SQL,PL/SQL – Operatory – Oracle 10/11 cz.5

Print Friendly, PDF & Email

Żaden język nie może obyć się bez operatorów, dzięki którym możemy dodawać, mnożyć, odejmować  czy dzielić, ale również porównywać parametry ze sobą.

Poniżej lista dostępnych operatorów, z których możemy skorzystać podczas pracy z SQL.
1) Operatory arytmetyczne:
Najczęściej używane operatory:
1.1)  + – dodawanie,
1.2)  –  – odejmowanie,
1.3) * – mnożenie,
1.4) / – dzielenie
2) Łączenie dwóch ciągów znakowych:
Możemy połączyć dwa ciągi znakowe możemy użyć konkatenacji – ||.
3) Porównywanie zmiennych:
Zmienne możemy również ze sobą porównywać:
3.1) > – większe niż,
3.2) >= – większe lub równe niż,
3.3) = – równe,
3.4) < – mniejsze niż,
3.5) <= – mniejsze lub równe niż,
3.6) <> – wartości zmiennych są różne od siebie,
3.7) != –  wartości zmiennych są różne od siebie (brak zgodności ze standardem ISO),
4) Operatory zakresu:

a [NOT] BETWEEN c AND d – operator ten pozwala na sprawdzenie czy wartość pod zmienną  mieści się (nie mieści) w zakresie reprezentowanym przez zmienne c oraz d, jest to zakres domkmięty ,
a [NOT]  IN (a1, a2, …, an) – operator sprawdza czy zmienna a znajduje się na liście od a1 do an.   
 
5) Wzorce:

a [NOT] LIKE b –sprawcza czy a odpowiada wzorcowi b, lub też nie odpowiada przy wykorzystaniu NOT,

a IS [NOT] NULL – sprawdza czy wartość zmiennej a ma wartość NULL czy też jest różna od NULL

5) Operatory logiczne:

Operatory  AND, OR, NOT  często wykorzystywany w elektronice oraz przy teoretycznym budowaniu bramek logicznych. Jednak możemy je również zastosować w SQL:
Łatwiej zasadę działania będzie przedstawić jako zapytania:
Poniższe zapytanie sprawdza czy wartość wiek mieści się w zakresie (10,20):

select * from przyjaciele where wiek > 10 and wiek < 20; 
Poniższe zapytanie sprawdza czy zmienna imie ma wartość: Janek lub Ania:
select * from przyjaciele where imie=’Janek’ or imie=’Ania’
Ostatnie zapytanie sprawdza dla których wierszy zmienna wiek jest równa 10 i osoba nie ma na imie Janek
select * from przyjaciele where wiek= 10 and not imie=’Janek’

Tak jak w matematyce mamy kryteria, którymi kierujemy się podczas liczenia (w pierwszej kolejności nawiasy, później mnożenie itd), podobnie sprawa ma się w przypadku SQL, poniżej operatory od najwyższego priorytetu:

*, / , NOT
+, – , ||
< , <= ,  = ,  >= , > , <> , !=, IS, IN, BETWEEN, LIKE,
AND
OR


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT