Windows 2003 Serwer – Drukarki Sieciowe / Pula Drukarek cz.6

Print Friendly, PDF & Email

Żadne biuro nie obejdzie się bez drukarki, dlatego też dobrze wiedzieć jak zarządzać nimi w środowisku domenowym. Pokażę w jaki sposób dodać drukarkę, utworzyć pulę drukarek oraz udostępnić drukarkę do drukowania poprzez internet.


I) Dodamy nową drukarkę do systemu:
Dodamy drukarkę  HP o adresie IP 10.0.0.51, dla potrzeb ćwiczenia nie będziemy jej podłączać.

1) Otwieramy folder Drukarki i Faksy (Printers and Faxes).
2) Klikamy na Dodaj drukarkę (Add Printers), klikamy na Dalej (Next). Zaznaczamy Drukarka lokalna (Local Printers), odznaczamy Automatycznie wykryj i zainstaluj drukarkę typu Plug and Play (automaticly Detect And Install My Plug And Play Printer) (chyba że drukarka faktycznie jest podpięta do serwera). Na koniec klikamy Dalej (Next).
3) W następnym oknie wybieramy Utwórz nowy port (Create a New Port), na liście wybieramy Standard TCP/IP Port. Klikamy dwa razy na Dalej (Next). Wpisujemy IP drukarki (10.0.0.51), oraz akceptujemy nazwę portu. Klikamy na Dalej (Next), jako że drukarka nie jest podpięta nastąpi minimalne opóźnienie przy instalacji. Jako typ urządzenia wybieramy w naszym przypadku HP.
4) Na koniec klikamy na Dalej (Next) oraz Koniec (Finish). Musimy podać producenta oraz model drukarki, oraz klikamy na Dalej (Next).
5) W kolejnym oknie musimy wpisać nazwę drukarki, która będzie wyświetlana podczas wyszukiwania w AD, klikamy na Dalej (Next) .
6) Musimy ją udostępnić klikamy na Nazwa udziału (Share Name). Wpisujemy nazwę udziału, klikamy na Dalej (Next).
7) W polu Lokalizacja (Location) wpisujemy miejsce gdzie mieści się nasza drukarka.
8) Możemy również wypełnić pole komentarza, klikamy na Dalej (Next).
9) Pomijamy drukowanie strony testowej (w naszym przypadku) normalnie możemy to zrobić, klikamy na Dalej (Next) oraz Koniec (Finish). Okno dodawania drukarki zostawiamy otwarte.

II) Podłączymy klienta do drukarki:

1) Na drugim komputerze otwieramy  folder Drukarki i Faksy (Printers and Faxes).
2) Uruchom program Kreator Dodawania Drukarki (Add Printer Wizard), klikamy na Dalej (Next).
3) Wybieramy Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera (A network printer or a printer attached to another computer), klikamy na Dalej (Next).
4) Zaznaczamy opcje Znajdź drukarkę w katalogu (Find printer in the directory), klikamy na Dalej (Next).
5) Wpisujemy lokalizację naszej drukarki (taką samą jak w I części pkt.7), następnie Znajdź teraz (Find now).
6) Wybieramy naszą drukarkę i klikamy na OK.
7) W oknie Drukarka domyślna (Default printer) zaznaczamy TAK (Yes),  klikamy na Dalej (Next).
8) Klikamy na Koniec (Finish).

III) Kolejkowanie:

1) Klikamy prawym na naszą drukarkę na serwerze, następnie Użyj drukarki w trybie offline (User printer offline).
2) Następnie utwórzmy lub otwórzmy plik tekstowy i zawarty tam tekst wyślijmy do drukarki (wydrukujmy go).
3) Na pasku w prawym dolnym rogu klikamy na drukarkę, zobaczymy kolejkę dokumentów do wydruku. Możemy je teraz usunąć.
4) Włączamy ponownie drukarkę.

IV) Pula drukarek (jedna logiczna kilka fizycznych):

1) Musimy utworzyć nową drukarkę (opis wyżej) z IP 10.0.0.52, nazwiemy ją jako inaczej niż pierwszą, dodatkowo nazwa udziału oraz drukarki jako PrinterPool.  
2) Otwórzmy właściwości PrinterPool, na zakładce Porty (Ports), zaznaczamy Włącz tworzenie puli drukarek (Enable printer pooling), zaznaczamy drukarkę 10.0.0.51, na koniec Zastosuj (Apply).
3) Od tej pory wysyłane dokumenty do PrinterPool będą drukowane na dwóch drukarkach.

V) Drukowanie przez internet:

1) Musimy dodać IIS, klikamy kolejno Panel sterowania->Dodaj / Usuń programy->Dodaj / Usuń składniki windows (Control panel->Add / Remove programs->Add / Remove windows component).
2) Wybieramy Serwer aplikacji -> Szczegóły (Application server->Details).
3) Zaznaczamy Internetowe usługi informacyjne->Szczegóły (Internet Information Services->Details) następnie Drukowanie internetowe (Internet printing).
4) Uruchamiamy IIS, rozwijamy węzeł serwera, następnie wybieramy Rozszerzenia usług sieci Web (Web Service Extensions), klikamy Zabroń lub Zezwól (co wyłączy lub włączy drukowanie przez sieć) (Prohitib or Allow).

Aby wejść przez przeglądarkę do naszych drukarek wpisujemy: http://nazwa_naszego_serwera/printers/ lub http://ip_naszego_serwera/printers/


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT