Kurs PostgreSQL 11 – ORDER BY CZ.5

PostgreSQL ORDER BY

Kolejnym niezwykle ważnym elementem rozbudowy polecenia SELECT jest rozszerzenie go o klauzulę ORDER BY. Zastosowanie klauzuli ORDER BY ORDER BY służy do posortowania danych dla konkretnej kolumny rosnąco (ASC) oraz malejąco (DESC). Sortowanie danych w kolumnie dotyczy każdego rodzaju danych tj. słów, wyrażeń oraz danych liczbowych. Ważną informacją jest również to, że klauzuli ORDER BY, … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT