SQL,PL/SQL – Operacje na danych (DISTINCT, ORDER BY) – Oracle 10/11 cz.4

W praktycznie każdej bazie znajdują się dane które będą się powtarzały, jeżeli chcemy wyświetlić dane które będą pojawiały się tylko i wyłącznie raz musimy użyć polecenia DISTINCT: SELECT  MANAGER_ID FROM DEPARTMENTS; Powyższe polecenie pokazało nam wszystkie wpisy dla Manager_ID w tabeli Departments.  Poniżej mamy to samo zapytanie, ale z użytym DISTINCT, pokażemy tylko unikalne dane: SELECT DISTINCT MANAGER_ID FROM DEPARTMENTS; Pojawi się tylko 12 wyników zamiast 27. Wyniki za naszych

Droga Administratora IT.