Kurs Ansible – Moduł Apt CZ.10

W poprzednim wpisie, przedstawiłem kilka wybranych opcji modułu yum. Tym razem chcę przedstawić możliwości jakie daje moduł apt, czyli wykorzystywany w systemach Debian/Ubuntu moduł instalacji pakietów w tych systemach. Nieco Teorii… Moduł apt zawiera mniej opcji użycia niż yum bo tylko 17. W tym wpisie przedstawię kilka z nich, które są najczęściej używane w codziennej pracy. name – określa nazwę aplikacji, która ma zostać zainstalowana. state – pozwala na określenie

Kurs PostgreSQL 11 – Operator Except cz.26

W wyniku działania operatora Except otrzymasz wynik tylko i wyłącznie z lewej (pierwszej) tabeli (A). Klauzule Select pomiędzy Except mogą być bardzo złożone, możesz wykorzystać np. Join, aby jak najbardziej ograniczyć wyniki zapytania. Nieco Teorii… Szablon użycia operatora Except jest stosunkowo proste, musisz użyć dwóch klauzul Select a pomiędzy nimi operator Except.

Musisz pamiętać o dwóch wymaganiach co do składowych zapytania: Liczba kolumn i ich zamówień musi być taka

Droga Administratora IT.