Ciąg dalszy konfiguracji serwera XEN.

3) Instalacja Ganeti oraz XEN:

Node1/Node2

aptitude install ganeti

na pojawiające się pytanie odpowiadamy all

następnie edytujemy plik konfiguracyjny (poniższe wpisy muszą wyglądać identycznie):

nano /etc/xen/xend-config.sxp

(xend-relocation-server yes)
(xend-relocation-port 8002)
(xend-relocation-address ”)
(network-script network-bridge)
#(network-script network-dummy)
(vif-script vif-bridge)
(dom0-min-mem 0)


następnie 

nano /boot/grub/menu.lst


odnajdujemy dwa poniższe wpisy, i tak je zmieniamy:


## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option# xenhopt=dom0_mem=256M
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option# xenkopt=console=tty0 nosmp

nosmp używamy gdy nasz procesor posiada min. 2 rdzenie. Sprawdzamy to cat /proc/cpuinfo.


wykonujemy update bootloader’a:

/sbin/update-gruboraz restart:

rebootnastępnie: 

uname -rpowinniśmy otrzymać podobny do poniższe wynik:

2.6.26-1-xen-686


następnie:

cd /bootln -s vmlinuz-uname -r vmlinuz-2.6-xenUln -s initrd.img-uname -r initrd-2.6-xenU

4) Instalacja DRBD (Distributed Replicated Block Device):


NODE1/NODE2

aptitude install drbd8-modules-uname -r drbd8-utilsPrzy błędzie:


aptitude install drbd8-module-source drbd8-utils
m-a update
m-a a-i drbd8uruchamiamy replikacje dla kernel’a:

echo drbd minor_count=64 && /etc/modulesmodprobe drbd minor_count=64


wskazane jest, aby LVM nie skanował DRBD:

vi /etc/lvm/lvm.confdodajemy/zmieniamy:


filter = [ „r|/dev/cdrom|”, „r|/dev/drbd[0-9]+|” ]
5) Startujemy nasz klaster:


NODE1

poniższy wiersz jest jednym poleceniem

gnt-cluster init -b eth0 -g xenvg –master-netdev eth0 cluster1.example.com6) Node1 staje się głównym managerem klastra, dodajemy Node2 jak slave:gnt-node add node2.example.com— WARNING —
Performing this operation is going to replace the ssh daemon keypair
on the target machine (node2.example.com) with the ones of the current one
and grant full intra-cluster ssh root access to/from it

The authenticity of host ‚node2.example.com (192.168.0.101)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 62:d3:d4:3f:d2:9c:3b:f2:5f:fe:c0:8a:c8:02:82:2a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
 YES

root@node2.example.com’s password: Hasło roota z Node2

następnie:

gnt-node list


sprawdzamy czy dwa węzły stanowią klaster

powinniśmy otrzymać podobny wynik:

Node              DTotal  DFree MTotal MNode MFree Pinst Sinst
node1.example.com 428764 428764   3839   256  3535     0     0
node2.example.com 104452 104452   1023   256   747     0     0


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.