Kurs PostgreSQL 11 – LIMIT i OFFSET CZ.8

Rozszerzenie SELECT o klauzulę LIMIT oraz OFFSET, pozwala na wyświetlenie określonej liczby wpisów, które są zgodne z konstrukcją twojego zapytania. Schemat użycia klauzuli LIMIT. SELECT * FROM nazwa_tabeli LIMIT n OFFSET m; Poza standardową częścią zapytanie SELECT, po nazwie tabeli masz klauzulę LIMIT. Wartość n wskazuje ile wierszy z wynikami otrzymasz. Kolejną klauzulą jest OFFSET daje wskazanie klauzuli LIMIT od którego wiersza chcesz rozpocząć pokazywanie wskazanych wierszy. W związku z

Kurs Docker – Zakres egzaminu DCA CZ.1

Każdy z nas może zdać egzamin DCA (Docker Certified Associate). Egzamin można zdać poprzez internet, koszt egzaminu to $195 lub € 175. Egzamin składa się z 6 modułów: Orchiestracja – stanowi 25% wszystkich zagadnień na egzaminie, Tworzenie,zarządzanie obrazami oraz rejestrem, który je przechowuje – stanowi 20% wszystkich zagadnień na egzaminie, Instalacja oraz konfiguracja – stanowi 15% wszystkich zagadnień na egzaminie, Zarządzanie siecią – stanowi 15% wszystkich zagadnień na egzaminie, Zabezpieczenie

Kurs PostgreSQL 11 – WHERE CZ.7

Klauzuli WHERE użyjesz gdy przy wyborze zakresu danych chcesz otrzymać wartości spełniające konkretny warunek. Warunkiem może być konkretna wartość liczbowa lub określone słowo lub wyrażenie. Schemat użycia klauzuli WHERE. Schemat użycia klauzuli WHERE jest bardzo prosty.

Tłumacząc dosłownie schemat: wybierz nazwę kolumny z konkretnej tabeli jeżeli warunek jest spełniony. Operatory, których użycie rozszerza właściwości klazuli WHERE. Tyle wystarczy, aby używać klauzuli WHERE. Jednak musisz dodać jeszcze bardzo ważną informację

Kurs Docker – Wstęp CZ.0

Kolejnym narzędziem ułatwiającym wdrażanie maszyn wirtualnych jest Docker. Docker jest aplikacją działającą zarówno w systemach Windows oraz GNU/Linux. Pozwala bardzo szybko na wdrożenie mikro maszyny wirtualnej do przetestowania nowej wersji naszej aplikacji. Każda maszyna zamknięcia jest w oddzielnym kontenerze, który korzysta z zasobów hosta, ale jednocześnie jest odizolowany od innych instancji, dzięki czemu problem z jednym kontenerem nie ma wpływu na działanie pozostałych. W odróżnieniu do np. rozwiązań Hyper-V nie

Kurs Ansible – Wstęp CZ.0

Rozpoczynam wpisy dotyczące jednego z najlepszych narzędzi, których kiedykolwiek użyłem, mam tutaj na myśli Ansible. Ansible jest narzędziem służącym do zarządzania stanem infrastruktury. Administratorzy systemowi, bazodanowi czy DevOpsi korzystają z niego najczęściej i praktycznie każdego dnia. Pozwala zautomatyzować administrację konfiguracją serwerów, dostarczanie aplikacji oraz wiele innych zadań świata IT. Jest jednym z popularniejszych przedstawicieli narzędzi, realizujących założenia paradygmatu IaC (Infrastructure as Code), który pozwala uzyskać powtarzalne konfiguracje maszyn. Inne podobne

Kurs PostgreSQL 11 – SELECT DISTINCT CZ.6

Co zrobić, aby pozbyć się duplikatów w kolumnie? Możesz użyć SELECT DISTINCT. Rozbudowa SELECT o klauzulę DISTINCT Rozbudowa polecenia SELECT o DISTINCT pozwoli pozbyć się duplikatów. Oczywiście możesz tego użyć tylko, jeżeli chcesz wyciąć duplikaty. Czasami jednak dobrze wiedzieć, jeżeli coś masz w bazie zduplikowane.

Najprostsze zastosowanie klauzuli DISTINCT Chciałbyś pozbyć się duplikatów imion z tabeli actor?. Dodatkowo posortować je poczynając od A?. Pomoże w tym poniższe zapytanie.

Kurs PostgreSQL 11 – ORDER BY CZ.5

Kolejnym niezwykle ważnym elementem rozbudowy polecenia SELECT jest rozszerzenie go o klauzulę ORDER BY. Zastosowanie klauzuli ORDER BY. ORDER BY służy do posortowania danych dla konkretnej kolumny rosnąco (ASC) oraz malejąco (DESC). Sortowanie danych w kolumnie dotyczy każdego rodzaju danych tj. słów, wyrażeń oraz danych liczbowych. Ważną informacją jest również to, że klauzuli ORDER BY, możesz użyć jedynie dla kolumn wyszczególnionych za poleceniem SELECT. Szablon ORDER BY wygląda następująco, w

Kurs PostgreSQL 11 – Klauzula SELECT CZ.4

Nieodzowną częścią praktycznie każdego zapytania o dane w języku SQL jest polecenie SELECT. Przy jego pomocy jesteś w stanie pobrać pewną część informacji zapisanych w relacyjnej bazie danych. Schemat użycia polecenia SELECT. Poniżej widzisz ogólny schemat zapytania. Jest to jego najprostsza wersja.

Przejdź teraz do właściwej części wpisu, w której zobaczysz jak używać w praktyce polecenia SELECT. Podstawowe zastosowanie polecenia SELECT. Rozpoczniesz od wylistowania elementów tabeli actor, którą w

WSUS – Windows 10 – Błąd 0x8024500c

Ostatnio rozwiązywałem problem podłączenia Windows 10 do serwera WSUS w sieci lokalnej o numerze 0x8024500c. Objawem jest niezdolność do pobrania przez końcówkę aktualizacji z serwera. Jednocześnie gdy przełączyłem stację na pobieranie aktualizacji wprost z serwerów Microsoftu problem ustąpił. W końcu znalazłem rozwiązanie problemu. Problemem okazało się kilka wpisów w regedit. Kilkanaście z nich usunąłem oraz jeden najważniejszy dodałem do rejestru. Poniżej lista kluczy, które usunąłem: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Update BranchReadinessLevel DeferFeatureUpdatesPeriodInDays DeferQualityUpdatesPeriodInDays DeferUpdatePeriod

Kurs PostgreSQL 11 – Import testowej bazy danych CZ.3

Ostatnim krokiem przygotowań technicznych jest import testowej bazy danych. Schemat bazy danych. Poniżej jej schemat. Plik bazy, którą będziesz później odtwarzał możesz pobrać stąd. Po pobraniu plik.zip musisz wypakować i zapisać w c:\dvdrental.tar ( w przypadku używania systemu Windows). To właśnie ten plik będziesz później importował przez pgAdmin4 . Import bazy danych z pliku. Ostatnim krokiem jest import przez ciebie bazy danych poprzez pgAdmin 4. Na początku musisz utworzyć bazę

Droga Administratora IT.