SQL,PL/SQL – Pobieranie danych SELECT – Oracle 10/11 cz.3

Jednym z najbardziej podstawowych poleceń wykorzystywanych przy pracy z bazą danych jest polecenie SELECT,  za jego pomocą jesteśmy w stanie pobrać oraz wyświetlić zawartość danej tabeli na ekran. Jeżeli chcemy pokazać wszystkie kolumny (* ) tabeli employees, wystarczy napisać: SELECT * FROM Employees;  Mamy na powyższym screenie wyświetloną całą tabelę przechowującą dane pracowników. Oczywiście możemy ograniczyć zakres kolumn, które chcemy wyświetlić, wystarczy w sposób jawny wpisać ich nazwy w poleceniu:

Droga Administratora IT.