Windows 2008 Serwer – DNS(70-642) cz.2

Przyjrzymy się metodach rozpoznawania nazw w systemie Windows 2008 przy pomocy serwera DNS Uruchamiamy zarówno DC oraz Boston. Muszą być przypisane odpowiednio 192.168.0.1 oraz 192.168.0.2. 1. DC: Logujemy się na DC W Run wpisujemy dcpromo  Wybieramy Create a new domain in a new forest. Wybieramy nazwę domeny Wybieramy poziom funkcjonowania lasu. Zaznaczamy instalację DNS. Potwierdzamy utworzenie domeny. Wprowadzamy hasło, które pozwala na cofnięcie kontrolera domeny. Po restarcie logujemy się do

Windows 2008 Serwer – Podstawowa konfiguracja(70-642) cz.1

Rozpoczynam kolejną część ścieżki certyfikacyjnej Windows 2008, tym razem chciałbym przedstawić zagadnienia potrzebne do egzaminu 70-642, której tematyką są zagadnienia związane z siecią oraz takimi usługami jak DNS,DHCP,NAP,VPN czy też IPsec. 1 – Wymagania Potrzebujemy 3 maszyny fizyczne lub wirtualne spięte w jedną sieć, oparte na Windows 2008 Standard edition o nazwach DC, Boston oraz Binghamton. Ja dodałem jeszcze jedną kartę sieciową ustawioną jako NAT aby mieć dostęp do internetu.

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 – Delegowanie uprawnień cz.11

Delegowanie uprawnień pozwala na przeniesienie części uprawnień na innych użytkowników. 1 – Nowy użytkownik Logujemy się na Server01 Uruchamiamy Active Directory Users and Computers Tworzymy nowego użytkownika Terry Adams. Tworzymy jednostkę organizacyjną RBAC Assignments Tworzymy grupę zabezpieczeń, do łatwiejszego zarządzania delegowaniem o nazwie Library Administrators. Dodamy konto Terry Adams do nowo utworzonej grupy. Dodajemy grupę Library Administrators do grupy Remote Desktop. 2 – Delegowanie uprawnień Logujemy się na SCVMM01 Uruchamiamy

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 – Interfejs sieci wirtualnej cz.10

Stworzymy wewnętrzną sieć wirtualną dla oddzielenia sieci produkcyjnej od testowej. 1 –  Karta sieciowa ServerFull01/ServerCore01 Logujemy się na ServerFull01 Dodajemy nową sieć External następnie klikamy na Add. Wybieramy kartę, która nie jest powiązana z siecią wirtualną i taką, która nie ma dostępu do internetu, w naszym przypadku jest to karta opisana jako #2. Zmieniamy nazwę naszej karty. Te same czynności wykonujemy dla ServerCore01. 2 –  Podłączenie nowej sieci do maszyny

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 – Klonowanie maszyn wirtualnych cz.9

Przygotujemy szablon maszyny wirtualnej, którą później w prosty sposób przystosujemy do naszych potrzeb w środowisku produkcyjnym. 1 – Dodatkowy dysk Podłączymy dysk do maszyny ServerFull01. Po pojawieniu się dysku tworzymy na nim katalog VirtualMachines Następnie logujemy się na SCVMM01 Przechodzimy na widok Host, wybieramy Properties dla ServerFull01. Przechodzimy na Placement, wybieramy Add, wskazujemy VirtualMachines  na dodanym wcześniej dysku.   2 – Klonowanie maszyny Przechodzimy na SCVMM01 Otwieramy SCVMM Administator Console

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 – Instalacja nienadzorowana cz.8

W tym wpisie chciałbym przedstawić SCVMM Library, jest to miejsce w którym przetrzymywane są dane potrzebne do szybkiego generowania nowych maszyn wirtualnych. 1 – Utworzenie biblioteki  Uruchamiamy ServerCore01. Z ServerFull01 przechodzimy na \ServerCore01E$. Tworzymy tam katalog SourceFiles. Następnie katalog ten udostępniamy, nadając wszystkim pełne prawa. net share LibraryCore=d:SourceFiles /Grant:Everyone,Full Z ServerFull01 powinniśmy zobaczyć udostępniony udział sieciowy na ServerCore01. Uruchamiamy SCVMM01 Następnie konsolę SCVMM Administration. Przechodzimy na widok Library Następnie dodamy

Droga Administratora IT.