Wyłączenie kilku kont użytkowników w AD – Skrypty VBS/ BAT cz.7

Przy pomocy skryptu VBS możemy wyłączyć grupowo konta które są nieaktywne od jakiegoś czasu, lub konta takich osób które już nie pracują. 1) Blokowanie osób, które nie pracują w firmie: Do pliku users dodajemy konta, które chcemy zablokować, w pliku disabledusers mamy informacje które konta zostały zablokowane. strFile = „c:users.txt” strLogFile = „c:disabledusers.log” Const ForReading = 1 Const ForAppending = 8 Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = &H02 intCount = 0 intDisabledCount =

Windows Deployment System (WDS) z pomocą WAIK cz.3

Nieco wygodniejszą możliwością instalacji systemu operacyjnego jest wykorzystanie WAIK, pobieramy go ze strony microsoft.com. 1) Konfiguracja nadzorowanej instalacji przy pomocy WAIK: Utworzymy katalog u nazwie win7bezdotykowo, z płyty Win7 z SOURCES kopiujemy install.wim do naszego katalogu. Uruchamiamy Windows System Image Manager. W pierwszej kolejności podłączymy sobie plik obrazu .wim. Zaznaczamy myszką Wybierz obraz systemu Windows lub plik wykazu, pod prawym klawiszem myszy mamy menu kontekstowego wchodzimy w wybierz obraz systemu Windows

Windows Deployment System (WDS) cz.2

Zainstalujemy teraz Windows 7 przy pomocy WDS. Przygotujemy obrazy wraz z możliwością bootowania ich poprzez sieć. 1) Instalacja MS Windows 7 przy pomocy WDS: Dodamy plik rozruchowy, dzięki czemu możemy automatycznie rozpocząć bootowanie systemu. Widzimy na zakładce Obrazy rozruchowe możliwość bootowania naszego systemu. W biosie komputera ustawiamy możliwość bootowania systemu z karty sieciowej.

Windows Deployment System (WDS) cz.1

Mając do zainstalowania system operacyjny na kilkunastu stacjach naprawdę można popaść w lekką paranoję. Jednak możemy ułatwić sobie nieco życie możemy użyć WDS, dzięki któremu zdalnie jesteśmy w stanie zainstalować nowy system operacyjny. W tym celu wykorzystamy MS Windows 2008 Server, do tego musimy zainstalować: Active Directory, DHCP, DNS. Kary sieciowe naszych maszyn nie mogą mieć przypisanych adresów IP na stałe, komputery muszą mieć możliwość bootowania systemu z sieci. 1)

Harmonogram zadań – MSSQL 2008 cz.10

Możemy zaoszczędzić sporo czasu przy codziennych czynnościach lub takich które robimy co jakiś czas. W takich sytuacjach możemy wykorzystać znany z sytemu Windows harmonogram zadań, możemy w nim skonfigurować automatyczne wykonywanie pewnych czynności, jak backup, odbudowywanie indeksów bazy itd. Na początek skonfigurujemy operator, który będzie wysyłał informacje na maila w przypadku niepowodzenia ustawionych przez nas zadań lub pojawienia się zagrożeń. Możemy teraz utworzyć zadanie, będzie to np. backup bazy danych,

Migawki bazy danych – MSSQL 2008 cz.9

Jedną z nowych funkcji wprowadzonych w SQL 2005 jest migawka. Jest kolejnym typem wykonywania kopii zapasowej bazy danych. W odróżnieniu od już opisanych jest typem tylko do odczyty, przez co w kopii nie ma dziennika transakcji. Jak wszystko również migawka pomimo szybkości jej tworzenia posiada ograniczenia: – nie obsługuje FILESTREAM, – nie można odłączyć bazy na której wykonana została migawka, – migawki nie działają na systemowej bazie (master, model, tempdb,

Wyszukaj.Pionowo MS Exel 2007

Jakiś czas temu miałem „przyjemność” wykonywać obliczenia przy użyciu magicznych jak się później okazało funkcji Exela, chodzi o Wyszukaj.Pionowo. Poniekąd jest to przydatna funkcja gdy chcemy znaleźć konkretną wartość w dużej przestrzeni arkusza. Powiedźmy, że potrzebujemy odnaleźć Imię oraz Nazwisko pracownika określonego przez jego identyfikator (numer) : Powiedźmy że chcemy dowiedzieć się jak nazywa się pracownik o numerze 43. =WYSZUKAJ.PIONOWO(43; A2:C10; 3; FAŁSZ) *43 – numer pracownika, *A2:C10 – zakres

Odzyskiwanie bazy po awarii – MSSQL 2008 cz.8

Równie ważnym jak tworzenie kopii zapasowych jest ich późniejsze odzyskiwanie w przypadku awarii. 1) Nowy wpis: Na początku dodajmy do naszej bazy nowy wpis: USE AdventureWorks2008 GO INSERT INTO HumanResources.Department (Name, GroupName) VALUES(’Test4′, 'Test4′) GO 2) Stopujemy instancję bazy: 3) Kasujemy plik danych: 4) Sprawdzenie działania: Po ponownym uruchomieniu instancji baza będzie niedostępna dla użytkowników. 5) Odzyskiwanie bazy (pełna+różnicowa): Przed przystąpieniem do właściwego trybu odzyskiwania bazy, robimy backup dziennika transakcji,

Podstawowe informacje o maszynie (Nazwa oraz Ilość Ram) – Skrypty VBS cz.6

Skrypcik pokazujący jak się nazywa oraz ile pamięci (w GB) operacyjne ma maszyna na której taki skrypt uruchamiamy. strComputer = „.” Set objWMIService = GetObject(„winmgmts:” & „{impersonationLevel=impersonate}!\” & strComputer & „rootcimv2”) Set colSettings = objWMIService.ExecQuery („Select * from Win32_ComputerSystem”) For Each objComputer in colSettings  Wscript.Echo  objComputer.Name & ” ma ” & Round(((objComputer.TotalPhysicalMemory)/1073537024),2) & ” GB RAM „Next

Droga Administratora IT.