Windows 2008 Serwer – WDS(Windows Deployment Services) – zdalne wdrażanie systemu operacyjnego (70-646) cz.2

WDS pozwala na wdrożenie w sieci systemu operacyjnego bez nadzoru Administratora, co w przypadku rozległej sieci jest bardzo wygodne. Dodając do zestawu .xml autounattended możemy przypisać wszystkie ustawienia potrzebne w czasie instalacji. Ciekawym rozwiązaniem jest również multiemisja, tym sposobem mając np. 10 komputerów obrazy wyślemy za jednym razem, dzięki czemu nie będziemy obciążali sieci poprzez powtórną wysyłkę plików z obrazami. Przy wdrażaniu systemu mamy do wyboru 2 rodzaje obrazów: 1.

Windows 2008 Serwer – Przygotowanie środowiska BitLocker (70-646) cz.1

Przeprowadzone ćwiczenia wymagać będą posiada 3 maszyn (mogą być to maszyny fizyczne lub też wirtualne): 1. Windows Server 2008 Enterprise 2. Windows Vista/7  (Enterprise, Business(tylko dla Vista),Ultimate) 3. Windows Server 2003 Standard – opcjonalnie, ten system potrzebny będzie do przeprowadzenia symulowanej aktualizacji do Windows Server 2008. Uwaga. Jeżeli  chcemy wdrożyć BitLockera, musimy posiadać maszynę fizyczną, na maszynie wirtualnej nie będzie on działał. 1.Przygotowanie kontrolera domeny dla wdrożenia BitLocker: Rozpoczynamy od

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.5

Ostatnim etapem przygotowania Zabbix’a jest zainstalowanie na wszystkich maszynach zabbix agent. 1.Instalacja Windows: W moim przypadku agenta zainstalowałem na Windows Server 2008 R2. Przechodzimy na http://www.zabbix.com/download.php, następnie do sekcji: zabbix pre-compiled agents. Musimy wybrać identyczną wersję agenta jaką mamy zainstalowaną samego Zabbix’a. Ściągniętą paczkę wypakowujemy i umieszczamy na C: Następnie przechodzimy na C:zabbix_agent_x_x_x.winconf, gzie x.x.x – to numer wersji: Kopiujemy przykładową konfigurację C:, nazywając ją agent_agentd. Odnajdujemy w niej 2-wie pozycje

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.4

Instalujemy Zabbixa na wcześniej przygotowanym systemie. 1. Instalacja Zabbixa: wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb dpkg -i zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb apt-get update  apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php W trakcie instalacji musimy odpowiedzieć na pytania oraz podać a także potwierdzić hasło do Zabbixa: W ten sposób utworzyliśmy bazę o nazwie zabbix z użytkownikiem zabbix. 2. Konfiguracja: Musimy dodać pewne ustawienia php dla zabbix’a. nano /etc/apache2/conf.d/zabbix Następnie odnajdujemy poniższe linijki i parametry zmieniamy na poniższe: php_value max_execution_time 300 php_value

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.3

Przejdźmy do instalacji LAMP, aby Zabbix miał na czym działać. Oczywiście musimy mieć wcześniej zainstalowaną choćby podstawową (konsolową) wersję Debian 7, polecam jednak zainstalowanie również GUI, dzięki czemu będziemy mogli w łatwy sposób 1. Apache: W konsoli wpisujemy kolejno: su apt-get install apache2 Po instalacji wpisujemy w przeglądarkę http://localhost, w ten sposób powinniśmy otrzymać informację że Apache działa. 2. MySQL: apt-get install mysql-server mysql-client Podczas instalacji musimy podać hasło dla

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.2

Poniżej informacje o rolach, które dostarcza nam Zabbix. 1. Serwer: Jeżeli chodzi o wymagania Zabbix potrzebuje systemu z rodziny Linux oraz bazy, najłatwiej wykorzystać MySQL. Wydajność maszyny zależy od liczby monitorowanych hostów w sieci: 2. Agent: Usługa zainstalowana na śledzonej maszynie w celu zbierania szczegółowych informacji z maszyny o ramie, zajętości dysku, następnie te dane są przesyłane na serwer gdzie możemy przeglądać podsumowania. 3. Aplikacja www: Pozwala na dodawanie nowych

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.1

Zabbix jest systemem zarządzania siecią stworzonym przez Alexeia Vladisheva. Pierwsza wersja GPL została wydana 7 kwietnia 2001 roku, natomiast oficjalna, stabilna wersja pojawiła się 23 marca 2004 roku. 21 maja 2012 roku miała miejsce premiera wersji 2.0. System, tworzony obecnie przez firmę Zabbix SIA jest przeznaczony do monitorowania i śledzenia statusu różnych usług sieciowych, serwerów i innego sprzętu sieciowego. Narzędzie korzysta z silników baz danych: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle oraz

Droga Administratora IT.