#7 Group Policy Object (GPO) – konfiguracja szablonu Firefox

#7 GPO Firefox Template

Czy GPO pozwala na zarządzanie przeglądarką tylko od Microsoft? Czy może w jakiś sposób uda się ingerować w konfigurację Firefox’a lub Google Chrome? ? Materiały wykorzystane w lekcji: https://github.com/mozilla/policy-templates/releases Skrypt kopiowania szablonu do GPO: cd C:\policy-templates-3.0 copy /y firefox.admx C:\Windows\PolicyDefinitions copy /y mozilla.admx C:\Windows\PolicyDefinitions cd en-US copy /y firefox.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US copy /y mozilla.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US

beitadmin.pl - Droga Administratora IT