Windows 2008 Serwer – Zdalny pulpit (70-643) cz.6

Zdalny pulpit(Usługi terminalowe) zainstalowany na maszynie pracującej na Windows 2008 pozwala na dostęp użytkowników do udostępnionej tam aplikacji. 1. Instalacja zdalnego pulpitu: Logujemy się na Server2. Dodamy nową rolę. Wskazujemy grupę użytkowników, która będzie mogła logować się na zdalny pulpit. Po restarcie instalacja zostanie dokończona. Na Server2 Firewall powinien mieć włączone ustawienia jak poniżej. Logujemy się na Server1. Uruchamiamy mstsc, w adres wpisujemy Server2. Logujemy się na Server2. Wcześniej możemy

Windows 2008 Serwer – Load Balancing (70-643) cz.5

Load Balancing odpowiada za rozłożenie obciążenia aplikacji na co najmniej 2 węzły, dzięki czemu system nie jest obciążony, co znacznie poprawia pracę na nim. W tym celu zainstalujemy dodatkową maszynę Server3 z Windows 2008R2 Enterprise, oczywiście musimy dodać go do domeny. 1. Load Balancing: Logujemy się na Server2. Ustawiamy nowy adres IP. Logujemy się na Server3. Ustawiamy nowy adres IP. Dla Server2 wybieramy Legacy Network Adapter. Logujemy się na Server2.

Windows 2008 Serwer – Konfiguracja dysku (70-643) cz.4

W tym wpisie zajmiemy się konfigurowaniem dysków na Server2, ustawimy min. stripping oraz mirroring. 1. Tworzymy prosty wolumin: Logujemy się na Server2. Wpisujemy w uruchom diskmgmt.msc Zatwierdzamy domyślne ustawienia. Tworzymy wolumin prosty dla dysku 1. Podpinamy dysk z literą. Formatujemy dysk oraz możemy zmienić opis woluminu. Mamy podłączony i sformatowaną partycję. Konwertujemy dysk 1 na dynamiczny. W okienku wybieramy dysk 1. Usuwamy  wolumin. 2. Punkty montowania: Na Server2 na C:

Windows 2008 Serwer – Instalacja oraz konfiguracja WDS(Windows Deployment Services) (70-643) cz.3

WDS – Windows Deployment Services narzędzie pozwalające na automatyczne, zdalne wdrożenie systemu na stacji lub serwerze, który jest go pozbawiony. 1. Instalacja WDS: Logujemy się na Server1 Wybieramy WDS do instalacji. 2. Konfiguracja wstępna: Uruchamiamy WDS z Administrative Tools. 3. Dodanie domyślnego obrazu systemu: Logujemy się na Server1 Uruchamiamy jeżeli nie mam Windows Deployment Services. Wkładamy płytę z Windows 2008R2 do napędu. Wskazujemy plik boot.wim z płyty. Pozostawiamy domyślne nazwy

Windows 2008 Serwer – Płyta do nienadzorowanej instalacji (70-643) cz2

Po skonfigurowaniu naszego laboratorium zajmiemy się przygotowaniem płyty, która pozwoli na zdalne zainstalowanie systemu na Server2. 1. Przygotowanie: Logujemy się na Server1. Uruchamiamy Deployment Tools Command Prompt jako Administrator. W cmd wydajemy polecenie copype amd64 C:WinPE_amd64 Mamy utworzony katalog z plikami. Montujemy plik z rozszerzeniem .wim Dodajemy dysk narzędziowy. Demontujemy obraz. Kopiujemy plik, który bootuje system. Kopiujemy ImageX. Tworzymy w C:WinPE_amd64ISO plik Wimscript.ini Dodajemy do niego poniższe polecenia. [ExclusionList]  

Windows 2008 Serwer – Podstawowa konfiguracja (70-643) cz1.

W tej serii zajmiemy się konfiguracją aplikacji, które udostępnia system Windows 2008 R2 takich jak: IIS, FTP, Hyper-V, SharePoint itd. Poniżej wymagania: 1. Windows 2008 R2 Enterprise x64, 2. Host – maszyna fizyczna/ Wirtualna z obsługą Hyper-V (min. 8GB RAM, dysk min 100GB) – na której później skonfigurujemy 3 poniższe maszyny wirtualne, 3. 3 Maszyny wirtualne: Server1, Server2 oraz Core1 1. Konfiguracja Hosta: Na maszynie fizycznej/wirtualnej instalujemy Windows 2008 R2

Droga Administratora IT.