Błędy uruchomienia, migracje – XEN cz.4

Część 4 konfiguracji XEN. 10) Błąd uruchomienia: Załóżmy, że Node2 został wyłączony, co za tym idzie Inst1 nie będzie odpowiadał. Node1: gnt-instance list Node2 widnieje jako master. Wyłączmy inst1: gnt-instance failover inst1.example.com  na pojawiające się pytanie wpisujemy y. Listujemy nasze maszyny gnt-instance list powinien się pokazać Inst1 oraz Node1. Następnie: gnt-instance shutdown inst1.example.com  gnt-instance startup –extra „xencons=tty1 console=tty1”            inst1.example.com Node2: shutdown -h now Node1: gnt-instance failover

Nowa instancje, konfiguracja, Ganeti – XEN cz.3

Trzecia część konfiguracji serwera XEN. 7) Utworzenie Inst1: Node1: Utworzymy pierwszą wirtualną maszynę, użyjemy DRBD tak aby Node1 stał się głównym węzłem. Maszyna ma mieć 5GB na dysku twardym, po 256MB RAM oraz SWAP. Poniższe linijki stanowią jedno polecenie. gnt-instance add -t drbd -n node2.example.com:node1.example.com -o debootstrap -s 5g –swap-size 256 -m 256 –kernel  /boot/vmlinuz-uname -r –ip 192.168.0.105 inst1.example.com Jeżeli nie działa /boot/vmlinuz-uname -r, należy użyć /boot/vmlinuz-2.6-xenU lub kompatybilnej  (używanej wersji). Powinniśmy

Ganeti, DRBD – XEN cz.2

Ciąg dalszy konfiguracji serwera XEN. 3) Instalacja Ganeti oraz XEN: Node1/Node2 aptitude install ganeti na pojawiające się pytanie odpowiadamy all następnie edytujemy plik konfiguracyjny (poniższe wpisy muszą wyglądać identycznie): nano /etc/xen/xend-config.sxp (xend-relocation-server yes) (xend-relocation-port 8002) (xend-relocation-address ”) (network-script network-bridge) #(network-script network-dummy) (vif-script vif-bridge) (dom0-min-mem 0) następnie  nano /boot/grub/menu.lst odnajdujemy dwa poniższe wpisy, i tak je zmieniamy: ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option# xenhopt=dom0_mem=256M ##

Droga Administratora IT.