Windows 2008 Serwer – Środowisko wielodomenowe i relacje zaufania (70-640) cz.19

Do tej pory zajmowaliśmy się jedynie środowiskiem złożonym z pojedynczej domeny, jednak musimy również wiedzieć w jaki sposób działają rozległe środowiska składające się z co najmniej 2 domen, które tworzą las domeny. W przypadku środowisk wielodomenowych musimy zapewnić możliwość pozostania domen we wzajemnych relacjach o ile zachodzi taka konieczność. Przećwiczymy w praktyce reakcję zaufania pomiędzy domenami. Wymagania: 1.Server01 w domenie contoso.com, 2.ServerST w domenie tailspintoys.com. 1.Konfiguracja DNS: Musimy utworzyć skróconą

Droga Administratora IT.