Bash – Pętla until cz.11

Bash until

Kolejnym rodzajem pętli po for jest pętla until. Pozwala ona na sprawdzenie warunku na początku, zanim wykonane zostaną polecenia w niej zawarte. Jeżeli warunek jest prawdziwy, pętla zakończy działanie bez ponownego wykonania poleceń. Jednak trzeba obchodzić się z jej wdrożeniem ostrożnie dlaczego? Zobaczysz w przykładzie. Budowa pętli until Pętla until nie jest zbyt skomplikowana w … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT