SCCM 2012 R2 – Wdrożenie przechwyconego obrazu systemu operacyjnego cz.14

Uruchamiamy SCCM. Dodamy adres MAC nowego, komputera na którym zainstalujemy Windows 8 z utworzonego obrazu w poprzednim wpisie. Przechodzimy w kolejnych oknach, na koniec klikamy na Close. Wpisujemy nazwę oraz adres MAC nowej maszyny. W kolejnych oknach klikamy na Next, na koniec Close. Utworzymy nowe wdrożenie. Dodajemy komputer do domeny, przy pomocy  konta admina wraz z hasłem. Przechodzimy do okna Close, pozostawiając pozostałe opcje domyślne. Następnie tworzymy nowe zadanie. Rozpoczynamy

SCCM 2012 R2 – Przechwycenie systemu operacyjnego jako obrazu cz.13

Uruchamiamy SCCM oraz Host z Windows 8.1 x64 Na SCCM uruchamiamy Managera Obraz zapiszemy w utworzonym wcześniej w katalogu C:Capture na SCCM, katalog udostępniamy. Na koniec klikamy Close. Logujemy się na host 8.1. Przechodzimy na \sccmcapture. Klikamy prawym na plik następnie Install(Instalacja) Następnie przechodzimy do zamontowanego obrazu,aby uruchomić instalację. UWAGA.Maszyna nie może być w domenie Komputer zostanie uruchomiony, aby dokończyć tworzenie obrazu. Wracamy na SCCM. Dodamy utworzony obraz do magazynu.

Konfigurowanie instancji – MSSQL 2012 cz.3

Skonfigurujemy ustawienia pamięci dla bazy, ustawimy database mail, model odzyskiwania bazy. 1. Minimalna pamięć, współczynnik wypełnienia: Logujemy się na SQL-A Uruchamiamy SQL Server Management Studio. Ustawiamy 512MB jako minimalną ilość pamięci serwera. Ustawiamy 90% współczynnika wypełnienia. 2. Database Mail: 3. Standard nowej bazy: Ustawimy na bazie model, typ odzyskiwania Simple, Auto Shrink oraz Auto Close. Powyższe ustawienia zostaną przepisane do każdej nowo utworzonej bazy. Odzyskiwanie bazy gdy jest ustawiony Simple,

Instalacja – MSSQL 2012 cz.2

1. Konfiguracja SQL-A oraz SQL-B: Logujemy się do maszyny SQL-A Zainstalujemy .Net 3.5.1 W następnych oknach klikamy Next, aż do okna z buttonem Install. Kroki powtarzamy na SQL-B. Następnie zainstalujemy silnik nowej instancji bazy na SQL-A oraz SQL-B. Montujemy obraz płyty z SQL Server, następnie klikamy na Setup.exe Odznaczamy pobieranie aktualizacji. Instalujemy zaznaczone komponenty. Na następnych oknach klikamy Next, pozostawiając domyślne ustawienia, aż dojdziemy do Install. Czekamy na koniec instlacji.

SCCM 2012 R2 – Instalacja agenta SCCM przez GPO cz.12

Instalacja agenta sccm może przebiegać również przez GPO. Na początek musimy wyłączyć automatyczną instalację, którą skonfigurowaliśmy wcześniej. Logujemy się na SCCM Otwieramy Manager’a Wyłączymy instalację agenta z poziomu SCCM. Odznaczamy poniższą opcję. Przechodzimy do Group Policy Management. Przechodzimy do C:Program FilesMicrosoft Configuration ManagertoolsConfigMgrADMTemplates, wybieramy znajdujące się tam 2 szablony. Zaznaczamy Enable oraz wpisujemy: CCMSetup.exe SMSSITECODE=BEA FSP=SCCM.BEADMIN.LOCAL MP=CCM.BEADMIN.LOCAL Przechodzimy do instalacji paczki. Przechodzimy do katalogu gdzie mamy wypakowany SCCM, tam w katalogu

SCCM 2012 R2 – Przygotowanie obrazów do wdrożenia przez SCCM cz.11

Wdrażanie systemu operacyjnego na nowym komputerze jest wygodnym sposobem ułatwienia sobie pracy w dużym środowisku. Poniżej lista kroków, dzięki którym wdrożymy system poprzez PXE na nowym komputerze. Logujemy się na SCCM Otwieramy Manager’a. Przechodzimy na zakładkę PXE Przechodzimy kolejno na Software Library->Operating Systems->Boot Images, na koniec klikamy prawym na Boot Image(x64). Przechodzimy na Customization. Przechodzimy na Administration -> Sites-> Software Distribution Dodajemy konto administratora.

SCCM 2012 R2 – Instalacja agenta SCCM na hoście cz.10

Instalujemy hosta, którego dodamy do domeny, dzięki czemu zasymulujemy fragment sieci. Zainstalowałem 2 nowe hosty Windows 7 oraz Windows 8, dodałem je do domeny, następnie zainstalowałem agenta sccm, aby zacząć zarządzać systemem. Logujemy się na SCCM Otwieramy Manager SCCM. Agenta zainstalujemy na stacjach roboczych oraz serwerach ,ale nie będziemy instalować na kontrolerze domeny. Dodamy konta z którego będzie instalowany, najlepiej takie z uprawnieniami admina domeny, aby nie było problemów z

SCCM 2012 R2 – Odkrywanie oraz granice domeny w SCCM cz.7

Włączenie odkrywania w AD pozwala na pokazanie utworzonych grup zabezpieczeń, oraz użytkowników do niech przypisanych a także komputerów oraz wszystkich innych urządzeń mających w sieci adresy IP. Dzięki temu możemy pokazać kto oraz kiedy logował się do komputerów będących w domenie, pokażemy szczegóły komputerów (nazwa, adresy IP kart sieciowych) .  Granice pokażą natomiast podsieci adresów IP, oraz domeny w lesie AD, dzięki czemu mając las składający się z 2 domen,

Droga Administratora IT.