Konfiguracja IP, LVM – XEN cz.1

Xen – monitor maszyn wirtualnych (ang. Hypervisor). Jego zadaniem jest zarządzenie współpracą maszyn wirtualnychuruchomionych w jego środowisku, w szczególności dbanie o wzajemną separację środowisk wirtualnych z zachowaniem maksymalnej ich wydajności. Atutem i przyczyną popularności Xen jest to, że zajmuje stosunkowo niewiele zasobów sprzętowych. Będziemy potrzebować dwóch maszyn (fizycznych): 1) node1.example.com – główny węzeł klastra (IP:192.168.1.100) 2) node2.example.com – węzeł zapasowy (IP:192.168.1.101) W przykładzie oba węzły powinny mieć dysk 500GB, z czego 20GB przeznaczymy na główną partycje

Tomcat + REX – Debian Sqeeze

Narzędzia pozwalające na Deploy aplikacji. Dzięki aplikacji REX, możemy robić to na kilku serwerach. Potrzebujemy czystego systemu Debian Squeeze, oraz dostępu do serwera jako root. 1) Instalacja Rex: Dodamy źródła do naszej listy, następnie pobierzemy oraz zainstalujemy je (pierwsze dwa polecenia znajdują się w dwóch wierszach): echo ‚deb http://rex.linux-files.org/debian/ squeeze rex’ &&  /etc/apt/sources.list wget -O – http://rex.linux-files.org/DPKG-GPG-KEY-REXIFY-REPO |  apt-key add – apt-get update && apt-get install rex rex-apache-deploy 2) Przygotowanie

GIT + GITWeb Debian

GIT jest systemem wspomagający przechowywanie kolejnych wersji  kodów źródłowych naszych programów. Wykorzystują go min. Google do udostępniani kolejnych wersji Androida. Wszystkie operacje robimy jak root. 1) Instalacja Git:  apt-get install git-core gitweb Tworzymy 2 katalogi, pierwszy jako repozytorium, drugi do obsługi GIT’a przez przeglądarkę: mkdir /var/cache/git  mkdir /var/www/git Ten drugi łączymy z gitweb.cgi: [ -d „/var/cache/git” ] ||  mkdir /var/cache/git GIT w naszym przypadku będzie pracował łącznie z Apache. cat vim

Droga Administratora IT.