DevOps 2021 10 trendów metodologii

Print Friendly, PDF & Email

W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko opiera się o komputery oraz oprogramowanie, metodologia DevOps rozwija się jak nigdy dotąd. DevOps obejmuje przede wszystkim szereg praktyk, które mogą zautomatyzować procesy między zespołami programistycznymi a administratorami. Głównym celem jest tworzenie, testowanie i dostarczanie oprogramowania w możliwie niezawodny i maksymalnie szybki sposób. W krótkim czasie koncepcja DevOps urosła w siłę wraz z najnowszymi trendami DevOps. Obecnie DevOps stało się kluczowym „terminem”, który ciągle zmienia sposób wytwarzania oprogramowania. Wielu ekspertów przewiduje, że wiele trendów DevOps stanie się w przyszłości głównym nurtem. Wiele firm i przedsiębiorstw wykazuje duże zainteresowanie metodologią DevOps i coraz dynamiczniej implementuje ją w swoich środowiskach.

10 nadchodzących trendów DevOps w 2021 r

Przewidywane trendy mogą pomóc w utrzymaniu się w roznącej dziedzinie technologii. Jeśli planujesz wdrożyć metodologię DevOps, to te trendy z pewnością pomogą Ci w rozwijaniu wydajności infrastruktury. Jeśli korzystasz już z DevOps, trendy z pewnością pomogą Ci go przygotować i optymalnie wykorzystać w przyszłości.

1. Sztuczna inteligencja (AI)

Technologia sztucznej inteligencji (AI) przyciąga globalną uwagę od samego początku koncepcji. Istnieje wiele spekulacji na temat roli sztucznej inteligencji we wzmacnianiu lub wspomaganiu procesów DevOps. Sztuczna inteligencja może odegrać ważną rolę, jeśli chodzi o konwencjonalne działania monitorujące. Oprócz tego może również odgrywać integralną rolę w optymalizacji przypadków testowych i ustalaniu, które z nich uruchomić. Dlatego wykorzystanie sztucznej inteligencji w DevOps prawdopodobnie zminimalizuje czas potrzebny na wprowadzenie aplikacji do produkcji. Najlepsze jest to, że nie byłoby żadnego ryzyka związanego z ogólną stabilnością systemu. Ponadto rozwój aplikacji opartych na sztucznej inteligencji zachęci zespoły analityków danych do skupienia się na podejściu DevOps w procesie pracy. Rosnąca popularność sztucznej inteligencji to jeden z głównych trendów DevOps, który pobudzi naukę o danych i DevOps.

2. Natywna chmura(Cloud-Native)

Jeden z najnowszych trendów DevOps, na który należy zwrócić uwagę w roku 2021, dotyczy praktyk natywnych w chmurze. Termin „natywny dla chmury” zasadniczo odnosi się do środowisk opartych na kontenerach. Technologie te pomagają w tworzeniu aplikacji zbudowanych przy użyciu usług, które są opakowywane w kontenery. W rzeczywistości technologia ta może odgrywać ważną rolę w firmach. Mogą zapewnić firmom przewagę konkurencyjną, ponieważ będą w stanie szybciej wprowadzać na rynek swoje produkty. Przyjęcie praktyk natywnych dla chmury oznaczałoby wyższy stopień innowacji i postępu technologicznego. Firmy prawdopodobnie przestawią się na koncepcję natywną dla chmury. Odegra ona kluczową rolę w zwiększaniu poziomu automatyzacji chmury. Aby optymalnie wykorzystać rozwijającą się technologię DevOps, natywna chmura stanie się koniecznością.

3. Rejestry kontenerów (Container Registry Services)

Dużo uwagi poświęca się koncepcji rejestrów kontenerów. Jednym z trendów DevOps 2021, który może mieć na Ciebie wpływ, jest rozwój usług Container Registry. Rejestry kontenerów zasadniczo pomagają programistom w przechowywaniu danych przez nich tworzonych. Oprócz tego pomagają również we wszystkich innych zależnościach dla płynnego przepływu cyklu życia oprogramowania. Rejestr kontenerów to w zasadzie zbiór repozytoriów, które są zasadniczo przeznaczone do przechowywania obrazów kontenerów. Zapewne będą nierozerwalnym elementem dla zespołów DevOps, które muszą pracować z architekturą mikrousług i aplikacjami kontenerowymi. Zarządzanie obrazami kontenerów prawdopodobnie stanie się ważnym aspektem tworzenia nowoczesnego oprogramowania. W związku z rozwojem podejścia natywnego dla chmury zapotrzebowanie na usługi Container Registry Services wzrośnie i wpłynie na DevOps.

4. DevOps i Golang

Golang to język programowania stworzony przez Google. Jedno z kluczowych przewidywań DevOps dotyczy jednoczesnego rozkwitu DevOps i Golang. Język programowania prawdopodobnie wywrze znaczący wpływ na całą społeczność DevOps. W rzeczywistości nawet dzisiaj ma znaczący wpływ na pracę w metodologii DevOps. Większość narzędzi DevOps, takich jak Helm, Kubernetes, Docker i Istio, jest napisana w języku Golang. Język jest doskonały, szczególnie w środowiskach, w których nie można lub nie chce się instalować zależności. Powodem tego jest to, że kompiluje się do samodzielnego pliku binarnego. Bez konfigurowania całej konfiguracji środowiskowej możesz szybciej wykonywać zadania. Rozwój w Golang miałby bezpośredni wpływ na ustawienie DevOps.

5. Bezpieczeństwo

Kontekst technologiczny jest niezwykle rozległy i nieprzewidywalny. Powoduje to szereg problemów związanych z bezpieczeństwem, na które należy zwrócić uwagę. Jeden z najważniejszych trendów DevOps, o którym należy pamiętać, dotyczy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo otrzyma wyższy priorytet niż obecnie. W rzeczywistości prawdopodobnie stanie się to obowiązkiem wszystkich w najbliższej przyszłości. Termin DevSecOps może wydawać się modnym hasłem, ale zdecydowanie zwiększa świadomość bezpieczeństwa. Oprócz tego buduje również bazę wiedzy w ramach podmiotu, która może wzmocnić bezpieczeństwo. W całym procesie tworzenia oprogramowania bezpieczeństwo będzie odgrywać integralną rolę. W rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych trendów DevOps, którego nie można absolutnie zignorować.

6. Automatyzacja

Nawet w obecnych czasach automatyzacja DevOps pomaga w usprawnianiu procesów związanych z CI / CD. Programiści muszą zdefiniować część konfiguracji za pomocą plików stworzonych w języku YAML. Wiadomo, że DevOps kładzie przede wszystkim nacisk na przyspieszenie całego procesu. Można więc oczekiwać, że jednym z głównych trendów DevOps 2021 będzie wprowadzenie narzędzi niskokodowych. Narzędzia niskokodowe odegrają kluczową rolę, ponieważ pomogą zdefiniować potok za pomocą interfejsu użytkownika typu „wskaż i kliknij”. Nowe narzędzie pomoże w opracowywania oprogramowania dla przedsiębiorstw z optymalnym wykorzystaniem technologii. Pomoże w tworzeniu i utrzymywaniu w pełni automatycznych środowisk dostarczających oprogramowanie. Będzie to jeden z najbardziej wpływowych trendów DevOps, na który warto spojrzeć.

7. Kubernetes

Jeden z głównych trendów DevOps obraca się wokół „Kubernetes”. Od momentu powstania w 2015 roku zyskał sporą uwagę na arenie DevOps. Nadal rozwijane się niektóre podstawowe interfejsy API Kubernetes. Popularność nadal rośnie, prawdopodobnie taki stan rzeczy będzie utrzymywał również w przyszłości. Istnieje wielu dostawców, takich jak VMWare i RedHat, którzy rozszerzają pełne wsparcie dla Kubernetes. Dlatego nawet jeśli nowa platforma nie udowodniła jeszcze swojej siły, jej dynamika prawdopodobnie nadrobi zaległości.

8. „Obserwowalność

Kolejnym trendem DevOps, o których także należy pamiętać, jest „obserwowalność” aplikacji. Jeśli jesteś jedną z tych osób, które równają obserwowalność oraz monitorowanie, muszę Cię wyprowadzić z błędu. Obserwowalność i monitorowanie to dwie odrębne koncepcje. Monitorowanie to nic innego jak czynność, podczas gdy obserwowalność jest cechą lub atrybutem systemu. System jest obserwowalny, gdy jego dane na wyjściu pomogą łatwo wywnioskować jego stan wewnętrzny. Innymi słowy, musi być proste i łatwe do wywnioskowania z obrazu stanu wewnętrznego aplikacji co dzieje się w jej wnętrzu. Obserwowalność w aplikacjach jest jednym z głównych trendów DevOps, który zyska na znaczeniu. Ponieważ aplikacje będą prawdopodobnie bardziej rozproszone, określenie, które jej segmenty wykazują niepokojące objawy, będzie trudne. Wtedy na scenę wkroczy koncepcja liczności, odnosi się do całkowitej liczby elementów dyskretnych związanych z szeregami czasowymi przechowywanymi przez system. Wysoki stopień kardynalności oznacza, że ​​system staje się łatwiej obserwowalny z natury.

9. Site Reliability Engineering (SRE)

Site Reliability Engineering to próba połączenia tych dwóch kierunków. Inżynierowie, którzy pracują w obszarze SR dogłębnie rozumieją systemy, wiedzą, jak się w nim poruszać oraz potrafią poprawić kod złej jakości. Jest tam również potrzebna odrobina DevOps – specjalista SR powinien rozumieć, jak działają serwery, na których wdrożony jest system, w jaki sposób system jest skalowalny, jak rozkłada się obciążenie, etc.

Podstawowym zadaniem inżynierów Site Reliability jest otoczenie dowolnego systemu mierzalnymi wskaźnikami, które mogą różnić się w zależności od projektu. Ważne, aby nie przesadzić i nie mierzyć tego, co nas nie interesuje. Przykładowo, ilość miejsca na dysku serwera i obciążenie procesora same w sobie wpływają na funkcjonowanie systemu, ale nie odpowiadają na istotne pytania. Inżynierowie SR nie są zainteresowani wskaźnikami technicznymi, a Service Level Indicators (SLI) – wskaźnikami na poziomie usług, np. wskaźnikami biznesowymi.System lepiej służy użytkownikom nie wtedy, gdy procesor jest mniej obciążony, ale i wtedy gdy jest w stanie obsługiwać więcej zapytań bez straty na jakości.

Specjaliści SRE są niezbędni przede wszystkim w obszernych projektach obejmujących skomplikowane, silnie obciążone aplikacje. To oni wiedzą, jak system zachowuje się w warunkach rzeczywistych, w szczególności, gdy coś idzie nie tak – np. pojawia się błąd sieci lub bazy danych. Wiedza ta jest potrzebna nie tylko do tego, by błyskawicznie ustabilizować aplikację, ale także by wprowadzić konieczne zmiany do kodu źródłowego.

10. Linie montażowe (DevOps Assembly Lines)

DevOps Assembly Lines są ukierunkowane na automatyzację i łączenie działań wykonywanych przez zespoły pracujące w ramach faz rozwoju oprogramowania, takich jak ciągła integracja, zarządzanie infrastrukturą i konfiguracją dla operatora, skrypt automatyzacji dla zespołu testującego oraz konfiguracje związane z bezpieczeństwem dla SecOps. „Linie montażowe” służą do organizowania codziennych zadań wszystkich zespołów, które współpracują przy projekcie. Pomagają automatyzować i skalować kompleksowe przepływy pracy aplikacji we wszystkich zespołach i narzędziach, co umożliwia ciągłą dostawę.

Podsumowanie

Szybka ewolucja miała miejsce na arenie DevOps. Wcześniej ludzie myśleli, że to tylko modne hasło. W 2021 roku mogą nastąpić rewolucyjne zmiany w DevOps, o których warto wiedzieć wcześniej. Popyt na DevOps prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości. Przewidywania z pewnością pomogą Ci uzyskać wgląd w kierunek, w którym zmierza rynek DevOps. Nadchodzące trendy DevOps będą prawdopodobnie miały duży wpływ na przedsiębiorstwa. Przedstawione trendy pomogą Ci wdrożyć metodologię DevOps w procesach i operacjach biznesowych. DevOps stał się integralną częścią większości organizacji na całym świecie. Jeśli jesteś specjalistą DevOps i chcesz zweryfikować swoje umiejętności, nadszedł właściwy czas, aby zdobyć certyfikację metodologi DevOps.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT