10 pytań dla Administratora Baz Danych cz.2/5

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny zestaw pytań dla kandydata na stanowisko Administrator Baz Danych.

Zdefiniuj normalizację

Zorganizowane dane pozbawione niespójnych zależności i nadmiarowości w bazie danych nazywane są normalizacją.

Zalety normalizacji bazy danych

Zalety normalizacji bazy danych to:

  • Brak zduplikowanych wpisów
  • Oszczędza miejsce do przechowywania
  • Oferuje wydajność zapytań

Zdefiniuj denormalizację

Zwiększenie wydajności bazy danych, dodanie kolejnych danych, co z kolei pomaga pozbyć się złożonych danych, nazywa się denormalizacją.

Zdefiniuj DDL i DML

Zarządzanie właściwościami i atrybutami bazy danych nosi nazwę Data Definition Language (język definicji danych) (DDL).

Manipulowanie danymi w bazie danych, takie jak wstawianie, aktualizowanie, usuwanie, jest określane jako Data Manipulation Language (język manipulacji danymi) – (DML).

Przykład polecenia DDL

CREATE:

Create jest używane w instrukcji CREATE TABLE. Składnia to:

CREATE TABLE [nazwa kolumny] ( [definicje kolumn] ) [ parametry tabeli]


ALTER:

Pomaga w modyfikacji istniejącego obiektu bazy danych. Jego składnia to:

ALTER parametry, nazwa obiektu, typ obiektu.


DROP:

Niszczy istniejącą bazę danych, indeks, tabelę lub widok. Jego składnia to:

DROP nazwa obiektu typ obiektu.

Zdefiniuj operator Union All i Union

UNION – dołącza 2 zestawy wyników, jednocześnie usuwając duplikaty z zestawu wyników.
UNION ALL – dołącza do 2 zestawów wyników bez próby usunięcia duplikatów.

Czym jest kursor?

Obiekt bazy danych, który pomaga w manipulowaniu danymi wiersz po wierszu reprezentującym zestaw wyników, nazywa się kursorem.

Podaj typy kursorów

Dynamiczny – odzwierciedla zmiany podczas przewijania.
Statyczny – nie odzwierciedla zmian podczas przewijania i działa przy nagrywaniu migawki.
Zestaw kluczy – widoczna jest modyfikacja danych bez odbicia nowych danych.

Podaj rodzaje kursorów

Kursor niejawny – deklarowany automatycznie, gdy tylko wykonanie SQL nastąpi bez wiedzy użytkownika.
Kursor jawny – zdefiniowany przez PL/SQL, który obsługuje zapytania w więcej niż jednym wierszu.

Czym jest podzapytanie?

Jedno zapytanie zawarte w innym zapytaniu nazywa się podzapytaniem.

Zapraszam na kolejny wpis.

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT