Ampache streaming audio – Samba z nakładką SWAT cz.4

Print Friendly, PDF & Email

Mając skonfigurowane wszystkie wymagane komponenty opisane w poprzednich częściach możemy przystąpić do ostatecznego skonfigurowania naszego serwera muzyki.

1) Tworzymy katalogi na nasze pliki:

sudo mkdir ~/music
sudo chmod 777 ~/music
sudo mkdir ~/downloads
sudo chmod 777 ~/downloads
2) Udostępnienie katalogów z plikami:

Uruchamiamy przeglądarkę w pasek adresu wpisujemy: http://nazwa_naszego_serwera:901 (oczywiście wpisujemy swoją nazwę). Logujemy się na konto roota z jego hasłem ustawionym podczas instalacji.

Klikamy na górze „Create share”

Wpisujemy wymagane parametry:

path:        /home/nazwa_użytkownika/music
valid users:    nazwa_użytkownika
read only:    no
available:    yes

Klikamy na „Commit changes”. Klikamy na Advanced  ustawiamy parametry dostępu na 0777.

Ponownie klikamy na „Commit changes”.

Powyższe kroki powtarzamy dla wszystkich naszych powyżej utworzonych katalogów.
W ustawieniach sieciowych Ubuntu powinny być widoczne udostępnione katalogi, wystarczy również wpisać IP serwera w przeglądarkę i wtedy również zobaczymy te katalogi.


3) Instalacja Ampache’a:

Logujemy się na serwer bezpośrednio lub za pomocą Putty (polecam można wtedy wklejać poniższe polecenia do linii poleceń) wydając poniższe polecenia:

cd ~/downloads

sudo wget https://github.com/ampache/ampache/archive/3.6-alpha6.tar.gz -O ampache.tar.gz

sudo mkdir /usr/local/src/www
sudo chmod 7777 /usr/local/src/www
sudo tar zxvf ampache.tar.gz -C /usr/local/src/www

sudo chmod -R 7777 /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6

sudo apt-get install php5-gd
sudo /etc/init.d/apache2 restart

cd /var/www/
sudo ln -s /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6 ampache4) Konfiguracja Ampache’a:

Otwieramy w przeglądarce http://nazwa_serwera/ampache. Powinniśmy zobaczyć ekran rozpoczynający instalację Ampache’a. Musimy wypełnić klika opcji:

Desired Database Name        – ampache
MySQL Hostname             – localhost
Tę opcję zostawiamy pustą        – puste
MySQL Administrative Username     – root
MySQL Administrative Password     -hasło root’a do bazy
create database user for new database –  zaznaczamy
Ampache database username     – nazwa użytkownika dla ampache
Ampache database User Password     – hasło użytkownika ampache’a
overwrite existing  – odznaczamy
use existing database – odznaczamy

Klikamy „insert database”

Web Path         – /ampache   
Database Name         – ampache    
MySQL Hostname         – localhost    
MySQL port (optional)     – zostawiamy puste    
MySQL Username         -użytkownik bazy ampache’a  lub  root
MySQL Password         – hasło użytkownika bazy ampache’a  lub hasło root’a mysql

Następnie klikamy „Write”

Teraz musimy utworzyć hasło administratora ampache’a

Ampache admin username    – login
Ampache admin password    – hasło
Repeat the password – powtórnie hasło

Klikamy na „update database”. Następnie klikamy na „return”. Powinniśmy teraz zalogować się do ampache’a.


5) Konfiguracja ustawień użytkownika:

sudo mkdir /var/log/ampache
sudo chmod 7777 /var/log/ampache 

sudo mkdir /ziptemp

sudo chmod 7777 /ziptemp

sudo nano /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6/config/ampache.cfg.php

Odnajdujemy poniższe parametry i ustawiamy je tak jak poniżej:

require_localnet_session = „false”
access_control  = „true” 

oraz dajemy możliwość wrzucania plików .zip na serwer

allow_zip_download = „true”
file_zip_download = „true”
file_zip_path = „/ziptemp”
memory_limit = 128

resize_images = „true” 

debug = „true”
debug_level = 5
log_path = „/var/log/ampache”

Ustawimy transkodowanie

max_bit_rate = 576
min_bit_rate = 48
transcode_flac = required
transcode_mp3 = allowed
encode_target = mp3
transcode_cmd = „avconv -i %FILE%”
encode_args_ogg = „-vn -b:a max(%SAMPLE%K,49K) -acodec libvorbis -vcodec libtheora -f ogg pipe:1”
encode_args_mp3 = „-vn -b:a %SAMPLE%K -acodec libmp3lame -f mp3 pipe:1”
encode_args_ogv = „-vcodec libtheora -acodec libvorbis -ar 44100 -f ogv pipe:1”
encode_args_mp4 = „-profile:0 baseline -frag_duration 2 -ar 44100 -f mp4 pipe:1”

sudo nano /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6/config/ampache.cfg.php.dist

dalsze ustawienia trnaskodowania

sudo nano  /etc/apt/sources.list

dodajemy źródła do systemu i zapisujemy plik

deb http://download.videolan.org/pub/debian/stable/ /
deb-src http://download.videolan.org/pub/debian/stable/ /

po wyjściu z niego wykonujemy poniższe polecenia

wget -O – http://download.videolan.org/pub/debian/videolan-apt.asc| sudo apt-key add –

sudo apt-get -y install build-essential checkinstall cvs subversion git git-core mercurial pkg-config apt-file

sudo apt-get -y install lame libvorbis-dev vorbis-tools flac libmp3lame-dev libavcodec-extra*

sudo apt-get install libfaac-dev libtheora-dev libvpx-dev

optymalizator kompilacji

sudo mkdir /usr/local/src/yasm
cd ~/downloads
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz  

tar xzvf yasm-1.2.0.tar.gz
sudo mv yasm-1.2.0 /usr/local/src/yasm/
cd /usr/local/src/yasm/yasm-1.2.0
sudo ./configure
sudo make

sudo checkinstall

Wybieramy y aby utworzyć domyślny plik dokumentacji. Wpisujemy yasm jeżeli poprosi o nazwę dla instalacji. Następnie wciskamy 2xEnter, aby rozpocząć instalację.

Opcjonalnie możemy dodać kodek x264 do strumieniowania transmisji

sudo mkdir /usr/local/src/x264
cd /usr/local/src/
sudo git clone git://git.videolan.org/x264.git x264
cd /usr/local/src/x264
sudo ./configure –enable-shared –libdir=/usr/local/lib/
sudo make
sudo checkinstall  

Wciskamy y, wpisujemy x264 jeżeli zapyta o nazwę instalacji, wciskamy Enter, wybieramy 3 w celu zmiany wersji na 1, na koniec wciskamy Enter.

Konwertowanie plików za pomocą avconv

cd /usr/local/src/
sudo git clone git://git.libav.org/libav.git avconv
cd /usr/local/src/avconv
sudo LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ ./configure –enable-gpl –enable-libx264 –enable-nonfree –enable-shared –enable-libmp3lame –enable-libvorbis –enable-libtheora –enable-libfaac –enable-libvpx > ~/avconv_configuration.txt

sudo make -j14

sudo checkinstall

Wciskamy  y aby utworzyć domyślne pliki konfiguracji.
Jeżeli instalacja poprosi o nazwę możemy poda avconv.
Na koniec wciskamy ponownie Enter, aby rozpocząć instalację.

sudo ldconfig
sudo /etc/init.d/apache2 restart6) Konfiguracja API/RPC dla zewnętrznego urządzenia:

Logujemy się do ampache’a przez przeglądarkę, musimy utworzyć konto dla zewnętrzengo użytkownika naszej aplikacji:

1) Klikamy na „admin” po lewej stronie.
2) Klikamy na „add user”
3) W opcjach musimy zaznaczyć „external user” 
4) Podajemy mocne hasło dla użytkownika
5) Zakres dostępu ustawiamy jako „user”
6) Klikamy na „add user” oraz „continue”

Musimy zmienić ustawienia użytkownika, aby mógł korzystać z możliwości naszego serwisu z zewnątrz.w tym celu tworzymy listę ACL:

1) Klikamy na „admin” po lewej stronie
2) Kliknij na „show acls”
3) Klikamy na  „add API/RPC host”
4) Nadamy nazwę „external”
5) Poziom „read/write”
6) User external
7) Acl typ „API/RPC”
8) Start 1.1.1.1-255.255.255.255
9) Klikamy na „create ACL”
10) Klikamy „continue”
11)Ponownie klikamy na „add API/RPC host”

Ponownie tworzymy listę ACL:

4) Nadamy nazwę „external”
5) Poziom „read/write”
6) User external
7) Acl typ „API/RPC” + Stream access
8) Start 1.1.1.1-255.255.255.255
9) Klikamy na „create ACL”
10) Klikamy „continue”

Możemy trzymać informację o zduplikowanym ustawieniu.


7) Końcowe ustawienia

Ograniczymy teraz nieco dostęp do plików naszych ustawień.

sudo chown www-data:www-data /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6
sudo chmod -R 0700 /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6/

sudo chmod -R 0700 /usr/local/src/www/ampache-3.6-alpha6/


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT