Windows 2008 Serwer – Poziomy funkcjonalności domeny oraz lasu (70-640) cz.18

Poziomy funkcjonalności dają możliwość uruchomienia dodatkowych możliwości w systemie. Jeżeli w sieci mamy kilka kontrolerów domeny każdy z nich musi działać pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego. Windows 2008 obsługuje poniższe funkcjonalności domeny: -Windows 2000 Native, -Windows 2003 -Windows 2008 Windows 2000 Native – jest najniższym poziomem, który obsługiwany jest przez Windows 2008. W tym przypadku kontrolery domeny mogą być obsługiwane przez: -Windows 2000, -Windows 2003, -Windows 2008 Jeżeli w

Windows 2008 Serwer – Replikacja (70-640) cz.17

Aby poprawnie przeprowadzić replikację musimy wykonać skonfigurowanie następujących rzeczy: 1.Obiekt połączeń – konfiguruje połączenie między dwoma kontrolerami domeny. 2.Łącza lokacji – pokazuje dostępne drogi pozwalające na podłączenie się między dwoma kontrolerami domeny. Przy replikacji konfigurowane są serwery czołowe, takie które są głównym źródłem replikacji, to z tego serwera kopiowane są ustawienia do wszystkich innych serwerów. 1.Tworzymy obiekt połączeń: Logujemy się na Server01. Otwieramy AD Sites and Services. Przechodzimy na Headquarters.

Windows 2008 Serwer – Wykaz globalny oraz katalog aplikacji (70-640) cz.16

Czym jest wykaz globalny? Można go określić jako magazyn przechowujący informacje na temat wszystkich domen znajdujących się w lesie. Jeżeli użytkownik z jednej domeny szuka użytkownika z drugiej znajdzie go przy pomocy wykazu globalnego. Wykaz globalny wymagany jest przy wdrażaniu Exachange’a oraz Office’a. Katalog aplikacji pozwala na replikację danych np. pomiędzy serwerami z DNS. Wpis w DNS na jednym serwerze zostanie zaktualizowany na drugi serwer z zapasowym DNS. Przy konfiguracji

Windows 2008 Serwer – Lokacje i podsieci (70-640) cz.15

Mając rozproszone oddziały firmy każdy z nich nazywamy lokacją. Musimy skonfigurować replikację replikację między wszystkimi lokacjami, tak aby każdy kontroler domeny miał jak najbardziej aktualne informacje na temat ustawień naszej sieci łącznie z kontami użytkowników, tak aby możliwe było logowanie w każdej lokacji. 1. Lokacja domyślna: Logujemy się na Server01. Otwieramy Active Directory Sites and Services. Zmienimy nazwę domyślnej lokacji na Headquarters. Utworzymy nową podsieć dla lokacji. 2. Dodatkowa lokacja:

Windows 2008 Serwer – Replikacja DFS dla SYSVOL (70-640) cz.14

Katalog SYSVOL zawiera informacje dotyczące skryptów logowania, szablonów zasad grup itd. Znajduje się w C:\Windows. W starszych wersjach systemu Windows replikacja katalogu odbywała się za pomocą mało wydajnego FRS, od wersji 2008 można użyć DFS-R. Migracja do DFS wymaga użycia kilku poleceń oraz zmiany stanów usługi. Wyróżniamy następujące stany: 0 – uruchom – domyślny stan kontrolera FRS. 1 – przygotowano – utworzona jest kopia SYSVOL jako SYSVOL_DFSR, replikacja jest dokonywana

Droga Administratora IT.