PowerShell – wolna przestrzeń na dysku 

Print Friendly, PDF & Email

W tym wpisie omówimy różne polecenia i skrypty programu PowerShell, aby uzyskać informacje o wolnym miejsce na dysku na komputerach z systemem Windows.

W dzisiejszym świecie napędzanym technologią efektywne zarządzanie przestrzenią dyskową ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów komputerowych lub serwerów. Ponieważ pliki i aplikacje zajmują coraz więcej miejsca, konieczne jest regularne monitorowanie i analizowanie miejsca na dysku.

Na szczęście PowerShell, potężny język skryptowy i platforma automatyzacji firmy Microsoft, zapewnia kilka wygodnych metod łatwego sprawdzania miejsca na dysku.

Get-Volume

Polecenie cmdlet Get-Volume w programie PowerShell umożliwia pobieranie informacji o woluminach komputera (dyskach logicznych).

Sprawdź wolne miejsce na dysku na wszystkich woluminach

Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na wszystkich dostępnych woluminach, otwórz okno PowerShell i wykonaj następujące polecenie:

To polecenie wyświetli szczegółową listę wszystkich woluminów, ich pojemność, wolne miejsce i inne istotne informacje. Dane wyjściowe pomogą Ci określić, w których woluminach zaczyna brakować miejsca na dysku.

Wylistowanie woluminów przy pomocy Get-Volume

Sprawdź wolne miejsce dla określonego dysku

Określając literę dysku, możesz ograniczyć wynik do określonego woluminu. Na przykład poniższe polecenie zwraca informację o wolnym miejscu na dysku C.

Informacje o dysku C

Sprawdź wolne miejsce na dysku w oparciu o typ dysku

W większości przypadków monitorowanie miejsca na dysku dotyczy tylko dysków stałych. Za pomocą polecenia cmdlet Where-Object można filtrować dane wyjściowe w celu wyświetlenia tylko dysków stałych.

To polecenie pobiera informacje o wszystkich woluminach i filtruje parametr DriveType pasujący do słowa „Fixed”.

Informacje o woluminie, który jest typu Fixed

Sprawdź wolne miejsce na woluminach z przypisanymi literami dysków

Innym sposobem filtrowania wyników jest pokazywanie tylko dysków stałych z przypisanymi literami dysków. Weź przykładowe polecenie z poprzedniego przykładu. Ale tym razem dodaj kolejny warunek, aby wyświetlać tylko woluminy z niepustymi literami dysków.

Get-PSDrive

Kolejnym przydatnym poleceniem cmdlet do sprawdzania miejsca na dysku jest Get-PSDrive. Chociaż Get-Volume jest specyficzne dla woluminów, Get-PSDrive dostarcza informacji o wszystkich dostępnych dyskach, w tym dyskach systemu plików i dyskach rejestru.

Sprawdź wolne miejsce na wszystkich dyskach

Get-PSDrive

Wolne miejsce na dyskach z systemem plików

Polecenie zwróciło wszystkie dyski. Nas intersuje tylko dostawca FileSystem. Aby uzyskać tylko dyski FileSystem, użyjmy parametru -PSProvider.

Pokaż dyski z FileSystem

Sprawdź wolne miejsce na określonych dyskach

Możesz także uzyskać wolne miejsce na dysku tylko dla określonych dysków, określając literę dysku za pomocą parametru -Name.

Pokaż miejsce na konkretnym dysku

Klasa Win32_LogicalDisk

WMI (Windows Management Instrumentation, Instrumentacja zarządzania Windows) to zaawansowana funkcja systemu Windows, która umożliwia dostęp do informacji o systemie, lokalnie lub zdalnie. Znajdują się w nim klasy udostępniające informacje o systemie, o które można zapytać.

Jedną z takich klas jest klasa Win32_LogicalDisk, która zawiera nazwę dysku, rozmiar i wolne miejsce. Możesz wysłać zapytanie do tej klasy WMI za pomocą Get-WmiObject lub Get-CimInstance.

Obydwa polecenia cmdlet dają ten sam wynik, biorąc pod uwagę, że podstawowe źródło danych jest takie samo. Jednak Get-WmiObject jest starszym modelem i Microsoft przechodzi na modele oparte na CIM.

Sprawdź wolne miejsce na dysku na komputerze lokalnym lub zdalnym

Na przykład następujące polecenia sprawdzania miejsca na dysku programu PowerShell wysyłają zapytanie o informacje o dysku z komputera zdalnego o nazwie DC01 oraz DC02. W moim przypadku mam tylko DC01, więc na screenie tylko one jest widoczny. Dodatkowo wartości Size oraz FreeSpace, jest wyrażona w bajtach.

Wylistowanie dysków dla wielu maszyn

Sprawdź wolne miejsce na dysku za pomocą filtra WMI

Chociaż komputer może mieć różne typy dysków, monitorowanie ma głównie sens tylko na dyskach lokalnych. Podczas uruchamiania zapytania sprawdzającego miejsce na dysku programu PowerShell za pomocą funkcji Get-WMIObject lub Get-CIMInstance można filtrować typ dysku, który ma zostać zwrócony.

Poniżej znajduje się lista dostępnych typów dysków:

0 = Unknow (nieznane)
1 = No root directory (Brak katalogu głównego)
2 = Removable disk (Dysk wymienny)
3 = Local drive (Dysk lokalny)
4 = Network drive (Dysk sieciowy)
5 = Compact disk (Płyta kompaktowa)
6 = Ram disk (dysk RAM)
Wiemy, że numer typu dysku stałego lub lokalnego to 3. Możemy więc dodać filtr -Filter „DriveType = 3”.

Użycie filtra do pokazania dysku lokalnego

Podsumowanie

Korzystając z powyższych poleceń i skryptów programu PowerShell, możesz bez wysiłku śledzić miejsce na dysku na komputerach z systemem Windows, upewniając się, że nigdy nie zabraknie Ci miejsca i utrzymasz optymalną wydajność systemu.

Podsumowując, PowerShell to wszechstronne narzędzie upraszczające monitorowanie i zarządzanie przestrzenią dyskową. Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić pojedyncze woluminy, wszystkie dyski, czy wiele serwerów, PowerShell zapewnia różne metody, dzięki którym proces ten jest wydajny i skuteczny.

Kontrolowanie miejsca na dysku jest istotną częścią konserwacji systemu, a dzięki PowerShell staje się to dziecinnie proste.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT