Windows 2008 Serwer – Zarządzanie grupami Dsadd,CSVDE,Ldifde (70-640) cz.4.2

Print Friendly, PDF & Email

Grupami możemy zarządzać również za pomocą dostępnych poleceń w systemie.

1.Dsadd:
Poniższe polecenie utworzy grupę Pracownicy w jednostce organizacyjnej Grupy:

dsadd group „CN=Pracownicy,OU=Grupy,DC=constoso,DC=com” -samid Pracownicy -secgrp yes – scope g

2.CSVDE:

objectClass,sAMAccountName,DN,member

group,Ksiegowosc,”CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com”,”CN=Linda Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com; CN=Scott Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com”

Zapisujemy plik z rozszerzeniem .csv, nazwę pliku zapisujemy w cudzysłowiu, np. „groupimport.csv”, aby nie zostało dodane rozszerzenie .txt.

Sam import wykonujemy wywołując csvde -i -f groupimport.csv -k.

3.Modyfikacja członkostwa za pomocą LDIFDE:

dn: CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: member
member: CN=Jan Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com
member: CN=Tomasz Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com

dn: CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: member
member: CN=Bożena Kowalska,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com
member: CN=Jacek Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com

Zapisujemy z rozszerzeniem .ldf, nazwę ujmujemy w „”, aby nie zostało dodane rozszerzenie .txt.
Dodatkowo jeżeli chcemy dodać więcej członków do grupy musimy po każdym umieścić znak „-” oraz pozostawić jeden wolny wiersz.

Importu dokonujemy za pomocą polecenie ldifde -i -f „nazwapliku.ldf”

4.Modyfikacja członkostwa za pomocą Dsmod: 

dsmod group „CN=Finanse,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com” -addmbr „CN=Tony Krijnen,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com” „CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com”

5. Potwierdzenie członkostwa w grupie za pomocą Dsget:

#Bezpośredni członkowie grupy
dsget group „CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com” -members
#Wszyscy członkowie grupy
dsget group „CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com” -members -expand
#Przynależność Jan Kowalski do grupy

dsget user „CN=Jan Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com” -memberof


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT