Kontroler domeny tylko do odczytu (RODC)?

Kontroler domeny tylko do odczytu

W sieci na poziomie przedsiębiorstwa często występuje sieć HQ (Head Quarters) – Branch Office. Te oddziały mogą być zobowiązane do połączenia z zasobami centrali dla swoich operacji. W większości przypadków tego rodzaju konfiguracja wykorzystuje łącza WAN do łączenia oddziałów z siecią centrali. Załóżmy, że mamy firmę o nazwie ABC, a jej centrala znajduje się w … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT