Windows 2003 Serwer – Podstawowa konfiguracja cz.1

Print Friendly, PDF & Email

Opis przedstawiający czynności, które należy wykonać, aby uruchomić serwer na MS 2003. Być może system nie najnowszy, ale dalej wykorzystywany.

Musimy zainstalować czysta kopię 2003 Serwer, podczas instalacji musimy ustawić nazwę komputera jako Server1 oraz wybrać domyślnie grupę roboczą. Zmiany nazwy maszyny dokonujemy przed rozpoczęciem instalacji.
Po wykonaniu poniższych czynności nasza maszyna będzie kontrolerem domeny usługi ActiveDirectory  .
1) Po zalogowaniu się do maszyny, uruchomi się Zarządzanie tym serwerem (Manage Your Server)
2) Klikamy na Dodaj lub usuń rolę (Add or remove role
3) Pojawi się okno Kreator konfiguracji Serwera (Configure Your Server Wizard), klikamy Dalej
4) Wybieramy Typową Konfigurację Pierwszego Uruchomienia (Typical Configuration For a First Server )
5) W pole domeny wpisujemy naszą nazwę, np. example.local
6) Następnie klikamy Dalej do czasu rozpoczęcia instalacji. Jeżeli mamy coś inne otwartego instalacja go zamknie.
7) Po ponownym uruchomieniu logujemy się jak administrator. Nastąpi dokończenie instalacji.
8) Teraz możemy sprawdzić czy AD faktycznie jest zainstalowane oraz pod jaką domenę podlega. Klikając na START->Narzędzia administracyjne oraz Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Kontroler domeny powinien mieć statyczne IP, i taki powinniśmy ustawić po zainstalowaniu kontrolera domeny.

Mając już zainstalowaną konfigurację dla kontrolera domeny, warto dodać możliwość logowania się na serwer zdalnie poprzez Zdalny pulpit, przy pomocy Usług terminalowych. Możliwość logowania się na kontroler wymaga od użytkownika bycia w grupie Administratorzy (Administrators) lub Użytkownicy pulpitu zdalnego (Remote Desktop Users).
1) W panelu sterowania klikamy na System a w nim na zakładkę Zdalny następnie go uruchamiamy.
2) Następnie w Narzędzia Administracyjne (Administrative Tools) klikamy na Usługi terminalowe (Terminal Services).
3) W uruchomionym oknie klikamy prawym na RDP-tcp wybieramy Właściwości (Properties).
4) Na zakładce Karta sieciowa (Network Adapter) liczbę połączeń ustawiamy na 1.
5) Zakładka Sesje (Session) zaznaczamy oba pola wyboru Zastąp ustawienia użytkownika (Override User Settings):
 – Zakończ sesję rozłączoną (End a disconnected session): 15 min.
 – Limit sesji aktywnych (Active session limit): nigdy
 – Limit czasu bezczynności sesji (Idle session limit): 15 min.
 – Po osiągnięciu limitu sesji lub zerwaniu połączenia (When session limit is reached or connection is broken): odłącz od sesji
Powyższe ustawienia umożliwiają jednoczesne podłączenie przez Usługi Terminalowe jednego użytkownika
Możemy spróbować podłączyć się do kontrolera z drugiej maszyny:
1) Klikamy na START->Akcesoria->Pulpit zdalny (jeżeli go nie ma musimy go zainstalować przez dodaj usuń programy).
2) Wpisujemy adres serwera (IP lub nazwę domenową) oraz login i hasło administratora z prawami logowania się do kontroler domeny.
3) Na kontrolerze domeny w usługach terminalowych powinna być aktywna nasza sesja.
4) Możemy sprawdzić czy po 15 minutach sesja się rozłączy (jeżeli nie chcemy aż tyle czekać zmieniamy limit czasu bezczynności sesji na 1 minutę)
Mamy skonfigurowaną maszynę jako kontroler domeny oraz możemy logować się nie będąc fizycznie przy maszynie, jednak maszyna musi być w tej samej sieci, lub musi być odpowiednio skonfigurowana zapora, aby przepuszczać ruch z zewnątrz na porcie 3389 (domyślny port pulpitu zdalnego). 


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

2 komentarze do “Windows 2003 Serwer – Podstawowa konfiguracja cz.1”

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT