Windows 2008 Serwer – Kontrolowanie dostępu IIS 7.0 (70-643) cz.14

1. Zarządzanie i testowanie ustawień uwierzytelniania: Logujemy się na Server2 Dodajemy poniższe usługi. Po zainstalowaniu uruchamiamy IIS Manager. Przechodzimy na Authenticanio, gdzie zobaczymy że włączona jest jedynie autentykacja anonimowa. Wracamy do poprzedniego widoku, następnie klikamy na Browse  *:80. Powinna pojawić się strona domyślna. Zmienimy teraz jedną z opcji na zakładce Authentication. Włączymy uwierzytelnianie z konta domenowego. Jednocześnie wyłączymy uwierzytelnianie anonimowe. Teraz po wpisaniu w adres http://server2, IIS zażąda podania danych

Windows 2008 Serwer – Zdalny dostęp IIS 7.0 (70-643) cz.13

1. Zdalny dostęp: Logujemy się na Server2 Dodamy Management Service Otwieramy IIS, przechodzimy na lokalny serwer, następnie wybieramy Management Services. Zaznaczamy opcję Enable Remote Connections  oraz Windows Credentials or IIS Manager Credentials. Następnie klikamy na Start, aby uruchomić usługę(po lewej stronie). Wracamy do poprzedniego widoku, przechodząc jednocześnie na IIS Manager Users. Domyślnie żaden użytkownik nie ma ma dostępu. Utworzymy nowego użytkownika z prawami dostępu. Przechodzimy na Default Web Site następnie

Droga Administratora IT.