Jednym z najbardziej podstawowych poleceń wykorzystywanych przy pracy z bazą danych jest polecenie SELECT,  za jego pomocą jesteśmy w stanie pobrać oraz wyświetlić zawartość danej tabeli na ekran.

Jeżeli chcemy pokazać wszystkie kolumny (* ) tabeli employees, wystarczy napisać:
SELECT * FROM Employees; 
Mamy na powyższym screenie wyświetloną całą tabelę przechowującą dane pracowników.
Oczywiście możemy ograniczyć zakres kolumn, które chcemy wyświetlić, wystarczy w sposób jawny wpisać ich nazwy w poleceniu:
SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME FROM Employees;
Czystego SELECT’a możemy rozszerzyć o dodatkowe funkcje wbudowane w język SQL jedną z takich funkcji jest NVL przy jej pomocy możemy „sztucznie” wypełnić pola które w bazie są puste, np gdy dla pracownika nie został przypisany numer telefonu.Trzeba pamiętać jedynie o zachowaniu zgodności typu, jeżeli w danej kolumnie była cyfra musi ona znaleźć się również w tej kolumnie, gdzie zastąpi wpis null.

SELECT NVL(MANAGER_ID, ‚0’), NVL(COMMISSION_PCT,’0,0′) FROM Employees;

Jak widać kolumna Manager_ID posiada wartości całkowite, więc my jako wyróżnienie wpiszemy 0 (zero), natomiast druga kolumna Commission_PCT ma wartości rzeczywiste, więc dla pustych pól będziemy wpisywać wartość 0,0.

Jeżeli nazwy kolumn są mało intuicyjne mogą sprawić dużo kłopotów w zrozumieniu innym użytkownikom przy imporcie takiego zapytania do Exel’a, jednak dzięki alisowi możemy nazwać kolumnę w bardziej zrozumiały sposób:
SELECT MANAGER_ID AS „Numer szefa” FROM Employees;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.