Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 – Automatyzacja wdrażania maszyn wirtualnych cz.7

Ręczne tworzenie kilkuset maszyn wirtualnych ręcznie jest mało wygodne, a na pewno pracochłonne, dlatego warto zapoznać się z możliwościami SCVMM. Głównym narzędziem wchodzącym w skład pakietu jest Administrator Console, dzięki czemu w jednym miejscu jesteśmy w stanie zarządzać grupą serwerów również takich działających jako Failover Cluster. Przy okazji instalacji SCVMM w lokalizacji %Program Files%Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008Bin instalowane są również następujące dodatki: 1 – VMMAdmin.exe – konsola,

Apache Load Balancing with Haproxy on Ubuntu 14.04 – English

I want to show how you can config Load Balancing with Haproxy on Ubuntu 14.04. More info about Load Balancing you can find here, something about Haproxy you find here. What we need to config Load Balancing: 1.  Load Balancer(Haproxy) on Ubuntu 14.04 – IP 192.168.1.15 2. Web1 on Ubuntu 14.04 – IP 192.168.1.16 3. Web2 on Ubuntu 14.04 – IP 192.168.1.17 Below screen our test network:  1. Config Load

Droga Administratora IT.