Poprzednie dwa wpisy były wstępem i to manualnym do pracy z Bash’em. Tym razem zobaczysz w jaki sposób pewne polecenia można spiąć w jeden plik z ich listą, czyli skrypt.

Struktura skryptu

Skrypt zawsze składa się poza poleceniami z jednej rzeczy na początku, która musi zawsze znajdować się w tym samym miejscu.

Powyższe polecenie dla systemu jest komentarzem (każdy wiersz rozpoczynający się od # nim jest), jednak wskazuje on również domyślną powłokę, która uruchomi skrypt.

W kolejnych krokach należy dodać polecenia, które mają zostać wykonane.

Uruchomienie skryptu

Zanim skrypt się wykona musisz wykonać dwa kroki.

  • Nadać mu uprawnienia,
  • Uruchomić w określony sposób plik skryptu

Nadanie uprawnień dla wszystkich (a), (+x) pozwala na późniejsze uruchomienie skryptu. Natomiast ./nazwaskryptu.sh uruchomi go.

Inne możliwe opcje uruchomienia to:

  • wskazanie ścieżki bezwzględnej do skryptu: /home/user/Bash/nazwaskryptu.sh
  • wskazanie powłoki w konsoli, która wykona skrypt: /bin/bash nazwaskryptu.sh

Pierwszy skrypt

Czas na uruchomienie pierwszego skryptu.

Przy pomocy edytora, np. nano utwórz plik o nazwie Hello.sh

Dodaj do niego poniższe wiersze.

Nadaj uprawnienie do uruchomienia.

Uruchom skrypt.

W wyniku tych kroków otrzymasz poniższy widok.

Jak widzisz nie jest to zbyt trudne a pozwala wiele rzeczy uprościć, pomimo tego, że raz trzeba poświęć na to czas.

Printf w skrypcie Bash

Bardziej zaawansowane rzeczy na ten moment możesz wykonać gdy użyjesz printf, o którym wspominałem w poprzedniej lekcji. Przy pomocy skryptu możesz wypisać na ekran ładnie sformatowaną tabelkę.

Utwórz nowy plik o nazwie tabelka.sh i dodaj do niego poniższy skrypt.

Nadaj uprawnienia do wykonania tego skryptu oraz uruchom go, zgodnie z wcześniejszym szablonem.

Na ekranie otrzymasz sformatowaną informację w postaci tabelki.

Oczywiście możesz dodać więcej wierszy, jednak musisz pamiętać o pilnowaniu formatowania, aby dane się „nie rozjechały”. Jeżeli chcesz dodać pensję w formacie np. 1000,50zł, musisz zamiast %-5s użyć %-5.2f, co spowoduje wypisanie poza częścią dziesiętną również wartość po przecinku zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Sam ciąg %-5s powoduje wyświetlenie łańcucha znaków o długości 5 znaków z lewym wyrównaniem po wypisaniu na ekran. Jeżeli wyrównanie ma być do prawej strony wystarczy usunąć znak „-” i pozostawić %5s.

W tej lekcji przedstawiłem w jaki sposób należy tworzyć skrypty w języku Bash, aby ułatwić powtarzające się czynności. Oczywiście to wstęp do bardziej zaawansowanych rzeczy, które w kolejnych wpisać będę sukcesywnie przedstawiał.

W kolejnym wpisie przedstawię konfigurację zmiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.