20 poleceń w Linux, które musisz znać

Print Friendly, PDF & Email

Jesteś początkującym, aspirującym do rozpoczęcia kariery jako Administrator Linux? Zapoznaj się z najczęstszymi poleceniami Linux, które pomogą Ci rozpocząć pracę z systemem Linux.

Świat IT jest bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek, a wiele nowych narzędzi i wyjątkowo zróżnicowanych środowisk pojawia się każdego dnia. Wśród wielu fundamentalnych aspektów świata IT jest Linux . Struktura systemu operacyjnego typu open source pomogła w ożywieniu wielu aplikacji i serwerów.

Większość przedsiębiorstw i entuzjastów technologii używa Linux jako podstawowego systemu w domy oraz w pracy, podczas gdy wielu z nas nadal używa systemu Windows. Zapoznanie się z podstawowymi poleceniami Linux staje się ważne, ponieważ nie można polegać tylko na samym GUI, jeśli chodzi o używanie Linux. Zdobycie wiedzy na temat poleceń systemu Linux pomaga również w uzyskaniu certyfikatu Linux.

Linux, jest to oprogramowaniem typu open source z możliwością pełnej personalizacji. Jeśli jednak nauczysz się korzystać z podstawowych poleceń Linux, będziesz miał pełną kontrolę nad systemem. Możesz używać Linux bezpośrednio z terminala za pomocą podstawowych poleceń. Ponadto określone polecenia są niezbędne do organizacji, rozwiązywania problemów i optymalizacji aplikacji.

Zrozumienie najważniejszych podstawowych poleceń systemu Linux

Wielu czytelników może mieć wątpliwości co do możliwości zastosowania poleceń Linux we wszystkich dystrybucjach. Jednak następujące podstawowe polecenia systemu Linux mają zastosowanie we wszystkich dystrybucjach systemu Linux. A na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, polecenia Linux mogą dostarczyć istotnych informacji dla administratorów i operatorów.

Poniższa lista posłuży jako samouczek dotyczący poleceń systemu Linux, w którym można dowiedzieć się o 20 ważnych poleceniach systemu Linux. Każde z poleceń pomoże Ci lepiej zrozumieć pracę w tym środowisku.

CURL

Możesz użyć polecenia „curl” do testowania punktu końcowego aplikacji lub jej połączenia z punktami końcowymi usług nadrzędnych. Ponadto wyrażenie „curl” może być przydatne, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja aplikacja może dotrzeć do innej usługi lub sprawdzić stan usługi. Na przykład, jeśli aplikacja zgłasza błąd HTTP 500, co oznacza, że ​​nie może uzyskać dostępu do bazy danych MongoDB, można użyć następującego kodu.


W tym przypadku opcja „-I” dyktuje informacje nagłówka, podczas gdy opcja „-s” zapewnia wyciszenie treści odpowiedzi. Użytkownicy mogą sprawdzić punkt końcowy bazy danych z lokalnego pulpitu, korzystając z poniższego przykładowego kodu.


Teraz musiałbyś sprawdzić, czy aplikacja może dotrzeć do innych miejsc niż baza danych z hosta aplikacji.


Następnie spróbuj uzyskać dostęp do bazy danych z aplikacji, próbując najpierw podać nazwę hosta bazy danych.

W rezultacie możesz wyraźnie zauważyć, że Twoja aplikacja nie może uzyskać dostępu do bazy danych z powodu niedostępności adresu URL bazy danych. Z drugiej strony możliwe jest, że host nie ma serwera nazw do rozpoznawania nazwy hosta.

Sudo

„Sudo” jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wśród podstawowych poleceń Linux. Możesz użyć tego polecenia do wykonywania poleceń z uprawnieniami użytkownika root. Składnia polecenia to „$ sudo ”. Niektóre funkcje polecenia „sudo” mogą być widoczne na poniższych przykładach.

PWD

Czasami użytkownicy chcą znać lokalizację katalogu, w którym pracują. W takim przypadku najlepszą opcją spośród poleceń Linux dla początkujących byłoby polecenie „pwd”. Polecenie „pwd” pomaga kandydatom znaleźć bezwzględną lokalizację istniejącego katalogu roboczego. Oto przykład użycia polecenia „pwd”.

Możesz tutaj wyraźnie zauważyć, jak wpisanie „pwd” w terminalu pomaga w uzyskaniu dostępu do bezwzględnej lokalizacji katalogu roboczego.

LS

Kolejnym godnym uwagi dodatkiem wśród podstawowych poleceń Linux jest polecenie „Is”. Pomaga w wyświetlaniu plików w katalogu. Administratorzy systemów i programiści mogą często używać tego polecenia. W przypadku kontenerów polecenie „Is” pomaga w określeniu katalogu i plików obrazu kontenera. Ponadto polecenie pomaga w oceni uprawnień. Oto przykład użycia polecenia „Jest”.


W powyższym przykładzie możesz stwierdzić, że nie możesz uruchomić „myapp” z powodu problemu z uprawnieniami. Po sprawdzeniu uprawnień za pomocą „Is -I” użytkownicy mogą dowiedzieć się, że uprawnienia nie obejmują „x” a uprawnienia tylko do odczytu i zapisu. Grupa oraz pozostali użytkownicy mogą jedynie czytać „r” ten plik.

CAT

Jednym z typowych poleceń Linux jest polecenie „cat”. Użytkownicy mogą użyć polecenia „cat”, aby sprawdzić zawartość plików. Ponadto może również pomóc w potwierdzeniu wersji aplikacji, którą już zbudowałeś lokalnie. Oto przykład użycia polecenia „cat”

Powyższy przykład pomaga w sprawdzeniu zawartości przykładowego plik.txt.

GREP

Polecenie „grep” jest idealne do wyszukiwania wzorców plików. Ponadto „grep” pomaga w podświetlaniu odpowiednich wierszy podczas wyszukiwania określonych wzorców w danych wyjściowych innego polecenia. Możesz użyć „grep” do wyszukiwania plików dziennika logów.

Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy Apache Tomcat się uruchamia, liczba linii może być dość przytłaczająca.

W takim przypadku można ograniczyć dane wyjściowe przy pomocy polecenia „grep”, aby wyodrębnić wiersze wskazujące na uruchomienie serwera. Oto przykładowe polecenie, które pokaże tylko to czego szukasz.

IP ADDRESS

Kolejnym ważnym poleceniem jest polecenie „ip address”. Jeśli to nie działa na twoim hoście, musisz zainstalować pakiet iproute2. Polecenie „ip address” pomaga w wyświetlaniu interfejsów i adresów IP hosta aplikacji.

Using ip command
Polecenie ip address

HISTORY

Polecenie to służy do podglądu historii wykonywanych poleceń w systemie. Po restarcie maszyny nadal są one widoczne. Polecenia zapisywane są do krytego pliku ~/.bash_history. Usunięcie ich z tego miejsca pozwoli na wyczyszczenie historii. Domyślną ilość poleceń można sprawdzić przy pomocy

oczywiście jest to zmienna programowalna, więc wystarczy zmienić jej parametry.

MV

Polecenie „mv” pomaga w przenoszeniu plików i katalogów z jednego miejsca do drugiego. Po przeniesieniu pliku / katalogu jest on usuwany z katalogu startowego. Składnia polecenia „mv” jest następująca:

RM

Przeglądając listę podstawowych poleceń Linux, najprawdopodobniej natrafisz na polecenie „rm”. Polecenie to jest ważne przy usuwaniu plików z katalogu. Polecenie „rm” domyślnie nie usuwa katalogów z zawartośćią, ale przy pomocy przełącznika -I już tak. Nie można jednak przywrócić zawartości pliku po usunięciu. Składnia polecenia „rm” jest następująca:

SORT

Ściągawka z podstawowych poleceń Linux może również pomóc w odkryciu znaczenia polecenia „sort”. Polecenie „sort” pomaga w alfabetycznym lub numerycznym sortowaniu wyników wyszukiwania. Możesz sortować pliki, katalogi i zawartość plików za pomocą polecenia „sort”. Składnia polecenia jest następująca:

SSH

W rzeczywistości przedstawia wskazania do kryptograficznego protokołu sieciowego do bezpiecznego działania usług sieciowych w niezabezpieczonej sieci. Ogólne przypadki użycia odnoszą się do zdalnego wykonania poleceń. Z drugiej strony polecenie SSH może również pomóc w zabezpieczeniu dowolnej usługi sieciowej. Oto składnia polecenia „ssh”.

ECHO

Jednym z najbardziej podstawowych poleceń Linux jest polecenie „echo”. Pomaga w zapisywaniu argumentów do standardowego formatu wyjściowego. Składnia polecenia „echo” jest następująca:

CLEAR

Mówiąc o podstawach, praktycznie niemożliwe jest pominięcie polecenia „clear” w żadnym samouczku dotyczącym poleceń Linux. Polecenie „clear” pomaga w wyczyszczeniu ekranu terminala. W rzeczywistości polecenie nie usuwa zawartości, a jedynie przewija je w dół. Użytkownicy mogą wyczyścić ekran, naciskając po prostu „Ctrl + L” na klawiaturze. Składnia polecenia „clear” jest następująca:

CP

Polecenie „cp” pomaga w kopiowaniu plików i katalogów. Jedna kopia kopiowanego pliku lub katalogu nadal będzie obecna w katalogu źródłowym. Składnia polecenia „cp” jest następująca:

MKDIR

Polecenie „mkdir” jest idealne do tworzenia nowych katalogów. Składnia polecenia „mkdir” jest następująca:

RMDIR

Polecenie „rmdir” pomaga w usuwaniu określonych katalogów. Polecenie może usunąć tylko pusty katalog, chociaż z pewnymi flagami, które można wdrożyć tylko w celu usunięcia niepustych katalogów. Składnia polecenia „rmdir” jest następująca.

CHMOD

Polecenie „chmod” jest idealne do zmiany uprawnień dostępu do katalogów i plików.
Podczas próby uruchomienia pliku lub dostępu do katalogu może pojawić się komunikat „Access Denied”. Oto składnia polecenia „chmod”. Użytkownik (właściciel) otrzyma uprawnienie x (wykonania) dla plik.txt

MAN

Pomaga w uzyskaniu pełnej dokumentacji lub instrukcji dla dowolnego polecenia lub narzędzia w systemie Linux. Składnia polecenia „man” jest następująca.


Na przykład, jeśli potrzebujesz dokumentacji dla polecenia „mkdir”, możesz użyć polecenia „man mkdir”, aby uzyskać informacje o możliwych przełącznikach.

PASSWD

Ostatnie wśród 20 najpopularniejszych podstawowych poleceń Linux odnosi się do polecenia „passwd”. Polecenie „passwd” jest idealne do zmiany hasła do konta użytkownika w systemie Linux.

Dlatego możesz po prostu wpisać polecenie „passwd”, aby zmienić hasło do obecnie zalogowanego konta. Z drugiej strony, jeśli jesteś użytkownikiem root możesz zmienić hasło dla dowolnego konta. Musisz użyć „sudo passwd username” do zmiany hasła innego użytkownika.

Podsumowanie

Znajomość podstawowych poleceń Linux wymienionych tutaj może pomóc w efektywnym korzystaniu z terminala. Ponadto możesz być bardziej pewny i skuteczny w wykonywaniu różnych zadań w systemie Linux bez wysiłku. Jednak wymienione tutaj 20 poleceń nie jest jedynymi poleceniami do opanowania podstaw Linux. Istnieje wiele innych poleceń, które mogą znacznie wzmocnić Twoją wiedzę na temat tego systemu.

Podsumowując, można wyraźnie zauważyć, że podstawowe polecenia poprawiają możliwości rozwiązywania problemów. Ponadto znajomość podstawowych poleceń zwiększa możliwości efektywnej współpracy w celu zapewnienia sprawnego rozwiązania problemów z systemem.

Warto zacząć od poznania dobrze podstaw, aby później praca była łatwiejsza.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT