Windows 2008 Serwer – Odzyskiwanie usuniętych danych Windows 2008 Server (70-646) cz.14

Ostatnim wpisem tej serii będzie odzyskanie plików oraz usługi katalogowej po usunięci ważnych danych. Logujemy się na Server01. Uruchamiamy Windows Server Backup. Wskazujemy nasz Server01. Wybieramy backup zrobiony w poprzedniej wersji. Wybieramy Files and Folders. Wskazujemy, które pliki mamy odzyskać, wskazujemy folder Test z plikami .txt. Odzyskamy na C:Test wraz z uprawnieniami. Po odzyskaniu mamy ponownie pliki w katalogu Test.

Windows 2008 Serwer – Backup Windows 2008 Server (70-646) cz.13

Jak to mówią twardziele nie robią backupów, mhh do czasu.:) Potrzebny będzie Windows 2008 z 2 dyskami. Na jednym system na drugim będziemy zapisywać backupy – rozmiar około 60GB. 1. Wykonanie backupu systemu przy pomocy wbudowanego narzędzia Windows Server Backup. Na Server01 dodamy Windows Server Features backup. Instalujemy. Otwórzmy AD Computers and Users. Utwórzmy OU o nazwie Test. W niej nazwy 3 komputerów CompA,CompB,CompC. Otwieramy narzędzie do backupu -Windows Server

Windows 2008 Serwer – Round Robin, Network Load balancing (70-646) cz.12

Przejdźmy teraz do kwestii rozłożenia obciążenia od klientów na kilka maszyn. W dużych sieciach, gdzie ma miejsce bardzo dużo żądań od użytkowników dobrym pomysłem jest niejawne rozłożenie obciążenia. Dlaczego niejawne? Dlatego że użytkownik żądający dostępu do zasobu nie ma pojęcia na jakiej maszynie się on znajduje, ważne jest dla niego żeby go otrzymać. Potrzebne będą 2 maszyny Server01 (DC-contoso.internal) oraz Server02 (członek domeny). IP w ten samej sieci(np. 10.0.0.11 oraz

Windows 2008 Serwer – Wdrażanie NAP (70-646) cz.12

NAP(Network Access Protection) -pozawala na dopuszczanie do naszej sieci maszyn jedynie taki, które posiadają najnowsze aktualizacje systemowe, programy antywirusowe itd. Logujemy się na Server01. Otwieramy Server Manager. Klikamy na Roles oraz Add Roles. Wybieramy Network Policy Server. Wybieramy DHCP z Administrative Tools. Tworzymy nowy Zakres dla IPv4. Wpisujemy nowy zakres tej samej klasy. Otwieramy Network Policy Server. Klikamy na Configure NAP. Wybieramy Dynamic Host Configuration Protocol. Dodajemy utworzony przez nas

Windows 2008 Serwer – Wdrażanie serwera VPN (70-646) cz.11

VPN (Virtual Privte Network) jest bardzo wygodnym narzędziem, gdy potrzebujemy dać dostęp do naszego serwera użytkownikom z zewnątrz. Windows 2008 posiada takie narzędzie, więc nie trzeba zakupować VPN sprzętowego np. od Cisco. 1. Przygotowanie: – Server01 Windows 2008 – IP 10.0.0.11/24 – DNS 10.0.0.11 – Kontroler domeny Contoso.internal – Server02 Windows 2008 – 2x karta sieciowa: – 1-sza 10.0.0.12/24 – DNS 10.0.0.11 – 2 -ga 1.2.3.4 – DNS 1.2.3.4 –

Windows 2008 Serwer – Izolacja serwera (70-646) cz.10

Izolacja serwera polega na przeniesieniu wybranych maszyn do jednej jednostki organizacyjnej, odpowiednie ustawienie GPO w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie hosty z tej samej domeny. Otwieramy AD Users and Computers. Tworzymy nową Jednostkę Organizacyjną. O nazwie Sercure_servers. Otwieramy Edytor GPO. Tworzymy nową regułę GPO. Nazywamy ją Connection Security. Edytujemy nową regułę. Przechodzimy do Connection Security Roles w Computer Configuration.. Klikamy na New Roles. Wybieramy Isolation. Wybieramy konieczność

Windows 2008 Serwer – Instalacja WSUS 3.0 SP2 (70-646) cz.9

WSUS pozwala na scentralizowanie zarządzania oraz dystrybucji dalej na stacjach roboczych w sieci. Jako że pracuję na Windows 2008R2 potrzebujemy wSUS 3.0 SP2, wersja z SP1 będzie działał na Windows 2008. 1. Instalacja WSUS 3.0 SP2: Wymagania: -Windows 2008/2008R2 -WSUS 3.0 SP1/SP2 – IIS w wersji 7.0 z komponentem ASP.NET oraz IIS 6.0 Compability – Microsoft Report Viewer 2008 Redistibutable Wybieramy pełna instalację. Klikamy Next do czasu wskazania miejsca, gdzie

Windows 2008 Serwer – Delegowanie uprawnień (70-646) cz.8

Delegowanie uprawnień umożliwia przekazanie części odpowiedzialności innym pracownikom. Możemy przekazać innemu użytkownikowi, np. możliwość zmiany hasła. 1. Delegowanie zarządzania hasłami. Na Server01 tworzymy nowe konto: Geek Admin. Konto będzie członkiem tylko grupy Domain Users. Tworzymy nową OU o nazwie Delegowania. Przekażemy nadzór nad jednostką dla nowo utworzonego konta. Zaznaczymy opcję Reset user passwords….  Tym samym nowy użytkownik będzie mógł resetować hasła dla użytkowników w tej OU. Klikamy Next oraz Finish.

Windows 2008 Serwer – Zbieranie danych o stanie systemu – Data Collector Set – WSRM (70-646) cz.7

Data Collector Set jest zbiorem, który zawiera: – liczniki wydajności, – dane śledzenia zdarzeń, – dane konfiguracyjne systemu Do zestawu dodamy jeszcze Performance Alert dzięki czemu w momencie przekroczenia ustawionych przez nas limitów otrzymamy o tym informację. Ostatnim narzędziem jest Windows System Resource Manger (WSRM) – pozwala przypisać zarówno aplikacją jak i użytkownikom pierwszeństwa w dostępnie do zasobów. 1. Tworzenie Data Collector Set: Otwieramy Performance Monitor. Tworzymy nowy zestaw zbierający

Windows 2008 Serwer – RSAT i Event Viever(70-646) cz.6

Narzędzia RSAT oraz Event Viever pomogą w nadzorze działania naszego serwera. 1. RSAT: Włączenie zdalnego  dostępu do serwera. Usuwamy użytkowników/grupy, które są dodane. Teraz dodamy RSAT. Dodajemy 2 z zaznaczonych na czerwono opcji. 2. Event Viever: Dodamy niestandardowy filtr, zawierający błędy wszystkich dzienników z ostatnich 24h. Ustawiamy Filtr tak jak poniżej. Potwierdzamy utworzenie tak rozległego filtru. Widzimy błędy z ostatnich 24h.

Droga Administratora IT.