efektywności kosztowej.

Ponadto Gartner przewiduje również znaczny wzrost w różnych segmentach rynku przetwarzania w chmurze w 2021 r. Rynek SaaS wskazuje stopę wzrostu 16%, podczas gdy rynek PaaS 26,6%, IaaS najprawdopodobniej wzrośnie o 26,9%. Dlatego nowe trendy w zakresie przetwarzania w chmurze w 2021 r. będą oznaczać ogromny wzrost ogólnej wartości rynku chmury.

Dominacja FaaS

FaaS (Function as a Service) będzie również jednym z czołowych pretendentów wśród trendów przetwarzania w chmurze na 2021 r. FaaS jest istotnym elementem usług przetwarzania w chmurze. Korzystanie z FaaS wiąże się z przypisaniem odpowiedzialności za użycie kodu inżynierowi. Co ciekawe, inżynierowie mogliby z łatwością utrzymać strategiczny dystans od presji związanej z przyjmowaniem skomplikowanych infrastruktur. FaaS jest zasadniczo kojarzony z przetwarzaniem bezserwerowym i koncentruje się głównie na API, bramach i pamięci masowej, różnych kategoriach usług FaaS.

W porównaniu z PaaS i IaaS, FaaS zapewnia programistom oszczędność czasu na kodowaniu. Rola FaaS w trendach przetwarzania w chmurze na nadchodzący rok wiąże się również z jego możliwościami przy tworzeniu skomplikowanych środowisk developerskich. Dlatego wielu znaczących graczy w domenie przetwarzania w chmurze uznałoby przyjęcie FaaS za normalny dodatek do swoich narzędzi. Co najważniejsze, niektóre szacunki wskazują na 32,7% roczną stopę wzrostu dla rynku FaaS.

Zapotrzebowanie na inżynierię AI

Wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji przedsiębiorstwa będą potrzebowały potężnych narzędzi do rozwoju sztucznej inteligencji, aby uniknąć krytycznych błędów w swoich projektach AI. Według firmy Gartner większość organizacji może nie realizować swoich projektów AI bez wsparcia inżynierii AI. Koncentrując się na nadchodzących trendach w chmurze, firma Gartner zastanawiała się również nad wpływem problemów z zarządzaniem, łatwością konserwacji i skalowalnością na projekty AI.

Dlatego inżynieria sztucznej inteligencji może pomóc we włączeniu sztucznej inteligencji do głównego procesu DevOps, zamiast traktować sztuczną inteligencję jako serię odizolowanych i specjalizacyjnych projektów. Inżynieria AI koncentruje się głównie na trzech ważnych aspektach, takich jak DevOps, DataOps i ModelOps. Projekty AI charakteryzują się dynamicznymi zmianami w danych, kodzie i modelach, które wymagają ciągłych ulepszeń. Dlatego organizacje powinny wdrażać zasady DevOps w całym potoku danych dla DataOps wraz z potokiem uczenia maszynowego dla ModelOps.

Mając lepsze możliwości zarządzania, inżynieria sztucznej inteligencji może prowadzić do powstania odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja stopniowo przybiera formę ogólnego pojęcia obejmującego różne aspekty wdrożeń sztucznej inteligencji.

Dlatego odpowiedzialna sztuczna inteligencja byłaby jednym z najważniejszych wyników inżynierii sztucznej inteligencji w 2021 r. Przede wszystkim wskazuje ona na przejście od zasad i deklaracji w kierunku zapewnienia właściwej realizacji odpowiedzialności za AI na poziomie społeczeństwa i organizacji.

Połączenie potęgi Big Data, IoT i Cloud Computing

Rozwój przetwarzania w chmurze obejmuje również nacisk na trendy w zakresie przetwarzania w chmurze polegające na łączeniu potęgi Internetu rzeczy (IoT), przetwarzania w chmurze i dużych zbiorów danych. Połączenie IoT, dużych zbiorów danych i przetwarzania w chmurze będzie stanowić atrakcyjną propozycję dla wszystkich właścicieli firm. W rezultacie włączenie połączonych usług spowoduje powstanie nowego trendu.

Wiele organizacji korzysta obecnie ze wsparcia IoT i Big Data. Big data pomaga w oferowaniu informacji konkretnemu przedsiębiorstwu po ich przetworzeniu i przeanalizowaniu. IoT ucieleśnia koncepcję wykorzystania połączonych fizycznych urządzeń do produkcji, które zbierają duże ilości danych analitycznych. Dlatego najnowsze prognozy dotyczące przetwarzania w chmurze na 2021 r. koncentrują się na obietnicach zwiększenia tempa produkcji przy połączeniu chmury z IoT i Big Data.

Następnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji o konkurentach i zainwestować dodatkowe siły i środki w podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Co najważniejsze, wprowadzenie Big Data do chmury obliczeniowej rozwiąże również obawy związane z opóźnieniem w przetwarzaniu danych.

Główne zmiany pozycji najlepszych graczy

Najnowsze trendy w zakresie przetwarzania w chmurze w 2021 r. przewidują duże przetasowania na pozycjach czołowych dostawców chmury publicznej. Według Forrester, Alibaba Cloud prawdopodobnie wyprzedzi Google Cloud na trzeciej pozycji pod względem przychodów na światowym rynku infrastruktury chmury publicznej.

Przychody Alibaby z przetwarzania w chmurze zakładają wzrost rok do roku o 59%, przy czym przychody od klientów z branży detalicznej, internetowej i finansowej są głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost. Przychody Google Cloud wzrosną do około ​​3,44 miliarda dolarów w 2021 roku. Google Cloud spełnia wszystkie wymagania chmury przyjaznej dla przedsiębiorstw, oferując takie funkcje, jak ERP, zarządzanie kontami i analizami, które mają zyskać na znaczeniu w 2021 roku.

Dlatego Google Cloud i Microsoft Azure mogą stanowić lepszą konkurencję dla AWS. AWS będzie również kontynuował postęp w zakresie usług zarządzania operacjami w zakresie przesyłania wiadomości, komunikacji i usług operacyjnych. AWS zapewnia skalowalną technologię, a Amazon zapewnia wspomagające połączenie logistyki, procesów i operacji na danych.

Rozszerzenie Serverless

Wpływ technologii bezserwerowej będzie również ważnym punktem w najważniejszych trendach przetwarzania w chmurze w 2021 r. Jest to aktywne ulepszenie w stosunku do monolitycznej architektury aplikacji, po której następują architektury mikro usług i architektury zorientowane na usługi. Według raportu Flexera State of the Cloud za 2020 r., bezserwerowe usługi w chmurze w 2020 r. znalazły się na liście pięciu najważniejszych usług w chmurze PaaS pod względem wzrostu wartości.

Serverless zawiera model z aplikacjami zaprojektowanymi i opracowanymi do pracy bez serwera (maszyny fizycznej czy też wirtualnej). Przejście na taki sposób działania jest jednym z powszechnych trendów w przetwarzaniu w chmurze. Kontenery i typowe aplikacje hostowane w chmurze odgrywają ogromną rolę w zwiększaniu potrzeby tworzenia aplikacji, których działanie nie wymaga tak dużych zasobów, kod ma się wykonać i zwolnić zasób.

W rezultacie każdy element może zostać poddany innej obróbce wraz z możliwością uruchomienia w różnych lokalizacjach dostawcy chmury. Obecnie usługa ta z łatwością służy jako obiecujące narzędzie dla wszystkich programistów. Do tej pory programiści aplikacji w chmurze radzili sobie dobrze ze swoją znajomością funkcji AWS, Azure lub GCP. Jednak interfejs bezserwerowy staje się konwencjonalnym interfejsem dla programistów do interakcji, bez wchodzenia w meandry każdej z platform chmurowych.

Więcej uwagi na zarządzanie danymi i ich zgodność

Zarządzanie danymi i zgodność z przepisami doświadczą ogromnych zawirowań w 2021 r. Wraz z rozwojem infrastruktury chmury i globalną pandemią, przedsiębiorstwa skoncentrują się na rozpoczynaniu projektów zapewniających bezpieczną migrację danych do chmury. Podstawowym wymaganiem w tym przypadku będzie szyfrowanie danych. Dopiero wtedy dane mogą zostać bezpiecznie przeniesione do chmury.

Co więcej, najważniejsze trendy w zakresie przetwarzania w chmurze w 2021 r. będą również koncentrować się na zarządzaniu danymi. Dyrektorzy IT, CDO i CISO skupią się przede wszystkim na zarządzaniu danymi w celu zapewnienia dostępności i odpowiedzialnego wykorzystania danych w chmurze. Jednak główna uwaga dotycząca bezpiecznej migracji danych skupi się na zmianach w przepisach regulacyjnych dotyczących wymiany informacji pomiędzy różnymi miejscami na świecie, które mają różne przepisy w tym zakresie.

Na przykład trendy w zakresie przetwarzania w chmurze będą świadkami dodatkowej kontroli nad danymi osobowymi w celu ochrony prywatności konsumentów. Niedawne wykorzystanie danych koronawirusa wraz z obiegiem informacji, a także dezinformacją na podstawie danych osobowych uzyskanych z platform mediów społecznościowych stworzy nowe precedensy w zakresie prywatności konsumentów.

Dlatego można oczekiwać, że samodzielne narzędzia do zarządzania danymi i bezpieczeństwem będą integrowane z procesami biznesowymi o znaczeniu krytycznym. Bezpieczeństwo, zarządzanie i prywatność zostaną najprawdopodobniej zintegrowane na wczesnych etapach procesów biznesowych. Programiści i zespoły techniczne mogą wprowadzić te wymagania przy opracowywaniu nowych systemów. Tak więc w 2021 r. bezpieczeństwo danych, prywatność i zarządzanie staną się głównymi priorytetami strategii IT.

Priorytetyzacja zarządzania chmurą i kontroli kosztów

Wyzwania związane z zarządzaniem i kosztami będą oczywiście służyć jako krytyczne trendy w przetwarzaniu w chmurze w 2021 r. Wiele przedsiębiorstw osiągnęło poprawę współpracy i wydajności operacyjnej, aczkolwiek za znaczną cenę. Klienci o ograniczonych umiejętnościach nie mogli efektywnie wykorzystać infrastruktury chmury.

W rzeczywistości marnotrawstwo chmury jest jednym z głównych problemów, które wpływają na adopcję chmury dla wielu organizacji. Jest oczywiste, że nieefektywność operacyjna jest powszechna, a klienci nie zdają sobie z tego sprawy. Ponadto dostawcy platform systemowych i rozwiązań do zarządzania chcą wejść na szybko rozwijający się rynek przetwarzania w chmurze, wykraczając poza zakres marnotrawienia jej zasobów.

Dostawcy rozumieją również wymagania dotyczące nowych narzędzi i platform do zarządzania i operacji przetwarzania w chmurze. Wiele przedsiębiorstw kompleksowo wykorzystało trend kontroli kosztów w chmurze. Dlatego konieczne jest zintegrowanie nowych platform i narzędzi ze stosami aplikacji produkcyjnych. Jednocześnie dostawcy będą dążyć do poprawy aspektów zarządzania kosztami i wbudowanej wydajności chmury dla swoich ofert.

Zautomatyzowane systemy orkiestracji w chmurze

Zautomatyzowana orkiestracja w chmurze to ostatni krok w najnowszych prognozach dotyczących przetwarzania w chmurze na 2021 r. Sama liczba połączonych ze sobą usług w ramach aplikacji i usług może pokonać nawet najbardziej wyrafinowane przedsiębiorstwa IT. Przedsiębiorstwa napotykają trudności w zarządzaniu jakością i ilością wzajemnie połączonych usług.

Dlatego zautomatyzowana orkiestracja i optymalizacja chmury stają się godnymi uwagi narzędziami do rozwiązywania złożoności zarządzania infrastrukturą chmury. Wybór dostawcy chmury w 2021 roku może zależeć właśnie od kompleksowo zautomatyzowanego zarządzania usługami i wydajnością. Firmy muszą zarządzać wieloma usługami od jednego dostawcy chmury, automatyczne zarządzanie w chmurze staje się w tym przypadku niezbędne.

Podsumowanie


Na podstawie przeglądu trendów przetwarzania w chmurze na nadchodzący rok wyraźnie widać, że branża przetwarzania w chmurze będzie nadal dynamicznie się rozwijać. Jednym z kluczowych tematów nowych trendów w przetwarzaniu w chmurze jest nacisk na bezpieczeństwo i ulepszenia narzędzi.

Kolejny ważny aspekt dostrzeżony w trendach dla chmury obliczeniowej w 2021 r. dotyczy automatyzacji. Dlatego aspirujący profesjonaliści i użytkownicy korporacyjni muszą być gotowi na przyjęcie nowych ulepszeń w przetwarzaniu w chmurze.

Widzisz, że warto wejść w zarządzanie chmurą obliczeniową, która daje coraz większe możliwości przy ograniczeniu kosztów działania organizacji oraz coraz większej elastyczności oraz dostępność dla praktycznie każdego klienta, bez znaczenia gdzie znajduje się jego biznes .

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT