10 pytań dla Administratora Baz Danych cz.3/5

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny zestaw pytań dla kandydata na stanowisko Administrator Baz Danych.

Dlaczego używana jest klauzula grupowania?

Grupowanie wykorzystuje wartości zagregowane, które można uzyskać przez zbieranie podobnych danych.

Porównaj indeks nieklastrowany i klastrowany

Obydwa mają strukturę B-drzewa, indeks nieklastrowy ma wskaźniki danych umożliwiające jednej tabeli wiele indeksów nieklastrowanych, podczas gdy indeks klastrowy jest odrębny dla każdej tabeli.

Zdefiniuj funkcje agregujące

Funkcje, które operują na zbiorze wartości i zwracają pojedynczą wartość, nazywamy funkcjami agregacyjnymi.

Zdefiniuj funkcje skalarne

Funkcja skalarna jest zależna od podanego argumentu i zwraca jedną wartość.

Jakie ograniczenia możesz zastosować podczas tworzenia widoków?

Stosowane ograniczenia to:

 • Tylko bieżąca baza danych może mieć widoki.
 • Nie jesteś zobowiązany do zmiany żadnej obliczonej wartości w żadnym konkretnym widoku.
 • Stałe integralności decydują o funkcjonalności funkcji INSERT i DELETE.
 • Nie można stosować definicji indeksów pełnotekstowych.
 • Nie można tworzyć widoków tymczasowych.
 • Tabele tymczasowe nie mogą zawierać widoków.
 • Brak powiązania z definicjami DEFAULT.
 • Wyzwalacze, takie jak INSTEAD OF, są powiązane z widokami.

Zdefiniuj „skorelowane podzapytania”

„Skorelowane podzapytanie” jest rodzajem podzapytania, ale skorelowane podzapytanie jest zależne od innego zapytania o zwróconą wartość. W przypadku wykonania, najpierw wykonywane jest zapytanie podrzędne, a następnie zapytanie skorelowane.

Zdefiniuj magazynowanie danych

Przechowywanie i dostęp do danych z centralnej lokalizacji w celu podjęcia strategicznej decyzji to tzw. hurtownia danych. Zarządzanie przedsiębiorstwem służy do zarządzania informacjami, których struktura jest znana jako hurtownia danych.

Joiny, czym są?

Joiny pomagają w nawiązaniu relacji między różnymi tabelami. Umożliwiają również wybór danych w odniesieniu do danych w innej tabeli.

Różne typy to:

INNER JOIN – pojawiają się tylko te wiersze, które występują w obydwu tabelach.
OUTER JOIN – dwie najczęściej występujące opcje to: Left Outer Join oraz Right Outer Join. Pierwszy zwraca wszystkie wiersze tabelki po lewej plus wiersze, które mają uzupełnienie z prawej tabelki. Ten drugi zwraca wszystkie wiersze z prawej tabelki plus wiersze powiązane z tabelką po lewej
Inne połączenia to CROSS JOIN, NATURAL JOIN, EQUI JOIN i NON-EQUI JOIN.

Co rozumiesz przez „polowanie” na indeksy?

Indeksy pomagają w poprawie szybkości, a także wydajności zapytań bazy danych. Procedura wzmacniania kolekcji indeksów nosi nazwę „polowania” na indeksy.

W jaki sposób „polowanie” na indeksy pomaga w poprawie wydajności zapytań?

Polowanie na indeksy pomaga w poprawie szybkości, a także wydajności zapytań bazy danych. W tym celu osiąga się następujące środki:

 • Optymalizator zapytań służy do koordynowania badania zapytań z obciążeniem pracą i najlepszego wykorzystania zapytań sugerowanych na tej podstawie.
 • Obserwowany jest indeks, rozkład zapytań wraz z ich wydajnością, aby sprawdzić efekt.
 • Zalecane jest również dostrojenie baz danych do niewielkiego zbioru zapytań problemowych.

Zapraszam na kolejny wpis.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT