Oracle Express 10.x – Konta użytkowników / prawa dostępu cz.4

Print Friendly, PDF & Email

Zajmiemy się dodawaniem użytkowników do naszej instancji oraz zarządzania nimi. Aby możliwe było utworzenie nowego użytkownika musimy posiadać takie prawo jeżeli nie jesteśmy zalogowani na konto Admina


Szablon polecenia dodającego użytkownika do instancji, polecenie CREATE:

 CREATE USER nazwa_użytkownika IDENTIFIED BY hasło  
     [DEFAULT TABLESPACE nazwa_przestrzeni] 
     [TEMPORARY TABLESPACE nazwa_przestrzeni] 
     [QUOTA {liczba [K | M] | UNLIMITED} ON nazwa_przestrzeni]… 
     [PROFILE nazwa_profilu] 
     [PASSWORD EXPIRE] 
     [ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }]; 


Jeżeli mamy już utworzonego użytkownika możemy niektóre jego parametry zmienić używając polecenia ALTER:

 ALTER USER nazwa_użytkownika [ IDENTIFIED BY hasło ] 
     [DEFAULT TABLESPACE nazwa_przestrzeni] 
     [TEMPORARY TABLESPACE nazwa_przestrzeni] 
     [QUOTA {liczba [K | M] | UNLIMITED} ON nazwa_przestrzeni]… 
     [PROFILE nazwa_profilu] 
     [PASSWORD EXPIRE] 
     [ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }]; 

Poniżej opis właściwości poleceń:


*nazwa_użytkownika –  Nazwa tworzonego (zmienianego) użytkownika, musi składać się  z maksymalnie 30 znaków, których wielkość liter nie jest istotna.
*hasło  –  Hasło podawane w przypadku uwierzytelniania poprzez system zarządzania bazą danych.
Składa się maksymalnie z 30 znaków, w których wielkość liter nie jest istotna.
Przechowywane w postaci zaszyfrowanej w kolumnie PASSWORD tabeli SYS.USER$, jest
również udostępniane przez kolumnę PASSWORD perspektywy DBA_USERS.
DEFAULT TABLESPACE  –  Określa domyślną przestrzeń tabel, w której będą tworzone obiekty użytkownika. W przypadku pominięcia tego parametru domyślną przestrzenią tabel dla użytkownika będzie SYSTEM. Parametr ten nie ogranicza możliwości tworzenia obiektów w innych
przestrzeniach tabel.

*TEMPORARY TABLESPACE –  Określa tymczasową przestrzeń tabel, w której powstają segmenty tymczasowe użytkownika wykorzystywane podczas operacji sortowania dużej ilości danych.
*QUOTA  –  Pozwala określić limit miejsca dostępnego dla użytkownika w podanej przestrzeni tabel,
wyrażony w bajtach (domyślnie), kilobajtach  K, megabajtach  M. Użycie słowa UNLIMITED powoduje przyznanie nieograniczonego limitu.
*nazwa_profilu  –  Przypisuje użytkownikowi profil. Pominięcie tej klauzuli powoduje przyznanie profilu
DEFALUT.
*PASSWORD EXPIRE  –  Ustawia status konta oznaczający wygaśnięcie hasła.
*ACCOUNT  –  Blokuje (LOCK) lub odblokowuje (UNLOCK) konto użytkownika (zmienia status konta).

Jeżeli chcemy usunąć jakieś konto używamy polecenie DROP:

 DROP USER nazwa_użytkownika [CASCADE]; CASCADE jest poleceniem opcjonalnym, spowoduje usunięcie innych elementów powiązanych z tym użytkownikiem.

Przykłady:


 CREATE USER Kowalski
     IDENTIFIED BY Tomasz  
     DEFAULT TABLESPACE users 
     TEMPORARY TABLESPACE temp 
     QUOTA 2M ON users 
     QUOTA 3M ON system;

Zmieńmy użytkownikowi hasło:

ALTER USER Kowalski IDENTIFIED BY nowe_hasło; 

Usuńmy go:

DROP USER Kowalski;

Jeżeli w między czasie do konta przypisaliśmy jakieś elementy bazy musimy użyć dodatkowo CASCADE.


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT