Problem z instalacją Symantec Agent

Jestem po wdrożeniu DLO Agent na stacjach roboczych opartych na Symantec DLO Agent. W kilku przypadkach pojawił się błąd podczas instalacji opisany jako CreateProcess 14001. Jest on spowodowany brakiem Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (vcredist). Należy pobrać ze strony MS odpowiednią wersję: X86 – http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2 X64 – http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9257CA-337F-4B40-8C14-157CFDFFEE4E 

Droga Administratora IT.