SQL,PL/SQL – Funkcje znakowe (UPPER, LOWER itd.)- Oracle 10/11 cz.7

Print Friendly, PDF & Email

Funkcje znakowe w przeważającej ilości pomagają uatrakcyjnić wyniki naszych zapytań niż mają nam ułatwić ich wykonywanie, jednak czasami pomagają nam stworzyć ładniejsze raporty dla szefów;)

1) UPPER – przy jej pomocy w wynikach naszych zapytań pojawią się tylko i wyłącznie duże litery.

SELECT LAST_NAME, UPPER(LAST_NAME) FROM EMPLOYEES;


2) LOWER – przeciwieństwo w/w  funkcji zamienia wszystkie znaki na małe.

SELECT LAST_NAME, LOWER(LAST_NAME) FROM EMPLOYEES;
3) INITCAP – zmienia jedynie pierwszy znak na duży pozostałe są małe.

SELECT LOWER(LAST_NAME), INITCAP(LAST_NAME) FROM EMPLOYEES;


4) LPAD – wypełnienie z lewej strony wyniku zapytania do podanej długości jako drugi parametr oraz przy pomocy znaku podanego jako trzeci parametr.

SELECT LPAD(LAST_NAME,5,’*’)  FROM EMPLOYEES;

5) RPAD –wypełnienie podobnie jak wyżej ale z prawej strony.

SELECT RPAD(LAST_NAME,5,’*’) FROM EMPLOYEES;


6) REPLACE –zmienia wystąpienie znaku podanego jako drugi parametr na inny wpisany jako trzeci parametr.

SELECT REPLACE(LAST_NAME,’A’,’^’) FROM EMPLOYEES;


7) SUBSTR – pozwala na wycięcie określonego fragmentu wyniku z naszego zapytania. Poniższe zapytanie pokaże jedynie 4 pierwsze znaki w każdym wierszu zapytania

 SELECT SUBSTR(LAST_NAME,1,4) FROM EMPLOYEES;
Wersja w której wykorzystujemy jedynie dwa parametry czyli nazwę kolumny oraz parametr który określa numer znaku + 1 od którego następuje wyświetlenie informacji. Dla poniższego zapytania zostaną wyświetlone jedynie 2 ostatnie znaki, przy założeniu że wpis ma tylko 5 znaków.

SELECT SUBSTR(LAST_NAME,3) FROM EMPLOYEES;


Możemy również wykorzystać parametry z wartościami ujemny co powoli nam pokazać znaki od lewej strony. Jeżeli wpiszemy w parametr -2 wynik otrzymamy identyczny z tymi z powyższego zapytania.

SELECT SUBSTR(LAST_NAME,-2) FROM EMPLOYEES;


8) LTRIM / RTRIM – funkcje pozwalają na usunięcie określonych znaków z szablonu odpowiednio z lewej lub prawej strony, usunięte elementy nie muszą być w 100% zgodne ze wzorcem, usuwane są również częściowe zgodności. Widać to już na początku zapytania, gdzie chcemy usunąć Ab z nazwiska. W pierwszym wierszu tak się staje, natomiast już w drugim usunięte zostanie jedynie A.

SELECT LTRIM(LAST_NAME,’Ab’) FROM EMPLOYEES;


Podobnie działa RTRIM, tyle że szukamy zgodności ze wzorcem z prawej strony.

9) TO_CHAR – pozwala zamienić dane z postaci cyfrowej do znakowej, dzięki czemu pozwala zaokrąglić dane dotyczące, np. pensji. Więc w poprzednim wpisie – http://geek-admin.blogspot.com/2014/01/sqlplsql-filtrowanie-wynikow-zapytan.html.

10) TO_NUMBER – pozwala zamienić dane z postaci znakowej na cyfrowe. Zachowanie podobnie jak wyżej.

SELECT TO_NUMBER(’100.12′,’999999.99′) FROM EMPLOYEES;11) LENGTHpokazuje długość wyniku naszego zapytania.

SELECT LAST_NAME,LENGTH(LAST_NAME) FROM EMPLOYEES;


12) DECODE – jest podobna do instrukcji if, wpisujemy parametry które w zależności od wartości mogą być opisywane w różny sposób. Poniżej wybieramy nazwę kraju oraz kod kontynentu wraz z tłumaczeniem.

select country_name, decode(region_id,1,’Europa’,
                                      2, 'Ameryka’,
                                      3, 'Azja’,
                                      4,’Bliski wschód i Afryka’) from countries; 

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT