Windows 2008 Serwer – Automatyzacja tworzenia kont komputerów (70-640) cz.4.3

Tworzenie nowych kont komputerów możemy dokonać ręcznie wchodząc w AD wybierając odpowiednią jednostkę organizacyjną, następnie klikamy na New oraz Computer. Tworzenie w ten sposób kont komputerów, które później będziemy dodawać do domeny jest szybkie oraz wygodne jeżeli chodzi o utworzenie kliku konta, ale co w przypadku potrzeby założenia 100 czy 200 nowych kont? W takim przypadku z pomocą przychodzi nam zestaw poleceń, które pozwalają zautomatyzować ten proces. 1.Dsadd: Znane już

Windows 2008 Serwer – Zarządzanie grupami Dsadd,CSVDE,Ldifde (70-640) cz.4.2

Grupami możemy zarządzać również za pomocą dostępnych poleceń w systemie. 1.Dsadd: Poniższe polecenie utworzy grupę Pracownicy w jednostce organizacyjnej Grupy: dsadd group „CN=Pracownicy,OU=Grupy,DC=constoso,DC=com” -samid Pracownicy -secgrp yes – scope g 2.CSVDE: objectClass,sAMAccountName,DN,member group,Ksiegowosc,”CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com”,”CN=Linda Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com; CN=Scott Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com” Zapisujemy plik z rozszerzeniem .csv, nazwę pliku zapisujemy w cudzysłowiu, np. „groupimport.csv”, aby nie zostało dodane rozszerzenie .txt. Sam import wykonujemy wywołując csvde -i -f groupimport.csv -k. 3.Modyfikacja członkostwa za pomocą LDIFDE: dn: CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com changetype:

Windows 2008 Serwer – Zarządzanie grupami(70-640) cz.4.1

Pomocnym elementem pozwalającym wygodniej pracować zarówno z użytkownikami jak i komputerami są grupy, które można definiować w AD. Przy tworzeniu grup możemy użyć jednego z 2 typów: 1. Grupa zabezpieczeń – posiadają przypisany SID więc mogą służyć do przechowywania użytkowników oraz komputerów, przez co jesteśmy w stanie dać dostęp do zasobów zarówno użytkownikom jak i komputerom. 2.Grupa dystrybucyjna – jako że nie posiada przypisanego SID’a służy jedynie do przesyłania wiadomości,

Droga Administratora IT.